MTR Pendeltågen tar över städningen

MTR Pendeltågen tar över personalen från SolReneriet 1 maj.

Den 12 april vid kl. 18 blev vi klara med inrangering av städet på pendeltågen – MTR övertar verksamheten från Solreneriet. Det berör ca 160 personer varav de flesta är våra medlemmar.

MTR lägger verksamheten på MTR Pendeltåget, vilket var Sekos krav i förhandlingarna.

Beslutet betyder att hela pendeltågsverksamheten (stationsstäd, spårplock, klotter fordonsvård och lokalvård i depåerna) nu ligger under samma bolag.  Reklamgruppen går inte över utan stannar kvar hos SolReneriet.

Resultat av förhandlingarna innebär att Seko har:

· Tryggat pensionerna, ITP 2 behålls och ITP 1 används för alla födda efter 1979.

· Återupprättat tarifflönerna som nu gäller för alla anställda på pendeln.

· SL kort, rikskort, friskvårdsersättning och ersättning för läkarbesök blir samma för alla som arbetar på pendeln.

Kravet att få behålla ITP2 var ett av Sekos starkaste krav in i förhandlingarna tillsammans med att återupprätta tarifflönerna, som på Sol Reneriet bara gällt för de som gick över från ISS/STÅG och inte nyanställda.  Även tilläggen följde med över vilket har stor betydelse.

Ni kommer att  arbeta vidare på det nuvarande kollektivavtalet. Vi gjorde en mindre förändring av nattarbete, där ständig natt fastställdes till 34h 20mim per vecka vid heltid. Tidigare var detta 33h. Lönen och semestern fortsätter att betalas ut i förskott.

MTRs plan var att anställa er på Tunnelbanan där MTR har en befintlig städorganisation. Hade ni gått över till tunnelbanan hade många av er fått försämrade villkor.  Efter våra påtryckningar tänkte MTR om och vi fick ihop ett bra avtal.

Vi har haft en väldigt turbulent och jobbig period bakom oss på Sol Reneriet. Vi har gått stärkta ur det kaos som rått tack vare ert engagemang. Vi har idag fler förtroendevalda och en stark lokal facklig organisation som kommer att arbeta vidare för att förbättra villkoren.

Nu påbörjas arbetet med allt praktiskt som ska lösas inför övergången till MTR den 1 maj.

Pendelklubben och de förtroendevalda på Sol Reneriet sköter om det arbetet.

Förhandlingsdelegationen bestående av:

Haidar Tamimi Förtroendevald Sol Reneriet

Rainer Andersson Förtroendevald Pendelklubben

Thomas Gorin Weijmer Central ombudsman och Carolin Evander Lokal ombudsman.

%d bloggare gillar detta: