Vild strejk bland Reneriets personal

Igår, onsdag 21 december, utbröt vad man kallar en vild strejk bland städpersonal på Reneriet på pendeln. Exakt hur många som strejkade har vi ingen information om i dagsläget. Vad man menar med en vild strejk är att den inte var organiserad eller sanktionerad av facket (SEKO) utan den var olovlig och enligt kollektivavtalet inte giltig.

Ett 20-tal av dem som strejkade samlades utanför 49:an på Klarabergsviadukten dit representanter för MTR och Reneriet kom. Hit kom också representanter från Pendelklubben och en ombudsman från SEKO. MTR och Reneriet bad om att alla skulle samlas till ett möte då man ville höra varför personalen strejkade och vilka deras krav var. Mötet hölls på 96:an.

De krav som de strejkande framförde var:

1. Samma förmåner som tidigare vad det gäller läkemedel, ledighet vid läkarbesök och friskvård.

2. SL-kort som löneförmån.

3. Personligt larm för dem som arbetar ute på stationerna.

4. Ordentliga arbetskläder.

5. Att inte fler och nya arbetsuppgifter läggs på personalen.

6. Garantier för att inte Reneriet planerar personalminskningar och uppsägningar.

7. Tydlig information vad gäller arbetsuppgifter, scheman, arbetsrutiner och telefonnummer till ansvariga chefer och arbetsledare.

8. Arbetsro och inte kontroll från arbetsledning, vilket upplevdes som trakasserier.

Mötet mellan de som strejkade och MTR/Reneriet blev mycket konkret och på många sätt bra då det kom fram uppgifter som MTR inte kände till. Även Reneriet förstod att man hade misslyckats med att kommunicera med sin personal och vilket Jan Krantz bad om ursäkt för. Många kollegor inom städ kunde på mötet förklara för cheferna hur man hade upplevt den senaste veckan, vad som inte fungerat och den besvikelse man kände över att ha blivit särbehandlade då man inte fått något SL-kort.

Mötet slutade med att Reneriet lovade att inga repressalier (inga former av straff) eller löneavdrag skulle ske för dem som strejkat, om man avslutade strejken. Reneriet och MTR lovade även att förhandlingar med SEKO Pendelklubben skulle komma igång så snart som möjligt kring de krav som de strejkande hade framfört. Man sade också att målsättningen var att förhandlingarna skulle vara klara senast den 14 januari.

De som strejkade och var med på mötet accepterade detta och återgick till arbetet. Därmed avbröts strejken.

Vad händer nu?

Förhandlingar mellan SEKO Pendelklubben och Reneriet kring frågan om SL-kort och annat som krävdes från de som strejkade kommer att påbörjas så snart som möjligt. När vi vet datum för detta kommer vi att skicka ut information om detta. Vi kommer även att informera hur dessa förhandlingar går när de väl kommer igång.

Pendelklubben kommer även ha medlemsmöte i januari med de som är anställda på Reneriet och om det behövs håller vi flera möten. Viktigt är att ännu har ingenting hänt eller lovats från Reneriets sida utan allt beror på hur dessa förhandlingar går.

Vi återkommer när vi har mer information!

SEKO Pendelklubben, genom Rainer Andersson (nytt mobilnummer: 0729 80 31 46)

Har du frågor om detta? Kontakta då Pendelklubben
Seko.pendelklubben@gmail.com

%d bloggare gillar detta: