Löner

Nya löner från 1 maj 2017

Den 10 juli blev de lokala löneförhandlingarna färdiga hos MTR. Läs mer här.

Löneförhandlingarna på SolReneriet kommer påbörjas efter LAS-förhandlingarna. Vi meddelar när den kommer igång.

2017-07-11

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nya löner från 1 april 2016

De centrala löneförhandlingarna är klara, likaså de lokala förhandlingarna på Stockholmståg. Läs mer här.

Löneförhandlingarna på ISS pågår fortfarande och information kommer inom kort.


Nya löner från 1 april 2015

Här finns för Stockholmståg

Här finns för ISS


 

Löneförhandlingarna 2014

Här finns en text om löneförhandlingarna 2014, från Januarinumret av Pendelbladet.

——————————————————————————————————————-

Nya löner från 18 juni 2014

——————————————————————————————————————-

Timanställd inom järnvägen? -få högre lön som medlem i Seko!

Bild

——————————————————————————————————————-

Löneförhandlingarna med Stockholmståg och ISS kommer att påbörjas inom kort i år är löneförhöjningen för Seko medlemmar 1.65 %. Lönen räknas upp retroaktivt från den 18 juni och betalas troligtvis ut på oktoberlönen.

——————————————————————————————————————-

Lönetabeller för 2013

Tågvärdar

Lönesteg Ny lön från 1/4 2013 Löneökning
3 25.277:- 669:-
2 19.601:- 515:-
1 18.676:- 491:-

Stationsvärdar

Lönesteg Ny lön från 1/4 2013 Löneökning
3 25.230:- 665:-
2 19.366:- Inga i steget
1 18.463:- Inga i steget

 

Betalvärdar

Lönesteg Ny lön från 1/4 2013 Löneökning
3 24.880:- 656:-
2 19.582:- Inga i steget
1 18.687:- Inga i steget

 

Stationsstädare

Lönesteg Ny lön från 1/4 2013 Löneökning
3 21.216:- 560:-
2 18.728:- Inga i steget
1 17.512 Inga i steget

 

Förare

Pendelklubben förhandlar inte förarlöner. Men om 2,7% skulle läggas på slutlönen så blir ökningen cirka 930:- i steg 3

 

Övrigt:

 • ·         Alla tillägg räknas upp med 2,7%.
 • ·         ”Överlöner” (ITA-tillägg) fördelas inom respektive yrkesgrupp.
 • ·         Löneökningen från 1 april betalas ut retroaktivt på oktoberlönen

OBS! Eftersom detta är en preliminär överenskommelse kan beloppen komma att justeras med några kronor.

 I princip innebär det här att alla får en löneökning på 2,7% plus några kronor extra på slutlönerna från ”överlönerna”.Den preliminära överenskommelsen med STÅG innehåller också en del annat som vi återkommer till i senare information tillsammans med en beloppsbilaga för våra tillägg.

Kommentar till detta

————————————————————————————————-

De centrala förhandlingarna avslutades i samband med att en överenskommelse nåddes och SEKO´s strejkvarsel drogs tillbaka. Man kommit överens om en löneökning på 6,8 % på 3 år helt i linje med övriga uppgörelser i år. De lokala förhandlingarna kommer att inledas inom kort. Löneförhöjningen blir retroaktiv från och med 1 april. Mer info kommer så snart de lokala förhandlingarna har avslutats.

6 augusti 2013

——————————————————————————————————————-

Detta år händer det väldigt mycket i järnvägsbranschen, SJ försöker avtalsdumpa våra löner och arbetsvillkor och om de inte backar finns mycket som talar för en konflikt. Det finns därför ingen tidsplan för när ett nytt centralt avtal kan vara klart. Läs mer om SJs avtalsdumpning & Almegas skambud här på webbsidan eller i vår tidning Pendelbladet. Våra lokala löneförhandlingar beräknas med andra ord bli rejält försenade i år.

——————————————————————————————————————-

Klart med lokala löneavtalen på pendeln!

Nya löner för: tågvärdar  I stationsvärdar  I betalvärdar I
lokalvårdare / fordonsvårdare / klottersanerare

juni 2012
——————————————————————————————————————-

Nytt avtal klart inom Spårtrafik ger 2,6% i löneökningar!

SEKO Spårtrafik, ST och Almega har nu kommit överens om ett nytt avtal för anställda inom spårtrafik.

Avtalet i korthet:

 • Avtalet innehåller löneökningar på 2,6 procent.
 • Avtalsperiodens längd är ett år och löper ut den sista mars 2013
 • Användning av visstids- och timanställda ska begränsas genom nya skrivningar i avtalet.
 • Tydliga principer för lönesättning finns inskrivna i avtalet, lägstalöner ska inte tillämpas generellt.
 • Arbetsgruppen som tillsattes 2010 för att hitta lösningar när det gäller ensamarbete samt hot- och våld för ombordpersonal, ska fortsätta sitt arbete..

Kommentar:

Från Pendelklubbens sida är vi definitivt inte nöjda med 2,6%. Vi reagerar också på att avtalet inte heller denna gång innehåller någon uppräkning i kronor. Uppräkningar i enbart procent missgynnar alltid de med låga inkomster.

Att som ST:s representant vid förhandlingarna, Maria Olweus, förklara att man är ”stolta över det framförhandlade avtalet som gav en godkänd löneökning” finner vi direkt osmakligt. För de med lägst löner är ju 2,6% i princip ingenting alls. Inte heller våra ombudsmän från SEKO har något att yvas över.

 Seko Pendelklubben kommer nu att inleda lokala löneförhandlingar med Stockholmståg och ISS. Löneökningarna kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april.

Nya OB-tillägg som gäller från 1 april

 • Enkel 17,69 kronor
 • Kvalificerat                    39,51 kronor
 • Storhelg                         88,79 kronor

På vårt medlemsmöte den 1 juni kommer vi att diskutera genomförandet av de centrala förhandlingarna och upplägget för våra lokala löneförhandlingar.

SEKO Pendelklubbens Förhandlingsdelegation

maj 2012

%d bloggare gillar detta: