Hoppa till innehåll

Obesvarade frågor

Nedan skrivelse skickades igår till ansvariga chefer på MTR. Berörda tågvärdar har här anonymiserats.

Till: Marie Dahlgren Åström/Linda Goldbach

Kopia: Thomas Gorin Wijmer

Pendelklubbens styrelse skickade för två veckor sedan nedan frågor vilka behöver besvaras innan många av tågvärdarna kan svara Ja eller Nej till tjänsten som de har erbjudits. Något återkoppling, kommentar eller dylikt har inte kommit från er.

För att ytterligare belysa situationen citeras här vad gruppcheferna skrev till tågvärdarna i föregående veckobrev:

”Just nu handlar de flesta samtalen om de nya tjänsterna som tilldelats. Många frågor som vi GCar inte kan svara på i nuläget. Särskilt de som handlar om andra bolag Tunnelbanan, depåerna mm. Vi tänkte samla på oss och sammanställa så många svar vi kan så vi lättare kan svara. Men vi behöver er hjälp till det.”

MTR hänvisade i juni till gruppcheferna om tågvärdarna hade frågor gällande tjänsten som de tilldelats. Till synes får de inte svar på sina frågor. Därav har Pendelklubben upprepade gånger tvingats ställa de frågor som kräver ett svar.

Vi upprepar därför nedan frågorställningar och tillägger ytterligare en tågvärd som inte blivit erbjuden en tjänst i enlighet med sin anställningstid.

Det gäller tågvärd E som trots sina ca 13 år på pendeln erbjuds en tjänst som stationsvärd på tunnelbanan. Andra tågvärdar, med kortare anställningstid än så, har fått erbjudande om att arbeta som stationsvärd på pendeln. För tågvärd E är det betydligt mer attraktivt än den tjänst som han har blivit erbjuden.

Från sin gruppchef har tågvärd E fått beskedet att detta beror på vilken siffra han angav på de olika tjänster som han visade sitt intresse. Det är således ytterligare ett exempel på att anställningstiden inte har varit avgörande vid tilldelningen av tjänster.

Seko Pendelklubbens styrelse

Våra tidigare ställda frågor:

1. Tidpunkten, 1 augusti, för att svara om man tackar ja eller nej till den erbjudna tjänsten måste flyttas fram. Vi har bl.a. tågvärdar som befinner sig på semester och inte har möjlighet att ställa frågor om den erbjudna tjänsten. Vid vårt möte förra veckan var beskedet att svaret skulle lämnas efter sommaren. Det är det enda rimliga alternativet.

2. Har MTR utgått från anställningstid eller anciennitet (som används vid semester- och gruppval) när man tilldelat tjänsterna? Det är skillnad på detta.

3. MTR begär svar senast 1 augusti om man ska tacka ja/nej till en tjänst som stationsvärd på pendeln, städare, växlare eller stationsvärd på tunnelbanan. Detta utan att ge besked om var tjänsten är placerad geografiskt.

I protokollet från förhandlingen gällande tågvärdarnas avveckling står det: ”Arbetsgivaren kommer i möjligaste mån ta hänsyn till geografisk placering vid erbjudande av ny befattning till berörda tågvärdar”. När ska tågvärdarna få veta vad det innebär i praktiken? Efter att man har tackat ja/nej till den erbjudna tjänsten eller innan?

4. I nämnda protokoll står det vidare: ”Om berörd tågvärd önskar kvarstå i befattning som tågvärd så länge befattningen finns kvar för att sedan lämna MTR kommer arbetsgivaren försöka ta hänsyn till detta.” När och hur ska tågvärdar som vill kvarstå i sin nuvarande befattning så länge som möjligt ge besked om den saken? Det har inte framkommit.

5. I protokollet står även: ”Om berörd tågvärd som är nära pension önskar kvarstå i befattning som tågvärd så länge som befattningen finns kvar för att sedan säga upp sig för att gå i pension kommer arbetsgivaren se över en tänkbar lösning för detta.” Något besked om hur det ska gå till har MTR inte gett.

Ett antal tågvärdar är i pensionsmässig ålder och vill ha besked om vad ”den tänkbar lösningen” går ut på. Besked bör rimligen komma innan man måste svara ja/nej till erbjudandet om ny tjänst.

6. Från flera håll kommer uppgifter om att anställningstid inte varit avgörande vid tilldelningen av ny tjänst. I protokollet från förhandlingen står det: ”Om många tågvärdar söker en specifik roll så kommer anställningstid att tas i beaktande.” Innebär detta ”beaktande” att MTR har valt annat kriterium än anställningstid vid tilldelning av vissa tjänster? Såsom bl.a. OTS-tjänsten?

7. En av de tågvärdar som inte blivit föreslagen ny tjänst i enlighet med sin anställningstid är tågvärd A. Tågvärdar med kortare anställningstid har fått erbjudande om att bli tunnelbaneförare men inte han. Han har klagat på detta men inte fått svar på varför.

8. Tågvärdarna fyllde i sin intresseanmälan på olika sätt då det saknades entydliga instruktioner från MTR. Några rangordnade sitt intresse av 2-3 olika tjänster medan andra trodde att de måste rangordna samtliga 9 erbjudna tjänster.

Uppenbarligen fick det konsekvenser när MTR gjorde sitt urval av vilka som erbjöds respektive tjänst. En konsekvens är att rangordning på listan har gått före anställningstid. Det är vad nämnda tågvärd A har drabbats av.

Även tågvärd B rangordnade alla erbjudna tjänster. Han skrev en etta (1) som tunnelbaneförare då han inte var intresserad av det. Ändå blev han erbjuden tunnebaneförare.

9. Tågvärd B rangordnade bl.a. stationsvärd på pendeln högre upp. Det blev han däremot inte erbjuden. Erbjudandet gick istället till tre tågvärdar som inte fyllde i någon intresseanmälan. Rainer Andersson, Marta Aguirre och Susann Högye.

Med tanke på att dessa inte önskat annat arbete är det märkligt att de tilldelas en tjänst som rangordnats så högt av många tågvärdar.

10. Endast 5 tågvärdar erbjöds tjänst på MTRX. Fler än så rangordnade tjänsten högt upp. Att MTR nu rekryterar nya servicevärdar till MTRX, istället för att erbjuda tjänsterna till intresserade tågvärdar, väcker frågor. En av de som vill arbeta på MTRX är tågvärd C. Han deltar gärna i den pågående rekryteringen till denna tjänst.

11. I nämnda protokoll står det: ”Om medarbetare sökt en specifik befattning där denne inte uppfyller kraven kommer annan befattning att erbjudas.” Här blir frågan när annan tjänst erbjuds dessa berörda tågvärdar? Sker det efter att övriga tågvärdar har svarat ja/nej eller innan det?

Vad ska MTR i det sammanhanget erbjuda tågvärd D, som inte klarade förartestet men ändå blev erbjuden förarutbildning? Gäller nu hans registrerade önskemål/rangordning eller blir han erbjuden det som blivit över?

Seko Pendelklubben tar tacksamt emot svar på ovan frågor och synpunkter.

Kategorier

Uncategorized

sekopendelklubben Visa alla

SEKO Pendelklubben organiserar främst värdgrupper och städpersonal inom pendelverksamheten i Stockholms län. Klubbens medlemmar är anställda på Stockholmståg KB och ISS TraffiCare. Vid årsskiftet hade klubben ca 600 medlemmar. SEKO Pendelklubbens övergripande målsättning är att verka för bra arbetsvillkor för våra medlemmar och att driva frågan om en arbetsgivare för alla anställda inom pendeln, På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser. Klubben har en omfattande mötesverksamhet och ambitionen är att beslut som är av avgörande betydelse ska tas direkt på medlemsmöten. Vår styrka beror helt på att vi har aktiva och pålästa medlemmar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: