Hoppa till innehåll

Löneförhandlingar 2021

Sammanfattning av löneförhandlingarna

De lokala löneförhandlingarna är nu klara och den nya lönen betalas ut i april, retroaktivt från 1 december. De nya lönerna gäller fram till april 2022.

Våren 2020 bestämde de centrala parterna (Almega, Seko, ST m.fl.) att gällande avtal skulle förlängas då man inte ville förhandla under en påbörjad Coronapandemi. Vi har tidigare informerat om det centrala avtalet men några punkter är bra att påminna om eftersom de har påverkat våra lokala löneförhandlingar:

• Seko, ST och TJ har olika löneavtal med olika procentsatser. Utslaget på tre år är dock resultatet densamma.

• Seko har satsat på de med låga löner genom en höjning på 705 kronor till alla som tjänar mindre än 26 100. Detta ville inte ST vara med om i det centrala avtalet. 

• Retroaktiviteten 1 maj – 30 november 2020 förhandlades bort i det centrala avtalet. Istället fick facken igenom andra krav bl.a. att avtalen inte ska förlora i värde när verksamheten slås ihop eller övertas av annan entreprenör vid upphandling.

Det centrala avtalet blev klart i december och våra lokala lönesamtal satte igång i februari. Delegationen från Pendelklubben har bestått av Soraya Restrepo (Stv), Victor Cruces (Städ) och Marta Aguirre (TV).

Knäckfrågan i årets löneförhandling har varit hur de rörliga tilläggen ska bekostas. Exempel på rörliga tillägg är vikarietillägg och handledartillägg.

Vi har några medlemmar som genererar mer pengar till lönepotten än vad de får ut. Våra s.k. ”överlönare”. T.ex. f.d. lokförare som nu är tågvärdar eller städare som fått behålla sin högre lön. De får en garantisumma (i år 263 kr) medan resten av de pengar de genererar går till lönepotten och som kan bekosta andra saker.

Vid löneförhandlingen 2019 använde vi delar av dessa pengar från ”överlönarna” till att höja stationsvärdarnas läkarersättning. Nu är det lika mycket som hos andra yrkesgrupper.

I år ville MTR att överlönspotten skulle bekosta de rörliga tilläggen. Då Pendelklubbens medlemmar genererar mest till överlönspotten ville vi att dessa pengar skulle vara  till nytta för  våra yrkesgrupper. Det slutade med att vi höjde lokalvårdarnas tidsförskjutningstillägg till samma summa som övriga yrkesgrupper. Det blev en kompromiss.

Pendelklubben ville att även handledartillägget ska ligga på samma nivå i alla yrkesgrupper. Men vi nådde inte riktigt fram. Med överlönspotten bekostade vi vissa av de rörliga tilläggen som hamnat på en lägre nivå än vad som gäller för andra yrkesgrupper.

För Pendelklubben är det självklart att de rörliga tilläggen ska bekostas av arbetsgivaren. Men det anser inte MTR. Det centrala  avtalet slår tyvärr inte fast hur de rörliga tilläggen ska bekostas.

Överlönspotten är på inte mer än 12 000 kronor, en struntsumma i sammanhanget. För MTR, som dras med ett stort underskott på grund av den väldigt låga anbuden de lagt på pendeltrafiken, är det pengar de inte kan tänka sig avvara. Ord är gratis så när MTR pratar om vilka hjältar vi är samt hur fantastiska våra arbetsinsatser är vet vi nu hur mycket det är värt!

Då det är olika procentsatser i de olika löneavtalen (Seko och ST) kommer lönen skilja något mellan medlemmar i de olika fackförbunden (ca 40 kr innan skatt).  Efter tre år är denna skillnad borta för de flesta av oss.

Seko-medlemmar som tjänar mindre än 26 100 får däremot en permanent högre lön än ST-medlemmarna med låga löner. Vilket avtal man går på regleras efter vilken fackförening man var medlem i  december 2020. Oorganiserade går på Seko-avtalet. Lönen kommer inte påverkas om man byter fackförbund.

%d bloggare gillar detta: