Slott och Ånga

Lördagarna 11 & 18 juni ordnar Seko Pendelklubben en utflykt till Mariefred och Taxinge.

Kl 09.00 avgår buss från Cityterminalen, uppehåll i Södertälje centrum ca kl 09.30. Uppsamling ca 20 minuter före utsatt avgångstid. Vi anländer Mariefred ca kl 10.00, och väl framme finns det några timmar för egen tid.
Ett tips är att ta med egen matsäck och äta under uppehållet i Mariefred, men det finns även restauranger och affärer i samhället.
Vi åker med ångtåget till Taxinge där det kommer att finnas tid till att besöka slottet, som har en stor kakbuffé.
Bussen hem avgår kl 17.30 från Mariefred, och även på hemresan görs uppehåll i Södertälje.
Seko Pendelklubben bjuder på bussresan till Mariefred och tågresan till Taxinge. Mat och fika får var och en stå för själva. Vi låter varje medlem få ta med en partner samt max 2 barn tom 15 år.
Varje vuxen kommer att få betala 100kr/var.
Sista anmälningsdag är 27 maj. Först till kvarn!
Efter 27 maj ser vi hur många som har anmält sig. Finns det platser kvar kommer vi återkomma till er som vill ta med fler än 2 barn. Meddela gärna detta på talongen eller på mejl!
    / Pendelklubbens styrelse

ISS vill säga upp all sin personal på Pendeln !

utrop 2

Vad har hänt?

Vid en Mbl-förhandling i tisdags mellan ISS och SEKO Pendelklubben, som slutade i oenighet, meddelade ISS att man har för avsikt att säga upp alla 143 anställda på pendeln då man ”inte har någon verksamhet kvar efter den 10 december 2016”. Uppsägningarna är tänkt att genomföras utifrån personalens olika uppsägningstider med målet att inte ha några anställda kvar efter ovan datum.

ISS är fullt medveten om att SL:s beslut är överklagat av SJ och att det är övergång av verksamhet som gäller. Likväl vill företaget genomföra detta beslut.

Pendelklubben har begärt central förhandling och så länge förhandlingar pågår kan inte ISS verkställa sitt beslut om uppsägningar. Möjligen är detta en medveten provokation som ISS/Almega vill ha prövad i Arbetsdomstolen. Om det skulle leda till seger för arbetsgivarsidan kan det bli ett prejudikat som gör det möjligt för arbetsgivare att säga upp sin personal när man förlorar verksamheten i en upphandling. Det kan då drabba även oss övriga på pendeln!

Märkligt agerande av ISS

När vi anställda på pendeln gick över till Stockholmståg, ISS och EuroMaint från Citypendeln 2006 blev vi aldrig uppsagda utan vår anställning följde automatiskt över till den nya arbetsgivaren. Endast den som sade nej till övergång (1 person) blev uppsagd av Citypendeln med beaktande av gällande uppsägningstid. Inte heller när stationsidan gick över till Stockholmståg från ISS i maj 2013 blev de uppsagda. Varken Stockholmståg eller Alstom har heller meddelat att man inte tänker respektera att det är verksamhetsövergång som gäller, dvs att personalen automatiskt går över till en ny arbetsgivare (om och när detta nu sker).

SJ har som sagt överklagat SL:s beslut, vilket innebär att ingen idag vet när och om vi eventuellt får en ny entreprenör på pendeln. Personalen på ISS fick nu i veckan veta att deras arbetsgivare sedan snart 10 år ger dom en spark i baken som julklapp. Det är tacken för alla de miljoner som man har arbetat ihop till ISS! Personalen på vet inte när en eventuellt ny arbetsgivare tar över, vilket företag det blir och hur deras anställningsvillkor ser ut i framtiden. Man vet ingenting, mer än att ISS vill bli av med dem så fort som möjligt!

Spontan strejk i veckan som gick

När detta besked spred sig utbröt en spontan strejk under några timmar bland städarna i Älvsjödepån tisdag natt och bland plockstädare under onsdagen.

Vad städarna på ISS har förstått är följande: om sista anställningsdatum på ISS blir den 10 december och ingen ny entreprenör tar över den 11 december (då hela processen kan stanna upp och fördröjas pga SJ:s överklagande) kan de bli frågan om allmän visstidsanställning fram till det datum då den nya entreprenören tar över. Det innebär då att deras tillsvidareanställning har gått upp i rök och för en ny arbetsgivare är det självklart en våt dröm att kunna välja vilka man vill ha bland personalen och till vilka anställningsvillkor.

Stockholmståg har informerats om vad ISS har för avsikt att göra. Självklart kan detta ställa till problem även för Stockholmståg om personalen på ISS i ren desperation fortsätter med olika former av protestyttringar.

ISS agerande är oacceptabelt!

För SEKO Pendelklubben och SEKO Lok är detta helt oacceptabelt och vi betraktar det som en stridsförklaring från ISS – och inte bara mot den egna personalen.

SEKO Pendelklubbens styrelse

 

Alla anställda ska med på båten!

händetr

SEKO-klubbarna på pendeln har träffat MTR vid ett antal tillfällen innan deras anbud lämnades in till SL och vi har framfört att övergången till den nya arbetsgivaren för oss anställda inte ska innebära annat än att loggan på uniformen byts ut. SEKO:s krav är att:

  • Alla anställningar ska tas över av MTR (eller eventuella underentreprenörer)
  • De kollektivavtal och andra överenskommelser som tecknats med Stockholmståg, ISS och Alstom ska tas över MTR (och eventuella underentreprenörer) om inte parterna kommer överens om annat.
  • Anställningsformen på Pendeln ska vara tillsvidare på heltid.
  • Inga verksamhetsförändringar ska planeras till trafikstarten. Efter övertagandet i december 2016 får sådana frågor tas upp i förhandlingar med SEKO-klubbarna. Vid upphandlingar är det viktigt att alla anställda har is i magen och inte skriver på några anställningskontrakt eller liknande innan förhandlingarna mellan SEKO, MTR och eventuella underentreprenörer är klara.

Villkor och anställningar för ALL personal på pendeln ska säkras!  Vi håller ihop här !

Möjlighet att gå i konflikt från 1 april 2016

Om det företag som vinner anbudet inte tar över all personal och de avtal vi har med STÅG och ISS så kan SEKO gå ut i konflikt för att försvara våra medlemmars arbetsvillkor. Det har varit en styrka att ha det i ryggen när vi träffade de olika företagen som deltog i pendelupphandlingen. Att SEKO varslade om konflikt 2013 och gick ut i strejk 2014 gör att ingen arbetsgivare kan bortse från den möjligheten. Strejkrätten utgör den viktigaste trygghetsförsäkring vi som anställda har i upphandlingstider.

Olof Fryklöf

8 december