Årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Tid: Fredagen den 26:e februari kl. 13.30 -17.30

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Årsmötets behörighet
 4. Val av presidium: Mötesordförande, sekreterare, rösträknare, justerare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Klubbpolicy
 10. Ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
 11. Skyddsombuden informerar
 12. Nomineringsstopp
 13. Val
 14. a) Ordförande 1 år b) Styrelseledamot 2 år (5 st) c) Styrelseledamot fyllnadsval 1 år (1 st) d) Styrelse ersättare 1 år (4 st)
 15. e) Skyddsombud åkande 3 år (3 st) f) Skyddsombud station ordinarie 3år (1 st)
 16. g) Skyddsombud fordonsvård BroD 1år (fyllnadsval)
 17. h) Skyddsombud plockstäd Söd 1år (fyllnadsval)
 18. i) Turlistombud åkande 2 år (3 st) j) Turlistombud åkande 1 år (fyllnadsval)
 19. k) Revisor 2 år l) Ersättare revisor 1 år
 20. m) Försäkringsinformatör städ 2år n) Ungdomsansvarig 2år (4st)
 21. o) Kamratstödjare 1år p) Kontaktombud fordonsvård ÄsD 2år q) Kontaktombud fordonsvård SödD 2 år
 22. r) Kontaktombud fordonsvård BroD 1 år (fyllnadsval) s) Kontaktombud plockstäd 2 år t) Kontaktombud stationsstäd 2 år (2 st) u)Valberedningen
 23. Klubbavgiften 2015
 24. Antal medlemsmöten verksamhetsåret 2016
 25. Valordningen
 26. Motioner
 27. Solidariskt stöd/Manuels fond
 28. Årsmötets avslutande

Information från valberedningen finner du här.

 

Efter mötet är ni som har anmält er till middagen, välkommen till

EAGLE1 Drottninggatan 67 kl 18.00

Sista anmälningsdag för middagen är 19 februari!

 

Styrelsen

%d bloggare gillar detta: