Många olösta frågor när STÅG tar över 1 maj

1 maj tar Stockholmståg över stationsverksamheten vilket innebär att ca 400 ISS-anställda går över till Stockholmståg. Det gäller stations- och betalvärdar, stationsstädare samt arbetsledare och administration.

Pendelklubben ser positivt på att STÅG tar över verksamheten men är kritiska till företagets senfärdighet att ta tag i de praktiska problem som en övergång av verksamhet innebär. Som det ser ut nu kommer många frågor att vara olösta den första maj trots att STÅG haft 18 månader på sig att förbereda detta. Några egentliga förhandlingar har inte förts och känslan är att STÅG inte har riktig kontroll på de rutiner och avtal som gäller på station.

 Kollektivavtalen

Pendelklubben har sedan ett år tillbaka försökt få igång förhandlingar om de lokala kollektivavtalen med målsättning att det i grunden ska vara ett avtal som ska gälla på företaget oavsett yrkeskategori. Trots påstötningar från klubben har inga konstruktiva förhandlingar genomförts även om STÅG sagt sig vara positiva. Det betyder tre olika lokala kollektivavtal på STÅG den från 1 maj. Det kommer att innebära stora problem för turfördelning och lön att administrera en sån verksamhet.

Vi ser också en risk att det skapas A och B-lag inom STÅG.

 Fast anställd personal

I nuläget gäller att all fast anställd personal inom station går över till STÅG med samma lön och avtal som gäller idag.

 Arvodister

För arvodisterna ser det annorlunda ut. Samtliga har erbjudits ett sexmånaderskontrakt av STÅG. Alla kommer att ligga kvar i sina lönesteg men den inarbetade tiden på ISS nollas vilket också innebär att ingen har förtur till lediga turer som hittills varit fallet på ISS. Det är i nuläget väldigt osäkert hur mycket arbete som kommer att läggas ut på arvodespersonal i framtiden. Men åtminstone fram till hösten borde det att finnas gott om arbete då många arvodister valt att inte tacka ja till anställning på STÅG. Under sommaren så ska befintliga turer i första hand gå till ordinarie arvodistpersonal och i andra hand till sommarvikarier.

 Fordonsvård, klottersanering och plockstäd

Dessa grupper blir kvar på ISS och påverkas inte av övergången. Pendelklubben kommer fortsatt att organisera dessa grupper och i det övergripande avtal som finns inom pendeln fastslås att samma grundläggande villkor ska gälla oavsett företag inom pendelverksamheten. Inför upphandlingen av pendeln 2016 så kommer klubben att arbeta för att hela pendelverksamheten ska drivas av en huvudman (en arbetsgivare för alla).

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: