Pendelklubben informerar

I samband med Pendelklubbens årsmöte igår, fredag 24/2, kom beskedet att 66% av fordonsvårdarna hade sjukskrivit sig. Med tanke på att så många knappast har blivit sjuka på en och samma gång kan man på goda grunder anta att detta är vad man kallar en olovlig stridsåtgärd.
Som lokal facklig organisation bunden till kollektivavtal är det Pendelklubbens skyldighet att ta avstånd från en olovlig stridsåtgärd samt verka för att den upphör. Därmed är det klubbens skyldighet att uppmana dem som deltar i den olovliga stridsåtgärden att återgå till arbetet.
Detta innebär konkret att Pendelklubben deklarerar att den som är sjukskriven men inte är sjuk ska återgå till arbetet.

I medbestämmandelagen, mbl, står det bl,a. I paragraf 43: ”Har olovlig stridsåtgärd vidtagits av arbetstagare som är bundna av kollektivavtal, åligger det arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation att omedelbert taga upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och att gemensamt verka för dess upphörande.”

SEKO Pendelklubben
Gm: Rainer Andersson  

%d bloggare gillar detta: