Hoppa till innehåll

PTU-projektet och kundservicevärdarna

Vart tog kundservicevärdarna vägen?

Under pingshelgen var trafiken avstängd mellan Häggvik och Solna och ersattes med buss. Förvirring uppstod bland resenärerna då man fick åka tre olika pendeltåg och en buss för att ta sig från t.ex. Märsta till City. 

Var fanns informatörerna som kunde hjälpa resenärerna tillrätta? Ingenstans. Tågpersonalen och stationsvärden i biljettexpeditionen fick ta hand om det efter bästa förmåga.

Var är KSV?

För något år sedan fanns det fortfarande kundservicevärdar, KSV, som informerade resenärerna. Idag lyser de med sin frånvaro. Om du ser en kollega i gul väst är det oftast en förare eller tågvärd som är tillfällig avstängd från säkerhetstjänst och som under tiden informerar.

Vart tog då KSV:arna vägen? De var från början uppemot 150 st. De syntes alltid på City och Odenplan – nu ser man dem sällan eller aldrig på dessa stationer.

Akut personalbrist

De senaste två åren har MTR inte anställt en enda ny stationsvärd. Inga kurser för nyanställda har hållits, förutom för sommarvikarier. Personalbristen bland stationsvärdarna har blivit allt mer akut. Det märks på svårigheten att få ledigt. I maj nekades det mesta av den ledighet skyddsombuden och de fackliga på stationsidan behövde för sitt arbete.

Det är en medveten stategi för att spara pengar. Stationsvärdar som har slutat har ersatts med KSV och anställda inom poolgruppen (motsvarande ”skubb”). Resten av KSV har hamnat ute på linjen som toalett- och måltidsavlösare. De har många gånger suttit 2-3 st i flera timmar på en och samma station och väntat på att DLC ska ringa och be dem avlösa en stationsvärd som vill äta eller gå på toa.

PTU-projektet och KSV

Vad SL har betalt till MTR för att ha synlig personal på stationer och plattformar som ger resenärerna information och service har vi ingen uppgift om. Men det kan vara en betydande summa. Kanske borde SL fråga sig vad man får för pengarna?

En gång i tiden (SJ och Citypendeln) hade vi 50 st trafikvärdar på pendeln som ambulerade på tågen. SL drog in dessa och sade upp avtalet när man förstod att Citypendeln ersatte vakanser bland tågvärdarna med dessa trafikvärdar, som förväntades göra annat. Men det är historia. Nu har vi MTR som vill tjäna pengar på att ersätta tågvärdarna med kameror. Det s.k. PTU- projektet. Här kommer nu KSV in i bilden.

Föraren behjälplig vid behov

I samband med att KSV-scheman ska förhandlas har MTR presenterat nya arbetsuppgifter. Det framkommer att KSV inte bara ska syna av (rondera) stationerna som de besöker. Snart ska de även ersätta tågvärdarna, om MTR får som man vill.

I ett förtydligande av kommande arbetsuppgifter för KSV anger MTR följande:
– Måltidsavlösning, rörliga ombord vid passresor, täcka vakanta turer, rampservice, toaavlösning,
plattforms/spärrlinjetjänst, vara föraren behjälplig vid behov, trafikinformation…
– Plattformsvärdar SCI/SOD
– Rampservice

Uppkomna lönekostnader?

KSV ska i samband med passresor mellan stationerna ersätta tågvärdarna. Vara föraren behjälplig vid behov, som det heter. Det är vad MTR planerar. Att det väcker frågor behöver vi inte nämna. Passresor är sporadiska och kan inte säkra verksamheten ombord. Men det ser bra ut när det presenteras för SL och Trafikförvaltningen som en del av ”lösningen” på rampservice för rullstolsburna och utebliven trafikinformation om tågvärdarna försvinner.

Om man frågar Trafikförvaltningen hur avtalet med MTR ser ut när det gäller finansieringen av PTU-projektet framgår det att MTR har angivit utökade lönekostnader på 30-40 miljoner. MTR ska enligt avtalet, svarar Trafikförvaltningen, ”tillföra resurser fördelade på bl.a. kundservicevärdar, informationsvärdar och yttre trafikledare”.

Man kan ställa sig frågan vad det är för utökade lönekostnader som uppstår när KSV i samband med passresor hjälper föraren med trafikinfo och rampservice? Svar på frågan lär utebli.

Styrelsen Seko Pendelklubben

Kategorier

Okategoriserade

sekopendelklubben Visa alla

SEKO Pendelklubben organiserar främst värdgrupper och städpersonal inom pendelverksamheten i Stockholms län. Klubbens medlemmar är anställda på Stockholmståg KB och ISS TraffiCare. Vid årsskiftet hade klubben ca 600 medlemmar. SEKO Pendelklubbens övergripande målsättning är att verka för bra arbetsvillkor för våra medlemmar och att driva frågan om en arbetsgivare för alla anställda inom pendeln, På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser. Klubben har en omfattande mötesverksamhet och ambitionen är att beslut som är av avgörande betydelse ska tas direkt på medlemsmöten. Vår styrka beror helt på att vi har aktiva och pålästa medlemmar!

%d bloggare gillar detta: