Rapport från förhandlingarna med MTR 6 oktober

Rapport från möte med MTR den 6 oktober

Lokförarkurs:
MTR kommer att gå ut med en intern lokförarutbildning annonsen hittar du på adressen http://pendeltagen.mtr.se/ för att logga in behöver du ett lösenord och en mailadress från ståg lösenordet skapar du vid inloggningen. Du får därefter ett svarsmail och kan logga in på siten. Tyvärr utbetalas endast en utbildningslön på 10 000 under utbildningstiden. Studiestöd kan inte sökas. Pendelklubben har föreslagit att MTR kan utjämna inkomsten genom att samarbeta med den anställde och höja lönen genom att man lånar av kommande löner. MTR ska återkomma om detta. Efter utbildningen får ni tjänstgöring på heltid som lokförare med avtalsenlig lön på steg 1. Om er lön (vilket den gör i många fall) överstiger förarlön steg 1 får ni behålla nuvarande lön till dess att den nya förarlönen överstiger er nuvarande. Vi uppmanar samtliga intresserade att söka så får vi försöka lösa de ekonomiska frågorna mellan er och MTR på bästa sätt.

Nedan från annonsen:
Utbildningen är på heltid under 33 veckor. Under utbildningen utgår utbildningslön på 10 000 kr per månad och därefter lön enligt kollektivavtal. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar och avslutas med teoretisk examination och uppkörning. Vid godkänt resultat innebär det att du är behörig lokförare och kan börja köra pendeltågen i Stockholm. Start för tjänstgöring efter avslutad utbildning beräknas till augusti 2017 med tjänstgöring på heltid som lokförare.

Uniformsprovning
För er som tidigare inte provat uniformen kommer den att finnas för provning på klarabergsviadukten 49 fram till 28 oktober och i Älvsjö mellan 31 oktober och 11 december. Provkollektion har tidigare funnits i Södertälje. Tågvärdar och stationsvärdar kommer att få möjlighet att prova uniformen i samband med APT men p.g.a. att stationsvärdarnas APT kommer att pågå ända fram till 4 december kommer inte alla stationsvärdar få möjligheten. Detta därför att uniformen måste vara klar och levereras innan trafikstart. Om provning ska ske på APT tid eller egen tid har MTR inte meddelat.

SL Kort
Utdelningen av SL kort kommer att ske som tidigare på servicecenter på klarabergsviadukten 49. SL kortet är en löneförmån och förmånsbeskattas därför av skatteverket. Skatten dras precis som idag på din lön. Kortet ska registreras hos MTR och inte hos SL.

Lön och Pension
Vi kommer att få 2 löneutbetalningar och 2 lönespecar den 25 november. Stockholmståg betalar för dag 1 till 10 medan MTR betalar för dag 11 och framåt. MTR vill gärna att ni följer de instruktioner ni fått i välkomstbrevet och anger kontonummer om ni inte anger kontonummer får ni lönen som en postanvisning.

MTR anser att det är självklart att de ska betala in tilläggen för hela året allt för att vi som har ITP 2 inte ska drabbas av sänkt pension. Ingen kommer att drabbas av sänkt pension p.g.a övergången.

Rapportera in ITP2
Ni som är födda 1978 eller tidigare har ITP2. MTR har lovat att ta över denna men måste ha ert tillstånd för att göra så. Ni måste därför meddela MTR att ni vill fortsätta i ITP2 annars övergår ni automatiskt i ITP1. Ni som byter mellan ITP2 och ITP1 riskerar lägre pension. Ni som i dagsläget har ITP1 berörs inte. Blankett kommer inom kort hem i brevlådan.

Löneskulder:
Löneskulder som kan uppstå vid t.ex. föräldrarledighet eller sjukskrivning tar MTR över från Stockholmståg vilket innebär att de inte krävs in i förtid. Löneskulder för sjukdom t.ex. karensdag som uppstår mellan 1 till 10 december försöker Stockholmståg så långt det är möjligt reglera på decemberlönen allt för att ni inte ska få betalningskrav hem i brevlådan.

Organisation stationer

Övergripande organisation
Som vi tidigare beskrivit kommer Åsa Sandström bli ny stationschef under henne finns 2 områdeschefer (norr och söder samt en fastighetschef och en lokalvårdschef som kommer att ansvar för underentreprenörer på städsidan (Reneriet). Som lokalvårdschef utser MTR Niklas Engman. Under områdescheferna kommer nuvarande gruppchefer.  Samtliga arbetsledare kommer nu att kallas gruppchefer. Vi kommer precis som tidigare att ha en stationssamordnare per station ditt tjänsteställe är den stationen där du arbetar. Varje gruppchef kommer att basa över flera stationer liknande dagens upplägg.

Massiv rekrytering med många nya stationsvärdar
MTR håller just nu på att rekrytera nya stationsvärdar de vill anställa 60 på heltid 60 på deltid (2 av 3 helger 27%) samt c.a. 45 mobila värdar på heltid. Utöver detta kommer c.a. 20 heltidsanställda på Arlanda station.

Måltidsavlösning
Vi kommer att ha måltidsavlösare och inte rastavlösare. Måltidsavlösarna kommer att komma till samtliga stationer förutom 21 st. Gruppen måltidsavlösare utökas till 20 personer varav 10 st kommer att tjänstgöra per dag. Måltisavlösarna får ett fast tjänsteställe som idag där man börjar och slutar sin tjänstgöring. Måltidsavlösare kommer att stationeras på flera platser efter linjen.

Poolgruppen
Poolgrupen kommer precis som idag ha flytande tjänsteställe och kunna tjänstgöra på flera olika stationer utmed linjen. Gruppen behåller det poolgruppstillägg de har idag. Pendelklubben har lämnat ett förslag till MTR om mindre poolgruppsområden men har ännu inte fått svar från MTR om detta. Poolgruppen kommer att tjänstgöra i spärren och inte agera som mobila kundvärdar.

Mobila värdar
MTR kommer att återinföra mobila värdar likt våra tidigare betalvärdar de kommer att stationeras på Stockholm Central förutom en liten grupp som kommer att stationeras i Södertälje. Befintliga stationsvärdar kommer att tillfrågas.

Arbetsuppgifter mobila värdar:
ledsagning, förstärka spärrlinjen, infotjänst vid störningar och evenemang, leverera informationsmaterial samt lösa av för toalettbesök. Toalettbesök ska i första hand lösas av på stationer med högt tryck men det är inget krav vid ett nödläge. Mobila värdar kommer till stor del att skickas ut till de stationer med högt resenärstryck.

Mobila värdar visering
MTR kommer att införa Viserande stationsvärdar på sträckorna Västerhaninge Nynäshamn och Södertälje Gnesta. Dessa är ett komplement och ersätter inte nuvarande tågvärdar med viseringstjänst. Bakgrunden är att MTR enligt sitt anbudsunderlag kommer att bemanna korta tåg med 2 viserande och långa tåg med 4 viserande. Korta tåg bemannas med 1 tågvärd och en stationsvärd. Långa tåg bemannas med 1 tågvärd i säkerhetstjänst samt 4 viserare. Pendelklubben har begärt att vi ska ha minst 1 viserande tågvärd per enhet. MTR har ännu inte lämnat något definitivt svar. Den här gruppen ska främst arbeta med visering men kan eventuellt få andra mobila uppdrag. Frågan om eventuella tillägg för de viserande stationsvärdarna är inte förhandlad.

MTR övertar Arlanda station
MTR kommer att ansvara för hela bemanningen av Arlanda station. Personalen på Arlanda kommer att ha en lite annan kravprofil sär stor fokus läggs på serviceförmåga och engelska språkkunskaper.

Personalen på Arlanda ska visera SL, UL och SJ biljetter samt arbeta med kundinfo om samtliga trafikslag samt kundinfo om Arlanda flygplats. Personalen på Arlanda kommer att ha som krav att bära kostymuniformen samt klara Svedavias behörighetstest.

Arlanda kommer att bemannas med 4 kassor och en infodisk och kommer att ha stor manuell hantering med många ovana resernärer. Totalt 20 stationsvärdar kommer att erbjudas plats på Arlanda varav hälften i en speciell Arlandapoolgrupp. Samtliga med Arlanda som fast tjänsteställe.

Ni ansöker på MTRs webbsida och loggar in på som vi beskrivit tidigare i utskicket. MTR kommer att i första hand att utgå från befintliga stationsvärdar/tågvärdar som sökande förutsatt att de klarar kravspecifikationen. Personal som tjänstgör i Arlanda behöver ej betala passageavgiften.

Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: