Hoppa till innehåll

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021

Årets årsmöte hölls digitalt då vi fortfarande inte kan träffas med anledning av Coronapandemin. Det var trots detta ett välbesökt möte och ett femtiotal medlemmar röstade i de olika omröstningarna. Röstningen skedde enligt tidigare medlemsbeslut under mötet och inte i förtid. Koder till omröstning gavs inför varje specifikt val. Elias Catanio från SJ klubb trafik hade dagen till ära bjudits in som mötesordförande.  Protokoll fördes av klubbens sekreterare Fredrik Holmqvist och som justerare utsågs Olof Fryklöf och Salam Nouman.

Följande beslutades:

Stadgar Manuells fond:
Mötet godtog styrelsens förslag till stadgar.

Ekonomisk berättelse:
Vår kassör Soraya Restrepo gick igenom klubbens resultat och balansräkning. Resultaträkningen visade för 2020 ett stort plus då klubben med anledning av Coronapandemi inte kunnat genomföra planerade medlemsaktiviteter.

Revisionsberättelse:
Klubbens revisor har granskat klubbens arbete och ekonomi och yrkar på styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året vilket innebär ett förnyat förtroende.

Klubbpolicy:
Inför mötet hade klubbens aktuella policy delats ut med mindre förslag till ändringar och uppdateringar. Då vår ursprungliga policy har närmare 20 år på nacken. Mötet godkände styrelsens förslag till justeringar.

Motioner:
Inga motioner hade inkommit till mötet.

Solidariskt stöd:
Klubben skänker traditionellt 10 000 kr till något välgörande ändamål eller en för stöd till en facklig kamp. Då vi ville få in förslag från medlemmar bordlades beslutet till klubbens medlemsmöten i maj.

Antal medlemsmöten verksamhetsåret 2021:
-Årsmöte (1)
-Majmöten (2)
-Septembermöte (1)
-Julbordsmöten (2)
Klubben kan vid behov kalla till ytterligare möten.

Valordning:
Enligt tradition diskuteras på årsmötet hur valen ska gå till och om det ska vara möjligt att rösta på distans. Mötet beslutade att inte tillåta förtidsröstning men att vi under nästa årsmöte ska kunna delta både på plats och digitalt vilket även inkluderar röstningen.

Styrelsen 2021:
Styrelsen för 2021 består av 11 personer mot tidigare 13. Nya i styrelsen blir stationsvärdarna Amina Quabli och Ajay Bhakri.

Styrelsen består av:
Rainer Andersson, Marta Aguirre, Fredrik Holmqvist, Soraya Restrepo, Stefan Pagliarini, Victor Cruces, Natalia Espinoza, Sazzad Hossain, Ajay Bhakri, AKhi Kiron, Amina Quabli

Vi återkommer med en komplett lista över förtroendevalda samt en styrelsepresentation inom kort.

Seko Pendelklubbens styrelse

%d bloggare gillar detta: