Rapport från 7 juni 2017

SEKO Pendelklubben informerar:

Pendelklubben träffade Reneriet onsdag 7 juni för en kort förhandling och här kommer en rapport från detta möte:

1. Reneriet har tidigare sagt att man kommer att se över schemat inom stationsstädningen och eventuellt ändra arbetstiderna. Nu frågade Pendelklubben hur det blir med detta och svaret blev att man ännu inte har något förslag att presentera.

Reneriet har fått en ny VD som började 1 juni, Tina Wessman Hellstadius, som denna vecka kommer att åka ut och besöka stationer och depåer för att börja lära sig verksamheten. I samband med detta planerar Reneriet att titta närmare på hur och vad man behöver ändra på.

Det finns idag inga förslag från Reneriet på hur schemat skulle kunna ändras inom stationsstädningen och vi får vänta på att man eventuellt presenterar något sådant.

2. När Citybanan öppnar den 10 juli kommer Reneriet att börja städa de två nya stationerna, Stockholm City och Odenplan. Till Karlberg och Stockholm Central åker då inte längre några pendeltåg och därför slutar också Reneriet att städa dessa stationer.

Reneriet har nu fått klart från SL och MTR hur många timmar som behövs för att hinna städa Odenplan och Stockholm City. Totalt cirka 50 timmar per dag och vilket innebär mist 10 anställda. Men Reneriet säger också att antalet timmar som behövs kan komma att ändras i framtiden när städningen har kommit igång då det är svårt att beräkna behovet av städning på två stora stationer som ännu inte har öppnats.

Några scheman och arbetstider har Reneriet ännu inte hunnit presentera men vi vet att det kommer att behövas mer personal än vad som idag städar på Centralen och Karlberg. Vad vi också vet är att det varje natt kommer arbeta två personer som städar Odenplan och Stockholm City.

Pendelklubben kommer att förhandla det nya schemat för Odenplan och Stockholm City och vi kommer då att lyssna på önskemålen gällande arbetstiderna bland de kollegorna som idag arbetar på Cst och som börjar städa på Stockholm City.

3. Pendelklubben frågade Reneriet hur det har gått med de planer som man tidigare har haft på att ändra schemat och rutinerna gällande utegruppen Älvsjö natt som städar tågen på uppställningsspåren? Svaret blev att inget ännu har hänt.

Tidigare har man sagt från Reneriets sida att man skulle pröva på ett nytt arbetssätt under en vecka men det har man alltså inte gjort. Man verkar idag heller inte veta om det blir några förändringar i schemat eller inte.

4. Då personal inom främst stationsstäd har klagat på att det har varit svårt att få tag i någon ansvarig arbetsledare på helgerna har nu Reneriet lovat att man i stationspärmarna ska komma med tydliga instruktioner hur man får tag i en ansvarig arbetsledare.

För rapporten: Ellington Gordon, Rainer Andersson

%d bloggare gillar detta: