Hoppa till innehåll

MBL 17 maj

Rapport från MBL 17 maj 2021

Ekonomi/VD:

Då VD inte kunde närvara hölls presentationen av ekonomichefen.

Generellt är årets resultat kraftigt sämre än beräknat vilket främst beror på de stora trafikstörningar som varit under våren främst vid Sollentuna/Häggvik. Mycket talar därför för att MTR inte lyckas nå årets utlovade plusresultat.

Från fackligt håll ställde vi några frågor gällande inrapportering om pensionsgrundande inkomst. (Hela lönen inklusive OB – tillägg ska finnas inrapporterad.) Även gällande tjänstepension finns risk för felaktig inrapportering vilket vi kunnat se i enstaka fall.

–          MTR kommer följa upp detta men vi vill ändå uppmana våra medlemmar att själva kontrollera I HR plus samt att meddela klubben om ni misstänker felaktigheter.

Från Pendelklubbens sida tog vi upp frågan om de fel som gjorts när MTR dragit från vår lön med så kallad kvittning men har nu fått ett förhandlingsdatum kommande måndag. Vi återkommer med mer detaljer efter avslutad förhandling.

Mälartåg:
Inget nytt (MTR har ett tillfälligt avtal i väntan på överklagandet från SJ.) Enligt domstol ska hela ombudsprocessen göras om men överklagan är överklagad till kammarrätten av Mälardalstrafik.

Trafik:

Vissa bra dagar och vissa sämre dagar efter att Häggvik lagats den 26 april. Punktlighetsmässigt ligger vi på 93,7 procent. Egen punktlighet är 99,2 procent. (fordonsfel är drygt hälften) Båda siffrorna är för låga och generar inga bonusar.

MTR jobbar för att stärka fordonsutsättningen: Dokumentation runt transporter ny rutin. MTR undrar ur man säkerställer att fordonsskador som personalen rapporterar kommer till rätt ställe.

Seko Pendelklubben frågade trafikchefen till hur MTR hanterar fordonsfel för att förhindra att fordon med fel går ut i trafik utan att de fixas till. Traktionsfel och dörrfel påverkar tidhållning och drift även om felen inte är stoppande. Likaså gäller fordon med trasiga mikrofoner. TJ/POC höll med Pendelklubben om att alltför många fordon lämnar vagnhallen med fordonsfel. Trafikchefen hade inget tydligt svar på vår fråga. En fråga vi kommer att fortsätta ställa löpande.

Planering:

Planeringschefen rapporterade om siffror för frånvaro. (sjukdom och VAB)

5,2 procent lokförare, 11,4 procent tågvärdar, 10.1 procent stationsvärdar, 4,9 procent POC och 8,5 procent lokal och fordonsvård.

Fyllnadsval kommer att hållas för tågvärdar gällande lediga platser på gruppnycklar. Mer information från MTR inom kort.

Station (Frida)

MTR har fått ett formellt godkännande på att göra 5 vita stationer till blå. Spärrlinjen får på blå stationer lämnas på upp till 7 minuter. Förändringen testas under helger vecka 23 till 34. Berörda stationer är: Spånga, Jakobsberg, Sundbyberg, Sollentuna, upplands Väsby södra. Vecka 23 till 34. Frågan förhandlas kommande vecka.

Trafikinfo: på POC tar över ett visst annonseringsansvar från trafikverket. 3 st stationsvärdar lånas in till POC. (DLI) Inlåningen behövs då 4 personer under senaste tiden lämnat DLI varav två lämnat MTR och andra sökt till andra tjänster inom företaget. Med nyheten följde en längre diskussion om arbetsmiljö och lönevillkor för nämnda grupp och att MTR bör arbeta för att få personalen att stanna. MTR kunde inte säga exakt vilka uppgifter vi tar över från trafikverket men informerar på Ontrack.

MTR vill förändra arbetstiderna för trygghetsvärdar till 17- 23 istället för 19-01 men ännu inte fått något definitivt klartecken. Om begäran går igenom kallar MTR Pendelklubben till schemaförhandlingar.

Säkerhet:

Mycket få säkerhetshändelser under perioden. Ett tåg stannade med del utanför plattform men situationen hanteras föredömligt av personalen och ingen kom till skada.

Körlärare och instruktörer kommer att ha seminarier om säkerhet.

Stenkastning på nynäsbanan, Årstaberg och upp mot Uppsala. Problemet är svårt att åtgärda då kastarna flyttar sig på banan.

Seko Pendelklubben ställde återigen frågan om vad som gäller vid olycka vid x60 B för tågvärd då vi i dessa fordon saknar mobisir. Vi påpekade att klubben under flera års tid ställt denna fråga inför och på TTJ utan att få något som helst tydligt svar. Något vi anser är svagt och att tydliga direktiv bör finnas.

–          MTR lovade att återkomma.

Städ:
Då städchefen inte deltog denna gång hade MTR inget att rapportera. Men generellt händer mycket på städsidan vilket vi tidigare skrivit om när det gäller MTRs beslut att flytta samtliga Pendelstädare till ett annat bolag med lägre lön och sämre arbetsvillkor.

MBL§11 Förhandling Utbildningsplan

Visade upp den föreslagna utbildningsplanen för lokförare, tågvärdar och stationsvärdar. Planen visades snabbt och övergripligt och Pendelklubben har begärt att kunna granska planen och vid behov diskutera vidare.
Vi tog på nytt upp behovet om en hot och våldsutbildning för stationspersonal (främst pool KSV och trygghetsvärdar) Vi tog även upp att trygghetsvärdar bör ha vistelse i spår så att man kan vara behjälplig om en situation skulle uppstå som t.ex. en evakuering.

%d bloggare gillar detta: