Information om övertagandet – Reneriet

SEKO Pendelklubben träffade Reneriet för första gången torsdag 2 juni och vi ska här lämna en kort rapport om vad som diskuterades. Vi kommer att träffa Reneriet flera gånger för att förhoppningsvis lösa frågor som ännu inte har något svar. Vi som ingår i SEKO:s delegation är Monir Bazgra (fordonsvård), Ellington Gordon (stationsstäd) samt Rainer Andersson och Pendelklubbens ordförande Marta Aguirre.

Denna information delges även till anställda på ISS och på Stockholmståg som inte är medlemmar i SEKO då det innehåller viktig information. Men detta blir också sista gången. Framöver skickas information, på mail, enbart ut till SEKO-medlemmar. Reneriet har nu sagt till SEKO att man anser att det kommer att bli cirka 30% övertalighet inom städ när man tar över verksamheten i december och de som då väljer att stå utanför facket får försvara sin anställning på egen hand. SEKO:s uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och ingenting annat.

SEKO Pendelklubben kommer att hålla informationsmöten den 21:a och 22:a juni för alla medlemmar inom städ och klotter på ISS och Stockholmståg. Även de som inte är medlemmar i facket är välkomna på detta möte. Du som vill vara med och försvara Din och Dina kollegors anställning hoppas vi kommer på något av dessa möten!

Mötena hålls i Gnestarummet på Klarabergsviadukten 49.
Tid: 18-20.00 tisdag 21 juni och onsdag 22 juni.
 
Vad Reneriet påstår är att det kommer att räcka med cirka 120-130 anställda när man tar över i december. Totalt är det cirka 200 anställda på ISS och Stockholmståg som går över till Reneriet och det innebär att cirka 70-80 anställda kan komma att förlora arbetet. Nu tror inte SEKO att Reneriet har förstått hur verksamheten idag fungerar men det är mycket, mycket illa att det nya företaget redan nu har börjat tala om övertalighet. Man förstår tydligen inte allvaret i detta!

Några av de övriga frågor som diskuterades med Reneriet:

1. Reneriet kommer att hålla informationsmöten med anställda på ISS och Stockholmståg i juni. Det är frivilligt att gå på dessa möten och du får inte betalt för detta. I september kommer Reneriet att skicka ut ett brev där man vill att personalen ska fylla i om man tänker gå över till Reneriet eller inte. OBS! Det spelar  ingen roll om du kryssar Ja eller Nej i detta brev då din anställning automatiskt går över till Reneriet den 11 december. Om du INTE tänker arbeta på Reneriet måste du anmäla detta i ett särskilt brev. Vi kommer att återkomma till detta i september och förklara vidare.

2. Reneriet har tidigare sagt att man inte tänker ta över tim- och dagkonton utan bara sparad semester. Vi förklarade för Reneriet att många dagkontodagar är sparade semesterdagar. När man förstod detta sade man sig vara villig att hitta en lösning på detta, om bara ISS och Stockholmståg betalade värdet av dessa timmar och dagar. Vi ska nu ta upp detta med ISS och Stockholmståg och hoppas på att vi kan lösa detta. Vänta därför med att lösa in dessa timmar och dagar i pengar om du är orolig för att det inte följer med över till Reneriet.

3. SEKO meddelade Reneriet att vi har framför kravet till MTR om att stationsstädare och stationsvärdarna bör tillhöra samma organisation och ha samma arbetsledare och att vi kommer att fortsätta att driva det kravet.

4. Transport av städmaterial till plock- och stationsstäd kommer på Reneriet fortsätta att skötas av de två anställda som idag utför detta. Om man även kommer att köra ut material till stationsvärdarna beror på om MTR tänker betala för detta, om inte MTR löser det på något annat sätt.

5. Reneriet tar inte över några arbetsledare från Stockholmståg vilket innebär att inga arbetsledare inom stationsstäd följer med. De arbetsledare som arbetar på ISS kommer att erbjudas arbete på Reneriet men man vet inte hur många arbetsledare som man ska ha. Teamleader i arbetslagen tyckte Reneriet var en  bra ide’ men man har inte en egen färdig plan för detta utan hoppas på att det löser sig när man tar över.

6. Personalplanering/turfördelning kommer att finnas om ISS personalfördelare (Daniella) följer med till Reneriet. Om hon inte gör det verkar det som att man inte vet hur man ska göra utan hoppas på att också detta ska lösa sig. Ingen personalfördelare från Stockholmståg går över till Reneriet.

7. Reneriet säger att man idag inte har några planer på att ändra på arbetstiderna. Detta kommer att avgöras när man vet hur T17 ser ut. Men om Reneriet anser att det finns för många anställda för att sköta städningen av tåg och stationer så kan man också räkna med att arbetstiderna ändras om man vill skära ner på personalen.

8. SEKO kommer att utse en arbetsgrupp som tillsammans med Reneriet ser över behovet av arbetskläder och skor. Vi återkommer när vi vet mer om detta.

9. Reneriet meddelade att de ava- och timanställda som vill ha anställning på Reneriet kan kontakta företaget. Men med tanke på att Reneriet tror att man kan ta bort cirka 30% av personalen så kan det bli svårt att få arbete på pendeln. Men från SEKO:s sida kan vi bara uppmana alla ava- och timanställda att ta kontakt med Reneriet då vi inte tänker acceptera några personalnedskärningar. Tyvärr följer inte ava- och timanställda över till Reneriet utan övergången av verksamheten gäller bara tillsvidareanställda.

10. SEKO krävde av Reneriet att man löste frågan om SL-kort till personalen. Reneriet lovade att ta upp detta med MTR, som man menade måste skjuta till mer pengar om Reneriet ska ha råd med detta. Reneriet lovade att återkomma med ett svar.

11. Vad gäller klottersaneringen kommer MTR att sköta detta på stationerna, vilket enligt Reneriet innebär att det kommer att finnas för många klottersanerare i december. Möjligen kan några få arbete på MTR för klotter sanering av stationerna, sade Reneriet.

12. Spårplock, reklamuppsättning, storstädning av stationerna (1 gång per år), storstädning av fordonen (4 gånger per år) och sätestvätt är några av de arbetsuppgifter som ingår i Reneriet anbud. Hur mycket personal som behövs för detta vet man däremot inte.

Slutkommentar: Det är tydligt att Reneriet inte har svar på många frågor. Man skyller på att man har kommit igång sent på grund av SJ:s överklagande men det märks att deras anbud bygger på många gissningar och spekulationer. I vårt samtal med Reneriets vice VD på mötet sade han bland annat att om personalen bara ”jobbade lite snabbare” så skulle det nog lösa sig. Och det är precis det Reneriet har räknat med! Att om bara städarna arbetar ”lite snabbare” så kan man göra sig av med en tredjedel av personalen.
Välkommen att diskutera detta på något av mötena den 21:a och 22:a juni!

Seko Pendelklubbens styrelse,
samt Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation
%d bloggare gillar detta: