Reneriet börjar säga upp personal

SEKO Pendelklubben informerar:

Onsdagen den 9 augusti, förhandlade SEKO en sista gång innan Reneriet började säga upp personal den 10 augusti.

I detta mail finns tre olika texter att läsa med frågor och svar.

Här är information till de 28 kollegor som blir helt uppsagda.

Här kan ni läsa information till de 41 kollegor som blir erbjudna deltidstjänst.

Här finns information som bör läsas av alla medlemmar då den handlar om Reneriets nya organisation, gruppval, kommande medlemsmöten och mycket annat.

Totalt 113 anställda på Reneriet får fortsatt arbete på heltid, 100%. Gruppval kommer att hållas för placering i de nya tjänsterna.

Totalt 41 anställda erbjuds deltidsarbete på 50%, 40% eller 20%. Även här kommer det att hållas ett gruppval för de som erbjuds deltidsarbete.

Totalt 28 av de sist anställda kommer att bli uppsagda av Reneriet.

Viktig information för alla kollegor finns att läsa i de olika texterna som bifogas i detta mail.

Pendelklubben har tidigare gått ut med information om att 120 anställda skulle få fortsatt arbete på 100% och att 40 anställda skulle erbjudas deltid. I efterhand har Reneriet meddelat att man bland de 120 anställda även räknade in arbetsledning och planeringen och att det därför blir 113 städare och klottersanerare som får behålla sin anställning. Att Reneriet inte har haft ordentlig kontroll på hur man ska organisera arbetet och hur många anställda som behövs i den nya organisationen är bara att konstatera. Utan hjälp från SEKO skulle man ha haft svårt att komma så här långt och vi kommer även framöver att behöva hjälpa till för att få igång en fungerande verksamhet.

Det är viktigt att alla medlemmar inser att SEKO inte har gett sitt godkännande till att Reneriet minskar sin personal och att många nu blir uppsagda. Vi tror inte att man kan klara av att driva verksamheten med så lite personal och framför allt inom fordonsvården kommer det att bli stora problem med att hålla tågen rena. Och klarar inte Reneriet av att hålla tågen rena hotas man av viten (böter) på flera miljoner till MTR. Då ökar risken för att Reneriet går i konkurs!

Att MTR är minst lika ansvarigt som Reneriet för att personal nu sparkas på pendeln har vi varit tydliga med från Pendelklubbens sida.  Resultatet kan bara bli smutsigare tåg, smutsigare stationer och stora problem för de som nu blir arbetslösa. Alla som arbetar med städning och klottersanering på pendeln behövs! Det är inte för många städare på pendeln utan det behövs fler, vilket all extrapersonal som hämtats från Finlandsbåtarna bevisar. Vad vi alla gemensamt nu måste visa SL och MTR är att stora problem kommer att uppstå på pendeln med städning och klotterborttagning om dessa uppsägningar verkställs. Därför planerar också Pendelklubben aktiviteter som du kan läsa mer om i de bifogade texterna.

Torsdag den 17 augusti håller Pendelklubben ett nytt medlemsmöte där vi diskuteras vad vi ska göra framöver och där det finns möjlighet att ställa frågor. PÅ detta möte har vi även bjudit in A-kassan.

Kontakta SEKO Pendelklubben om du har frågor om allt detta!

Haidar, Freddy, Semsudin, Carolin, Rainer


SEKO Reneriet Pendeln 

%d bloggare gillar detta: