Hoppa till innehåll

Från MBL den 10 Januari

Rapport möte med MTR

Igår, måndag, hölls mbl-information med MTR och de fackliga organisationerna.

Här följer en kortfattad rapport från detta möte:

1. Ekonomichefen rapporterade att MTR pendeln inte gick med vinst under 2021. Man höll inte den budget som lades under sommaren. Den främsta orsaken till underskottet är enligt MTR alla inställda tåg under året. Det gav företaget mindre betalt från SL.

Det ekonomiska målet för 2022 sägs vara mer ”offensivt”. Om MTR inte behöver ställa in lika många tåg (man mäter i fordonkilometer) under året finns det ”alla möjligheter att gå med vinst” summerar ekonomichefen.

Även Mälartåg har drabbats av ett stort antal inställda tåg. Liksom på pendeln handlar det till stor del om personalbrist och vilket MTR menar snart ska vara åtgärdad genom rekrytering som pågår.

2. Trafikchefen rapporterade att punktligheten under senaste veckan hade legat på 92,5% (egenpunktligheten var 98,2%) och vilket innebär mindre ekonomisk ersättning än planerat. (MTR får mindre ersättning från SL för varje inställd fordonskilometer. Inställda tåg som inte beror på MTR kostar mindre och tåg inställda p.g.a. MTR kostar mer).

En dörröppning på fel sida har rapporterats.

24 lokförare har rekryterats till pendeln och 12 nya tågvärdar börjar kurs 25/1. Vad det gäller Driftledningen ligger MTR efter i rekryteringen av personal. Man har prioriterat Mälartrafiken och det har fått till följd en väldigt stor arbetsbelastning på personalen på DLC.

Fackliga företrädare som arbetar på DLC beskrev på mötet sin och kollegornas arbetsbelastning som fruktansvärd. Man krävde att MTR reducerade Mälatrafiken enligt en fastställd plan för att skona personalen och ge resenärerna en chans att veta vilka tåg som faktiskt avgår. Som det är nu kan ett tåg ställas in med 30 minuters varsel, eller först efter angiven avgång.

På detta svarade trafikchefen att man ser en ”ljusning” då det rekryteras bl.a. nya förare även till Mälartåg. Pandemin är det som MTR i första hand hänvisar till när brister diskuteras.

MTR klargjorde vad det gäller skor att hämta på Shoemed. Det som gäller är ett par skor per kalenderår och inget annat. Det som har sagts om anställningsmånad eller liknande gäller inte. MTR lovade att se till att personalen på Shoemed får veta detta.

Bonus för övertid (2.000 kr) till tågvärdar och förare gäller inte från den 10 januari. MTR:s avsikt är inte att fortsätta betala någon bonus om och när övertid beordras. (När detta skrivs har MTR meddelat att 9 tågvärdar är beordrade att arbeta övertid i morgon, onsdag).

3. Planeringschefen meddelade att orsaken till att förarnas grupp- och semesterval har försenats var att MTR har prioriterat schemat på Mälartåg. Personalen här arbetar alla på ”skubben” (ingen går på fast schema) och man hoppas på att mer fasta scheman snart kan presenteras för personelen.

Vad gäller stationsscheman angav planeringschefen att en översyn av dessa ligger sist i prioritetsordningen. Det dröjer en eller två månader innan planeringsavdelningen kan börja granska dessa scheman. Man menar här att förändringarna i T22 är så pass små att behoven av förändring kan vänta.

4. Chefen för kundtjänst (station) rapporterade att den nya organisationen för stationschefer, som minskas med 5 tjänster, sätter igång den 15/1. Samtliga stationschefer ska nu vara igång med att presentera sig för sina nya medarbetare. Stationschef Daniela Espinoza blir ansvarig för det MTR kallar operativa projektstödet.

Rekryteringen av SDO till City och Odenplan är nu avslutad. Alla nya SDO är rekryterade internt. Några av dessa är tågvärdar och som MTR p.g.a. personalläget inte kan släppa tidigare. De blir inte klara med sin utbildning till SDO förrän i mars.

5. Säkerhetschefen rapporterade om ett lika stort antal OSPA (körning mot röd signal) och dörröppning utanför plattform under 2021 som under 2020. Däremot ökade dörröppning på fel sida från 9 st 2020 till 18 st under 2021. MTR har börjat undersöka vad detta kan bero på.

För rapporten

Rainer Andersson   

%d bloggare gillar detta: