Rapport från förhandlingarna med Ståg och MTR 22 september

Ståg:

Övergång:
Av naturliga skäl händer inte så mycket hos ståg just nu då man förbereder sig för att lämna över verksamheten till MTR/Reneriet  den 11 december. Samtliga anställda ska ha fått ett brev om övergång till det nya företaget. Brevet är som vi tidigare skrivit om inte nödvändigt att svara på utan man övergår automatiskt till den nya arbetsgivaren enligt LAS om man inte själv skriver på en skriftlig uppsägning.

Anhörighetsdagar:
Eftersom ni medlemmar med jämna mellanrum tagit upp problem runt hanteringen av anhörighetsdagarna har vi tillsammans med Stockholmståg diskuterat de instruktioner som går ut till arbetsledarna och hur de kan förbättras. Ni har rätt till maximalt 9 dagar per år vid dödsfall eller svår sjukdom hos nära anhörig. Hur många betalda anhörighetsdagar avgörs efter diskussion med din arbetsledare. Om ni är missnöjda med hur många dagar ni har beviljats är ni välkomna att kontakta oss inom Seko Pendelklubben så kan vi delta i samtalet med arbetsledare.

I den nya instruktionen till arbetsgivaren så ska ”erforderlig tid bestämmas i samråd mellan arbetsledare och medarbetare”. Vi hoppas att den nya tydligare instruktionen ska göra det lättare för företaget att hantera dagarna på ett rättvist och likvärdigt sätt.

Telefonnummer:
Eftersom MTR inte kommer att ta över era personliga befintliga telefonnummer har Stockholmståg gått med på att vi själva kan ta över telefonnumret om vi önskar. Det är ingen kostnad för detta men man behöver öppna ett abonnemang hos 3. Alla typer av abonnemang inklusive ett kontantkortsabonnemang ska fungera. För närmare info kontakta Stågs IT support eller 3s kundservice.

 

MTR

Organisation:
Vi har förhandlat hur trafik och stationer ska organiseras. På trafiksidan har vi en trafikchef som därunder sig har en områdeschef för förare och en områdeschef för TV samt en chef för nuvarande OPL som kommer att heta POC. Under dessa kommer 8 gruppchefer för LF och 7 gruppchefer för TV. För POC delas organisationen upp enligt nuvarande modell med en Operativ ledare en driftledare och en personalledare. Man tänker sig även yttre driftledare som mobilt ska kunna följa verksamheten. Bemanningen på POC ska vara lika stor som den är idag.

På stationssidan har vi Åsa Sandström som stationschef under henne finns 2 områdeschefer (norr och söder samt en fastighetschef och en lokalvårdschef (Reneriet). Under områdescheferna kommer nuvarande gruppchefer.  Samtliga arbetsledare kommer nu att kallas gruppchefer.

Mobila stationsvärdar:

MTR kommer att anställa 120 nya stationsvärdar varav 60 på deltid.  45 av kommer att  fungera som mobila stationsvärdar. Gruppen kommer att arbeta med intäktsäkring måltid/rastavlösning. Liknande de uppdrag våra tidigare betalvärdar har haft. Hur gruppen ska organiseras och exakt vilka arbetsuppgifter de kommer att ha kommer vi att informera om när förhandlingen är slutförd.

Kassasystem:
Samtliga stationer ska byta kassasystem till ett slutet system helt enligt SLs krav i upphandlingen. Bytet ska ske under det första kvartalet 2017 undantaget är Babsterminalerna som måste vara bytta redan till trafikstart. MTR kommer att besöka stationerna tillsammans med skyddsombud och noga se över hur utrustningen kan placeras på våra ibland väldigt trånga stationsspärrar.

Komptid

Frågan om komptid är ännu inte avgjord. Samtliga fackliga organisationer yrkar på att MTR tar över all komptid. MTR har ännu inte lämnat svar på detta. Hur många komptimmar som går över återkommer vi till efter frågan förhandlats.

Övriga rykten

Det florerar en hel del obefogade rykten och Pendelklubben vill passa på att klargöra vad som kommer att gälla.

Tågvärdar:

  • Tågvärden kommer att behålla sin säkerhettjänst.
  • Samtliga tåg ska ha en tågvärd ombord
  • Viserande tågvärdar på Nynäshamn och Gnesta ska fortsätta visera även i framtiden.
  • Tågvärden ska inte gå i tågen på stommen utan fortsätter arbeta från hytten.
  • Löner och stagdagar är reglerade enligt avtal och förändras inte.

Stationsvärdar:

  • Stationsvärden kommer även fortsättningsvis behålla sin fasta plats på stationen.
  • Löner och stationsdagar är reglerade enligt avtal och förändras inte.

 

Seko Pendelklubbens Förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: