Hoppa till innehåll

Frågor om de tjänster som erbjuds tågvärdarna

Tidpunkten närmar sig då MTR ska presentera vilken tjänst tågvärdarna erbjuds i stället för sitt nuvarande arbete. Man har sagt att svar kommer innan midsommar.

Pendelklubben ställde gång på gång ett stort antal frågor som vi ville ha svar på innan vi gick med på en överenskommelse med MTR om annat än LAS. Svar har vi ännu inte fått, med få undantag.

Som alla vet tog Seko-förbundet över Pendelklubbens förhandling och kom överens med MTR om hur tågvärdarna ska avvecklas. ST, Seko Lok och TJ hade redan innan godtagit MTR:s förslag. Man gjorde det utan att kräva svar på de frågor som nu dyker upp som ett brev på posten.

Här kommer några frågor som inte har besvarats. Jämför det med löftet om att ingen tågvärd ska behöva bli arbetslös och få sämre arbetsvillkor.

1. Operativt trafikstöd OTS

En ny tjänst (ca 20 st.) som MTR erbjuder tågvärdarna. Hur arbetsvillkoren ser ut frågade aldrig de som skrev på överenskommelsen med MTR.

Pendelklubben har nu frågat MTR och här är svaren vi får om den nya tjänsten OTS.

Avtal: Samma allmänna anställningsvillkor som övrig personal på pendeln med undantag för de regler som specifikt gällt för tågvärdar och förare. Lokala villkor för tågvärdar gäller inte för OTS, som i huvudsak följer centrala avtalet med de försämringar som det innebär i jämförelse med tågvärdarnas avtal.

Tågvärdarnas arbetstidsavtal 6§ gäller inte för OTS. Det innebär t.ex. 38 h/vecka istället för 36. Tågvärdarnas semesteravtal gäller inte och här ingår bl.a. Stag-dagar.

Schema: Treskift enligt MTR. Arbete hela trafikdygnet. Schema ännu inte klart.

Lön: Individuell lön och ingen lönetariff.

Arbetsuppgifter: MTR är inte klar med befattningsbeskrivningen. I övrigt hänvisas till tidigare lämnad information om arbetsuppgifter för OTS.

Fråga: Varför förhandlades inte arbetsvillkoren för OTS innan tågvärdarna fick lämna sin intresseanmälan? Hur tänkte de som slöt överenskommelsen med MTR?

2. Stationsvärd på pendeln

I broschyren där tjänsterna presenterades, som tågvärdarna fick anmäla sitt intresse till, står det var de placeras om de blir stationsvärdar på pendeln.

Här står det om stationeringsort: ”Stockholm Norra (inkluderar Stockholm city, Odenplan och samtliga stationer norr om dessa). Stockholm Södra (inkluderar Årstaberg, Älvsjö och samtliga stationer söder om dessa).”

Det innebär hela norra eller södra sidan som arbetsområde. Till det krävs att man har tillgång till bil, om inte MTR gör undantag och anpassa schemat för de utan bil och körkort. Man kan inte åka kommunalt till/från alla stationer på alla arbetstider.

Fråga: Överenskommelsen med MTR sägs innebära hänsyn till geografin. Hur väl stämmer det med en placering som stationsvärd på norra/södra sidan? Kommer MTR göra undantag för den som saknar bil? Vad händer om en tågvärd måste tacka nej till en sådan tjänst? Blir han/hon uppsagd? Har de som slutit överenskommelsen med MTR svar på dessa frågor?

3. Stationsvärd och förare på tunnelbanan

I nämnda broschyr står det om schemat för de som blir förare eller stationsvärd på tunnelbanan: ”Schema tilldelas enligt kollektivavtal baserat på antal anställningsår inom MTR Tunnelbanan.”

Det innebär att tågvärdar som hamnar på tunnelbanan kommer sist när man väljer schema. Anställningsåren på pendeln följer visserligen med till den nya tjänsten men den gäller inte i samband med ”gruppval”. Det är innebörden i broschyren.

I tunnelbanans kollektivavtal står det inte att det är anställningsåren på MTR Tunnelbanan som gäller vid tilldelning av schema. Det står bara anställningsår. Pendelklubbens har begärt men inte fått svar från MTR om vad som gäller.

Fråga: Tänker de som slutit överenskommelsen med MTR se till att tågvärdar som hamnar på tunnelbanan tilldelas schema utifrån sina faktiska anställningsår, eller gäller det som MTR skriver i broschyren?

Ovan frågor kommer förmedlas till de som slöt överenskommelsen med MTR. Vi hoppas kunna återkomma med positiva svar.

Pendelklubben har utöver detta ännu en gång skickat en lång lista med obesvarade frågor till MTR, kopplat till planerna på att ta bort tågvärdarna. Vi har blivit lovade svar men vet inte när det blir av. Vi återkommer till detta.

Styrelsen Seko Pendelklubben

Kategorier

Uncategorized

sekopendelklubben Visa alla

SEKO Pendelklubben organiserar främst värdgrupper och städpersonal inom pendelverksamheten i Stockholms län. Klubbens medlemmar är anställda på Stockholmståg KB och ISS TraffiCare. Vid årsskiftet hade klubben ca 600 medlemmar. SEKO Pendelklubbens övergripande målsättning är att verka för bra arbetsvillkor för våra medlemmar och att driva frågan om en arbetsgivare för alla anställda inom pendeln, På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser. Klubben har en omfattande mötesverksamhet och ambitionen är att beslut som är av avgörande betydelse ska tas direkt på medlemsmöten. Vår styrka beror helt på att vi har aktiva och pålästa medlemmar!

%d bloggare gillar detta: