Hoppa till innehåll

Krav på MTR om Corona

Pendelklubben kräver: Agera nu!

 Samtliga fackklubbar och skyddsorganisationen deltog under tisdagen den 10e mars i telefonmöte med MTRs VD Henrik Dahlin gällande det utbrott av Coronavirus som nu på allvar börjat spridas i Sverige och inte minst Stockholmsregionen. Under mötet gav Pendelklubben flera förslag på hur vi anser att MTR kan göra en insats för att inte öka smittspridningen och ta hand om sina anställda. Förslagen som lades var:

  1. Slopa användningen av förstadagsintyg till dess att Coronahotet är över.
  2. Uppmana personal med Coronaliknande symptom att stanna hemma och inte gå till arbetet.
  3. Se till att hitta en lösning för hur någon som varit sjuk under en vecka och inte testats för Corona slipper åka till läkare och därmed hota såväl vårdapparaten som sina kollegor och medresenärer.
  4. Dra in biljettvisering och kom ut med tydliga instruktioner för personal som vistas i kundnära miljö.
  5. Vid nedsmutsning av kroppsvätskor skall hela utrymmet/vagnen stängas av och inte endast täckas med sågspån till dess städning under säkra former utförts.
  6. Se till att tågen och tåghytterna städas ordentligt och mer regelbundet.
  7. Tydligt informera personal om företagets rekommendationer via andra kanaler än OnTrack.

MTR har för tillfället valt att inte utföra dessa föreslagna åtgärder. Vi från Pendelklubben anser det anmärkningsvärt att företaget väljer att agera på detta sätt. Folkhälsomyndigheten och regeringen har nu höjt allvaret i situationen, vilket ett mötesförbud för grupper större än 500 personer samt ett slopat karensavdrag vittnar om. Andra företag och organisationer har även de vidtagit egna åtgärder som MTR, som är navet i Stockholms lokaltrafik, helt nonchalerar. Situationen visar att MTR har andra prioriteringar än sina medarbetares och Stockholms invånares välfärd.

Seko Pendelklubbens styrelse samt Skyddsorganisationen på Pendeln.

Vill du läsa mer? Folkhälsomyndighetens samlingssida angående Covid-19 (coronaviruset): https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

MTR pågående åtgärder: https://intranet.mtr.se/vi_pa_MTR/newsportal/Sidor/vara_aktiviteter_gallande_covid19_just_nu_fokus_pa_utokad_stadning.aspx

MTR samlingssida angående Covid-19 (Coronaviruset) https://intranet.mtr.se/min_anst%C3%A4llning/information_om_coronaviruset/Sidor/default.aspx

%d bloggare gillar detta: