Hoppa till innehåll

Mer skadestånd till Pendelklubben

MTR och Pendelklubben har enats om ett skadestånd på 75.000 kronor till Pendelklubben för brott mot förhandlingsordningen.

Bakgrunden är att MTR vid upprepade tillfällen under våren inte beaktat Pendelklubbens begäran om ett antal förhandlingar. Enligt förhandlingsordningen har arbetsgivaren 14 dagar på sig att sätta ut ett datum för förhandling när en fackklubb begär detta. Det har MTR inte levt upp till vid ett antal upprepade tillfällen.

Totalt har MTR hitintills i år förbundit sig att betala 105.000 kronor till Pendelklubben. Detta i samband med begärda förhandlingar kring frågor rörande tåg- och stationsvärdar.

En lika stor summa har klubben under samma period förhandlat fram till medlemmar som har fått för lite betalt, felaktiga avdrag eller saknat viss ersättning. Det har även gällt förlorade lediga dagar som medlemmar fått tillbaka.

Pendelklubben är ständigt ensam om att begära förhandling rörande frågor som gäller tåg- och stationsvärdar. Av det skälet är det också bara Pendelklubben som har krävt skadestånd av MTR. Totalt mer än 600.000 kronor sedan 2016. Begär man inte förhandling kan man heller inte få skadestånd och rättvis behandling åt sina drabbade medlemmar.

Pendelklubben begärt förhandling vid 30-40 tillfällen under första halvåret 2022. Det har rört sig om allt från enskilda medlemsärenden till kollektivavtalsbrott såsom uteblivna raster för stationsvärdar, brott mot semesterlagen, brott mot arbetstidslagen, felaktigt utlagda FV-dagar, ej tillräcklig nattvila och mycket annat. En del av dessa förhandlingar fortsätter efter sommaren.

En stor del av Pendelklubbens arbete utgörs av förhandlingar då vi ständigt upptäcker nya avtalsbrott, lagbrott och felaktigheter på medlemmars lön. Det tar aldrig slut och det tar mycket tid.

För Pendelklubben är det ändå viktigt att sätta medlemmarna främst. Vi lyckas inte alltid leva upp till alla behov som finns, det mäktar vi inte med. Men vi försöker vara vaksam på att MTR allt för ofta inte följer avtal, lagar och regler. Det anser vi är viktigare än att skriva beundrarporträtt av högsta chefen och sedan skicka ut det till kollegor som undrar om det är vad en fackförening ska syssla med.

Styrelsen Seko Pendelklubben

Kategorier

Uncategorized

sekopendelklubben Visa alla

SEKO Pendelklubben organiserar främst värdgrupper och städpersonal inom pendelverksamheten i Stockholms län. Klubbens medlemmar är anställda på Stockholmståg KB och ISS TraffiCare. Vid årsskiftet hade klubben ca 600 medlemmar. SEKO Pendelklubbens övergripande målsättning är att verka för bra arbetsvillkor för våra medlemmar och att driva frågan om en arbetsgivare för alla anställda inom pendeln, På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser. Klubben har en omfattande mötesverksamhet och ambitionen är att beslut som är av avgörande betydelse ska tas direkt på medlemsmöten. Vår styrka beror helt på att vi har aktiva och pålästa medlemmar!

%d bloggare gillar detta: