Hoppa till innehåll

Juli

Ordföranden har ordet

För ett år sedan blev klubbordförandena på pendeln kallade till möte tidigt på morgonen med vår dåvarande vd. Beskedet var, att om några timmar skulle politikerna i trafiknämnden bli förslagna att ersätta tågvärdarna med kameror. Nu skulle det sparas pengar i regionen, sades det.

Ett år senare får tågvärdarna nu ett erbjudande om en ny tjänst inom MTR koncernen. För en del av dessa (hur många?) lär det innebära arbetslöshet om de inte har möjlighet att tacka ja till tjänsten. I synnerhet de som erbjuds arbete där de inte vet var, när och hur det ska utföras. Det är ingen överraskning. Projektet bygger på vad MTR kan tjäna på att ta bort tågvärdarna. Inte vad SL och skattebetalarna sparar in. För dessa finns bara förlust.

150 miljoner per år?

Jag har tidigare skrivit om hur mycket mindre betalt MTR får om tågvärdarna försvinner. Jag skrev att MTR får en sänkt ersättning i storleksordningen 120-150 miljoner kronor per år om tågvärdarna tas bort. Då hade jag inte läst det finstilta. För dessa summor stämmer inte.

Samma siffror angav vår dåvarande vd när jag frågade hur mycket mindre MTR får betalt om tågvärdarna försvinner. Svaret var 120-150 miljoner per år. Men kostnaden för tågvärdarna är betydligt mer än så. Faktum är att vår vd visste vad politikerna inte förstod när de tog sitt beslut. De hade inte fått läsa tilläggsavtalet som vår vd undertecknat med SL veckan innan beslutet i trafiknämnden. Här fanns andra siffror som jag återkommer till.

Vinst att ta bort tågvärdar

MTR:s anbud var en egen beräkning av kostnaderna för att driva pendeln. Totalt ca 2 miljarder per år är vad man får från SL. Den beräknade kostnaden för tågvärdar var högre än 150 miljoner per år när MTR planerade sitt anbud. Och det är här man nu gör en vinst på att ta bort dessa.

Jag har tidigare angett att en tågvärd med slutlön kostar MTR minst 600.000 kronor per år. Delar man 150 miljoner med 600.000 räcker det bara till 250 tågvärdar. Att det behövs många fler för att driva trafiken vet vi alla. Så hur har man räknat?

Del av ersättningen blir kvar

SL har förbundit sig att varje år betala en summa till MTR (drygt 2 miljarder) som ska täcka kostnaderna för bland annat tågvärdarna. Tar man ta bort dessa drar SL bara av en del av vad man har förbundit sig att betala fram till det att kontraktet löper ut. Det är vad projektet med kameror istället för tågvärdar i grunden handlar om. Man låter MTR tjäna på att inte ha några tågvärdar alls. Detta genom att en stor del av ersättningen blir kvar hos MTR.

Men som sagt. Siffrorna som angavs i förslaget som politikerna ställde sig bakom var inte helt korrekta. Avdraget som SL gör om tågvärdarna försvinner är inte 120-150 miljoner per år. Det är mindre än så. Och därmed tjänar MTR ännu mer på affären.

Summan var 90 miljoner

Tilläggsavtalet som undertecknades av vår dåvarande vd, veckan innan politikerna tog sitt beslut, gav andra förutsättningar än vad politikerna förstod. Det handlar om 90 miljoner mindre i grundersättning fram till 2026. Inte 120-150 miljoner. Först 2027 höjs grundavdraget till 140 miljoner per år. MTR får därmed behålla betydligt mer av pengarna än vad som tidigare har framkommit.

Om vi antar att det räcker med 300 tågvärdar för att bedriva trafiken. Att ingen är långtidssjuk, studerar eller är föräldraledig. Alla 300 arbetar 100%. Delar man dessa 90 miljoner med 300 får vi 300.000 kronor i årskostnad för varje tågvärd. Men dessa kostar ju MTR minst 600.000 per år! Avdraget som SL gör om tågvärdarna försvinner är därmed hälften av vad en tågvärd kostar MTR. Lågt räknat. 90 miljoner i vinst är vad det ger i runda siffror.

Omställningsersättning

Lägg till att MTR får 78 miljoner från SL för påstådda personalomkostnader i samband med att tågvärdarna erbjuds en annan tjänst inom MTR koncernen (omställningsersättning). Lägg ytterligare till 12,5 miljoner varje år fem år framåt för vad som kallas säkerhets- och trygghetsskapande aktiviteter från MTR:s sida. Här ska MTR själv föreslå till SL hur pengarna ska användas.

Lägg även till att MTR garanteras ”vissa NKI- och punktlighetsnivåer under tre perioder om två månader vardera”. Således en garanti om att inte behöva betala viten till SL för försenade tåg och uppgivna resenärer (sänkt NKI) när tågvärdarna börjar försvinna. För nog kommer tågen bli försenade och resenärerna förbannade! Men det ska inte MTR behöva stå för. Självklart inte.

Låt oss glädjas åt vinsten!

Men här finns också en hake. Det som driver MTR att till varje pris få igång sitt projekt i tid. Att det inte bli försenat. Avdraget på totalt 90 miljoner gör SL månadsvis från och med januari 2023. Detta oberoende av om MTR har påbörjat avvecklingen av tågvärdarna eller inte. Här hotar alltså förlust om projektet vid denna tidpunkt inte har nått fram till att tågvärdarna börjat avvecklas.

Man kan bara hoppas på att alla anställda sträcker på sig och gläds åt den rejäla vinst som MTR gör genom att avveckla tågvärdarna. Ska vi gissa 100 miljoner per år? Det väger tyngre än alla negativa tankar som erbjudandet om en ny befattning har väckt. Vi får sedan hoppas på att företaget fortsätter med att avveckla så många stationsvärdar som möjligt och ersätter de som blir kvar med tillfälligt anställd personal. Detta för att spara än mer på kostnaderna. För visst ställer vi upp?! Allt för företaget!

Rainer Andersson

Ordförande Seko Pendelklubben

Kategorier

Uncategorized

sekopendelklubben Visa alla

SEKO Pendelklubben organiserar främst värdgrupper och städpersonal inom pendelverksamheten i Stockholms län. Klubbens medlemmar är anställda på Stockholmståg KB och ISS TraffiCare. Vid årsskiftet hade klubben ca 600 medlemmar. SEKO Pendelklubbens övergripande målsättning är att verka för bra arbetsvillkor för våra medlemmar och att driva frågan om en arbetsgivare för alla anställda inom pendeln, På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser. Klubben har en omfattande mötesverksamhet och ambitionen är att beslut som är av avgörande betydelse ska tas direkt på medlemsmöten. Vår styrka beror helt på att vi har aktiva och pålästa medlemmar!

%d bloggare gillar detta: