Vad händer med arvodespersonalen på stationerna?

Arvodister som arbetat mer än 3200 timmar.

Samtliga stationsarvodister som jobbat mer än 3200 timmar erbjuds en fast anställning från 1 mars till den sysselsättningsgrad man hade den månad man passerade 3200 timmar. Det innebär att den som t.ex hade ett vik vid den tidpunkten erbjuds en anställning på 100 % medan andra som kanske arbetade mindre vid den tidpunkten erbjuds en anställning  till en lägre anställningsgrad.

Det är knappast rättvist men det är så Lagen om anställningsskydd är skriven. Samtliga i den här gruppen, som tackar JA, går över som fast anställda till Stockholmståg ( med samma anställningsgrad).

Arvodister som arbetat mer än 3200 timmar men tackar nej till en fast anställning.

De som jobbat mer än 3200 timmar men som av olika skäl måste tacka nej till en tillsvidareanställning  kommer att bli uppsagda av ISS (p.g.a arbetsbrist) men erbjudas att fortsätta jobba som arvodister under uppsägningstiden.

Alla i den här gruppen kommer att erbjudas ett sexmånaderskontrakt som arvodister på Stockholmståg från den 1 maj med bibehållen lön, men den inarbetade tiden på ISS följer inte med över.

Övriga arvodister.

Samtliga arvodister som inte jobbat 3200 timmar erbjuds sexmånaderskontrakt som arvodister hos Stockholmståg från den 1 maj, med bibehållen lön, men den inarbetade tiden på ISS följer inte med över. Arvodister som passerar 3200 timmar innan 1 maj kommer givetvis att erbjudas fasta tjänster på samma villkor som beskrivs i andra stycket.

Mertid för de med fasta deltidstjänster.

Fram till den 1 maj så har SEKO Pendelklubben gett dispens för utökad mertid. Alla med deltidstjänster (inkl. de som går på 60%-gruppen) får jobba mertid upp till motsvarande en heltidstjänst.

Det är viktigt framförallt för dem som erbjuds fasta anställningar till sysselsättningsgrader under 50%. Mertid erbjuds efter antalet inarbetade timmar på TraffiCare/ISS och delas i första hand ut till de som anmält utökad tjänstgöringsgrad (se nedan)

Utökad tjänstgöringsgrad.

Det är mycket viktigt att alla som tackar ja till deltidstjänster och vill arbeta mer anmäler till ISS att de vill ha utökad tjänstgöringsgrad. Det gäller möjligheten till mertid men också förturer till fasta tjänster på heltid som kan uppstå på ISS fram till 1 maj.

Anställningsvillkor för de som nu erbjuds en fast tjänst av ISS.

Allt är inte klart vad gäller schemaläggning. Här följer några punkter:

  • Tjänstgöring över pendelområdet.
  • Alla får ett fridagsschema med i snitt två FP per vecka.
  • Ledighet varannan helg.
  • För de med deltid kommer också F-dagar att ligga i schemat så man vet vilka dagar som arbetsdagar. Lägre anställningsgrad innebär ju färre arbetsdagar.
  • För arbetspass som meddelats senare än 10 dagar innan tjänstgöring utgår ett tidsförskjutningstillägg på cirka 175:- per tur.
  • Betald semester. Under 2013 innebär det ungefär 20 betalda semesterdagar. Från 2014 blir det 25 dagar. Glöm inte att söka din semester. Du har rätt till fyra veckors sommarsemester om du begär det.
  • Vårt lokala kollektivavtal i botten

SEKO Pendelklubben kommer att omförhandla anställningsvillkoren för den här gruppen med Stockholmståg. Det gäller både anställningsgraden och anställningsvillkoren. De avsteg från kollektivavtalet som gjorts gäller bara fram till den 1 maj. Vi återkommer med info om dessa.

Kommentar:

Eftersom Stockholmståg inte vill ta över den inarbetade tiden för arvodespersonalen så fanns ingen annan utväg än denna.  Lagen ger inget utrymme för undantag här. Positivt att så pass många ändå erbjuds anställningar på heltid eller i närheten av 100%. Sen är det naturligtvis orättvist för dem som har haft oturen att ha jobbat lite just den månad man passerade 3200 timmar. Det är också därför SEKO Pendelkubben ger dispens för mertid som innebär en möjlighet att arbeta mer än vad anställningsgraden är.

Att Stockholmståg erbjuder alla arvodister anställning i sex månader är naturligtvis också positivt. Men kom ihåg att det i framtiden knappast blir möjligt att försörja sig som arvodist. Timmarna som erbjuds kommer att bli färre än idag. Detta ska man tänka på innan man tackar nej till erbjudande om fasta anställningar på ISS. Vill du som arvodist just ha ströturer utlagda så kommer det att finnas jobb på Stockholmståg  även i framtiden som vi bedömer det.

Har du frågor och är medlem i SEKO Pendelklubben? Tveka inte att höra av dig till:

Anna Söderberg                         073-941 33 41

Olof Fryklöf                                  073- 661 58 88

Amir Nilo                                       073-941 92 41

e-post: seko.stockholmstag@stockholmstag.se

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: