Veolias skambud till SEKO

Klicka på länken eller läs texten nedan för att se Veolias ”förslag” till SEKO 8 juni. Notera anställningsvillkoren för ”superskubben”!

Förslag Veolia 20140608

Förslag mellan Veolia Transport Öresundståg och Seko

Veolia Öresundståg har av Seko emottagit förslag på en lösning av tvisten kring numerären timanställda i Öresundståg. Förslaget innebär att Öresundståg har en personalpool som skall minska antalet timanställda och den ordinarie skubben.

Veolia har utvärderat förslaget och dess möjligheter att minska antalet timanställda.

Veolia har för avsikt att minska antalet deltid till förmån för heltid och att minska antalet timanställda till förmån för tillsvidareanställda. Veolia avser i möjligaste mån begränsa timanställda till 12 % av tillsvidareanställd personal. För att täcka behovet för normaltidtabell föreslår Veolia i likhet med SEKO en flexibel personalpool som Veolia kallar Superskubb. Superskubben ska ersätta timanställningar i så stor utsträckning som möjligt, och där kvartalsvis avstämning sker på lokal MBL för att få största möjliga schemaeffektivitet. Genom den kontinuerliga dialogen med personalorganisationerna kommer vi att kunna ersätta merparten av de timanställd vid normaltidtabell.

Parterna är överens om att det krävs avsteg från kollektivavtalet, för att uppnå så hög schemaeffektivitet som möjligt och så många heltidstjänster som möjligt. Parterna har förhandlat fram möjligheter till bemanning, som vi kallar det ”gula” alternativet.

Antalet anställda på deltid enligt GULA alternativet:

 •  Veolia strävar efter att uppnå så stor andel heltidsanställda som möjligt.
 •  Andelen deltidanställda avgörs hur framgångsrika parterna är i att göra avsteg i kollektivavtalet för att uppnå 98 % schemaeffektivitet.

GULA alternativet innebär att nödvändiga avsteg från KA görs för att:

 •  Sträva efter att uppnå så många heltidstjänster som möjligt.
 •  Sträva efter att uppnå så hög effektivitet som möjligt med målet 98% på schema
 •  Sträva efter att uppnå så hög effektivitet som möjligt med målet 98% på schema vid skapande av Danmarksgrupper.
 •  Andra avsteg i KA kan vara nödvändiga för att uppnå effektivitet än de i punkterna ovan.

Enligt branschavtalets allmänna anställningsvillkor, 6 §, mom 1:1medges att

”De lokala parterna skall verka för att den ordinarie arbetstiden kan tas ut”.

Behov av timanställda vid normaltidtabell kan exempelvis vara:

 •  Behov som är känt av arbetsgivaren minst 2 månader innan arbetspass läggs ut på schema
 •     Tidtabellstoppar
 •  Normal sjukfrånvaro och VAB
 •  Fortbildning som inte kan täckas av ordinarie skubbpersonal
 •  Facklig tid vid kort varsel
 •  Övrig ledighet vid kort varsel
 •  Behov av timanställda utanför normaltidtabell kan exempelvis vara:
 •  Event och extra beställningar
 •  Semester o ledighet som anmäls vid kort varsel, senare 2 månader innan arbetspass läggs ut på schema
 •  Föräldraledighet som ansöks senare än 2 månader innan arbetspass läggs ut på schema

Anställningsvillkoren för Superskubben

 •  Anställningsgrad på respektive 100 % och 75% med årsarbetstid med garanterad (fast) månadslön.
 •  Ledig varannan helg men med rörliga FP-dagar under vardagar.
 •  Den anställde kan kommenderas att arbeta på alla depåer, restid ligger utanför arbetstid.
 •  Dagar med ej uppbokade pass (blankdagar) meddelas kl. 14.00 dagen före..
 •  Avsteg från 19/05-regeln
 •  Personal ska ha semesterperiod maj – september.

Fördelar

 •  Tillsvidareanställning (minskning av antalet timanställda)
 •  Personal som söker internt till Superskubben är högt motiverad och känner sig tillfreds med arbetet och är intresserade av varierade arbetsförhållanden.

Utvecklingsmöjligheter

 •  Genom kompetenshöjning och fordonsutbildning av de olika fordonstyperna kan superskubben användas i alla Veolias tågaffärer.

Superskubben ska bemannas genom sökning. Förslag på Superskubbens storlek är 15-16 FTE, som fördelas 50/50 på respektive lokförare och tågvärdar, som motsvarar 20 personer utöver det gula förslaget.

Förhandlingsordning i detta avtal

Vid oenighet i schemaläggningsarbetet har parterna möjlighet att inom 5 arbetsdagar kalla respektive centrala företrädare att skyndsamt medla i frågan.

Giltighetstid för avtalet:

 •  Denna överenskommelse gäller löpande med start 2014-12-15. Om endera parten önskar revidera eller avsluta denna överenskommelse finns en årlig möjlighet för detta, i samband med processen för kapacitetsansökan till Trafikverket. Denna process medger ett ”fönster” för ev. revidering av överenskommelsen mellan 1 april och 15 juli. När fönstret är stängt finns inte möjlighet till exv. testkörningar och uppdatering av arbetstidsregler i planeringsverktyget inför kommande tågplan.

3

Parter

Veolia Transport Öresundståg SEKO

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: