Varsel om uppsägning på städ

I måndags, den 26 juni, kallade Reneriet till möten med städpersonalen på pendeln där det informerades om att företaget samma dag varslat om uppsägning av 90 anställda (av ca 195). Bakgrunden till detta är att man ekonomiskt förlorar 3-4 miljoner varje månad på pendeln och att konkurs hotar hela företaget innan årets slut om inte ekonomin kommer i balans. Händer detta drabbas uppemot 700-800 anställda i hela Sverige vilket är orsaken till att ägarna i Finland, Sol, ännu tycks vara inställda på att rädda vad som räddas kan. Där har man ett gemensamt intresse med SEKO Pendelklubben.

Reneriets plan är att minska personalen till det antal som man byggde sitt anbud på, ca 120-130 personer. Att så inte redan skett tidigare, istället för att låta företaget förblöda, förklarade Reneriet med att man hade hoppats på att MTR skulle skjuta till mer pengar för tjänster som man utför men inte får betalt för. Nu har man för avsikt att strikt följa avtalet och hoppas på att kunna undvika konkurs. MTR håller hårt i plånboken och är inte villigt att betala mer än vad man redan gör.

Samtidigt så vet alla inblandade att städningen på pendeln aldrig kommer att fungera med så lite personal. Faktum är att de ca 195 anställda heller inte har räckt till för Reneriet för att hålla näsan över vattenytan. Uppemot 20 personer eller mer har dagligen hämtats hit som extrapersonal från bl.a. Finlandsbåtarna eller anställts som arvodister under det sista halvåret. Det är helt uppenbart att det är för lite anställda inom städ och inte för många! Och ändå kommer detta besked om uppsägningar.

Att ansvaret faller tungt på SL och inte minst MTR för ett underbud inom städ (liksom på verkstadssidan där det även har varslats om uppsägningar) är inget som behöver påpekas. Nu klarnar bilden och vi börjar allt mer förstå hur MTR:s ”vinnande” bud var upplagt.

Att beskedet om uppsägningar och hot om konkurs kommer som en chock för kollegorna inom städ är inte att förvåna. Men samtidigt har många redan tidigt förstått att det inte står rätt till med Reneriet. I stort sett ingenting av det man har sagt sig vilja ändra på inom verksamheten har man förmått genomföra.

Man har talat om att ändra stationsstädarnas schema och göra det mer effektivt. Man har talat om att ordna en särskild grupp som sköter reklamen. Man har tidigt påpekat att SL inte betalar för plockstädning på slutstationerna mellan 10.00 och 15.00. Man har sagt att man ska ändra i rutiner och schema för kollegorna som på natten städar tågen på uppställningsspåren o.s.v. Men inget har hänt. För våra kollegor som är stationsvärdar är det allmänt känt hur besvärligt det var för Reneriet att ordna städning inne i spärren och när två nya stationer öppnas inom en dryg vecka konstaterar vi att inget schema ännu är förhandlat. Vem som ska städa Odenplan och City tycks ännu ingen veta.

Vi kan konstatera att Reneriet blev förda bakom ljuset då man trodde och fick uppgift om att personalen som skulle tas över var betydligt färre än de ca 200 som kom från ISS och Stockholmståg. Man har heller inte fått redogjort för allt som ingick i driften. Bl.a. visste inte Reneriet att tågen städades även dagtid. Men det innebär inte att Reneriet är utan skuld. Insikt, kunskap, organisation och ledning har lyst med sin frånvaro och vi kunde redan i höstas innan den 11 december slå fast, i Pendelbladet, att verksamheten var för stor och komplicerad för ett företag som Reneriet. Nu har en ny VD tillsats, då den förra avgick, och förhoppningsvis kan hon visa upp helt andra ledaregenskaper än vad som hitintills har framkommit.

Den ansvarige chefen som räknade på anbudet och som är ansvarig för kontraktet med MTR ställde vid en mbl i vintras frågan om personalen som inte kunde hantera ett rapportsystem (som inte fungerade) var utvecklingsstörda? Själv har han ofta setts tvätta vindskydd och plocka fimpar i samband med Insta-mätningar, istället för att organisera verksamheten, och vilket säger en hel del om Reneriets organisation. Nu faller hånet som riktades mot personalen i hans eget knä och Pendelklubben har i samband med varslet krävt att han lämnar företaget.

Vid medlemsmöten som Pendelklubben har hållit denna vecka har vår inställning varit klar: Vi accepterar inga nerskärningar då städpersonalen på pendeln bevisligen är för få och inte för många. Ska talet om en pendeltrafik i världsklass inte bara vara en tom fras måste mer pengar och resurser avsättas för städning, klottersanering och reparationer av tågen.

Att rikta kritiken främst mot Reneriet blir som att sparka på en döende kråka. Det ligger snarare i vårt intresse att hålla den vid liv och rädda så många arbetstillfällen som möjligt. Förhandlingarna med Reneriet om en ny organisation påbörjas fredag 29/6 och det beräknas ta en – två månader innan vi vet hur många som i slutändan blir uppsagda.

Kritiken och kraven riktar vi främst mot SL och MTR. Uppvaktning av SL-politiker är redan inplanerat, utskick till media likaså men redan söndag den 9 juli kommer Pendelklubben med städkollegorna i spetsen att göra sin stämma hörd. Här hoppas vi att också andra kollegor på pendeln sluter upp och visar sitt stöd, då det är av gemensamt intresse att vi håller ihop då det nästa gång kan vara en annan yrkesgrupp som drabbas.

Söndagen den 9 juli invigs officiellt de två nya pendeltågsstationerna. Blåsorkester, sång från kända artister och annat högtidliggör detta och självaste statsministern kommer för att tala. Som grädde på moset har städkollegornas medlemsmöten beslutat att man också ska vara där med flygblad och plakat för att informera om hotet som riktas mot dem och pendeln. Mer information om detta skickas ut den kommande veckan med tid och plats för samling.

En för alla, alla för en! 

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation och förtroendevalda på Reneriet

%d bloggare gillar detta: