Facklig Kollega hotad och trakasserad

En av våra arbetskamrater har blivit utsatt för hot och sexuella trakasserier. Pendelklubben fördömer händelsen å det strängaste. Vi ser det extra alvarligt att den här typen av övergrepp sker på en förtroendevald kvinnlig facklig företrädare då det visar att det finns medarbetare på vårt företag som tror att andra kan skrämmas till tystnad. Det är inte heller första gången den här typen av övergrepp sker på vår arbetsplats.

En av förutsättningar för att vi ska få ett bra fackligt arbete så att vi kan upprätthålla kollektivavtal och komma fram till bra överenskommelser med arbetsgivaren att det finns förtroendevalda som kan ta på sig detta jobb och att det finns de som kan tänka sig att så småningom åta sig ett uppdrag. Anonyma hot och ryktesspridning är ett effektivt vapen för att tysta den fackliga kampen då arbetskamrater vänder sig mot varandra istället för mot arbetsgivaren.

Det som ligger framför oss är att komma överens med arbetsgivaren om ett fungerade turliste-och gruppvalspaket och då är det viktigt att inte tappa vårt fokus.

Nu är det dags att stå tillsammans och fortsätta kampen oavsett facklig tillhörighet. Allt stöd till den drabbade arbetskamraten.

%d bloggare gillar detta: