Hoppa till innehåll

Fråga facket

Under fråga facket samlar vi ihop de vanligaste frågorna ni medlemmar skickar till oss i klubben. Om ni inte hittar svaret på er fråga så kan ni ofta läsa er till det i avtalet vilket ni hittar under fliken avtal här på webbsidan. Vi har delat in fråga facket i olika områden såsom ledigheter, lön och schemafrågor så ni ska hitta lättar bland svaren.

Lön, Ledigheter, Schemafrågor

OBS svaren nedan gäller för er som arbetar som tågvärdar eller stationsvärdar avtalet för dig som är städare ser annorlunda ut vilket innebär att svaren inte alltid stämmer för er.

Lön

Jag har en löneskuld till företaget hur kan det bli så?
En löneskuld kan uppstå när du är sjukskriven då vi på pendeln har förskottslön. Det kan då innebära att du får betalt från både MTR och försäkringskassan. Om du under din sjukskrivning slutat på företaget uppstår då en löneskuld. Även om ingen löneskuld uppstår när du kommer tillbaka efter en sjukskrivning blir din lön 0 kr den första månaden, tänk därför på att spara en månadslön från den månaden du fick pengar från både MTR och försäkringskassan.

Hur mycket ligger OB tillägget på och när får jag respektive tillägg?
Svaret hittar ni under fliken lön på Pendelklubbens webbsida.

Vad finns det för slags tillägg och vad ligger de på i kronor?
Ni hittar tillägg för 2019 under fliken lön på webbsidan. Tilläggen för 2020 presenteras när löneförhandlingarna är klara.

Ledigheter

Anhörighetsdagar:
En nära släkting har gått bort vad ska jag göra?
Kontakta din GC/Stationschef, som anställd på MTR har du rätt att ta ut anhörighetsdagar vilka är betald ledighet. Anhörighetsdagarna är till för att lösa praktiska saker som t.ex. begravning eller bouppteckning.

Hur många anhörighetsdagar har jag rätt till?
Du och din GC bestämmer tillsammans hur många dagar som anses rimliga. Avtalet medger upp till 9 dagar. Nedan följer ett exempel. 1 resdag till begravning, 1 dag för begravning och 1 resdag hem. 1 dag för att träffa advokat för bouppteckning. Önskas ytterligare tid än den som kan beviljas som anhörighetsdagar löses detta via samtal med GC som beviljar annan ledighet vilket kan vara t.ex. komp eller FV- dagar.

FV dagar:
Jag har fått FV dagar utlagda på en jobbhelg, betyder det att jag får mindre OB – tillägg?

Ja, vi får inget OB -tillägg på FV – dagar och förlorar därför några hundralappar per dag om FV – dagen läggs på en helg, mer om OB tillägg hittar du på sidan lön

stag/stationsdagar:
Jag har sökt en stag/stationsdag en röd dag, men MTR har även lagt in en FV-dag, kan de verkligen göra så?
Ja som MTR tolkar avtalet räknas stag/stationsdagen som en tjänstledighetsdag, då vi enligt avtalet inte tjänar in stagdagar under tjänstledighet konsumeras 2 ledighetsdagar på samma dag. Pendelklubben rekommenderar därför att ni aldrig söker stag/stationsdagar på röda dagar. Företaget kan inte själva lägga ut dagen på en röd dag utan ert medgivande.

Jag har sökt stag/stationsdagar men inte fått ut dem, vad ska jag göra?
Dagarna ska enligt avtalet sökas i semestervalet om så inte görs är MTR inte skyldiga att lägga ut dem. Har stag/stationsdagar sökts i semestervalet men inte lagts ut är MTR skyldiga att lägga ut dem men bestämmer när det är möjligt för dem enligt personalläget.

Semester:
Vilka dagar drar semesterdagar?

Alla dagar som räknas som arbetsdagar såsom t.ex. en F – dag (en arbetsdag med 0 timmar) konsumerar semester. FV – dagar och stag/stationsdagar kan läggas ut i anslutning till semester men ersätter i stället semesterdagen som då sparas.

Schemafrågor

Hur lång är min veckoarbetstid?
Din veckoarbetstid är vid skiftarbete normalt 36 timmar per vecka, vissa grupper kan ha en veckoarbetstid på 38 eller 40 timmar per vecka kontrollera mot din gruppnyckel.

Hur räknar jag ut min veckoarbetstid?
För dig med 36 timmars veckoarbetstid ska den genomsnittliga arbetsdagen för tågvärdar vara 7 timmar och 8 minuter. För stationsvärdar gäller 7 timmar och 12 minuter. Ni som har tillgång till MS Excel kan ladda ned en kalkylator. Gratisappar finns även på Google play.

Vad är Periodövertid och är det tillåtet?
Periodövertid är schemalagd övertid som inte är frivillig, periodövertid är inte tillåtet enligt avtalet och ska rapporteras till seko.pendelklubben@gmail.com om det upptäcks. Upptäcker ni att ni fått för mycket arbetstid under innevarande månad kontakta personalplaneringen och begär en 0 – dag (arbetsdag med 0 timmar)

Hur kan jag se om jag haft periodövertid?
Periodövertid finns som egen post i vänsterkolumnen på er lönespecifikation.

%d bloggare gillar detta: