Hoppa till innehåll

MBL 18 maj & 1 juni

Rapport från MBL den 18e maj & 1a juni

Hej medlemmar vårens MBL förhandlingar har återigen kommit i gång efter att ha varit inställda med hänvisning till Corona. Som fackliga är vi kritiska till MTRs agerande då mötena numera hålls via videolänk och hade kunnat hållas även tidigare. Det är dock skönt att vi nu återigen kan ha en dialog med vår arbetsgivare om läget på arbetsplatsen.

MBL 18 maj

Säkerhet:
Mars och april var goda månader gällande säkerhet och ligger högre än snittet. Detta gäller framför allt personskador såsom fall i rulltrappor på City och Odenplan. Mycket av de goda sifforna beror självfallet på det låga antalet resenärer.

Planering:
MTR hade i början av Pandemin några ansträngande veckor med sjuktal uppemot 20 procent. Situationen har nu förbättrats och sjuktalen halverats till runt 10 procent vilket ska jämföras med normala sjuktal innan Pandemin på 5 procent. Som sjuktalen nu ser ut anser inte MTR att verksamheten påverkas.

Sommarturlistor för tågvärdar har börjat ritas MTR har fått beställningar på både fler tåg och färre tåg av TF vilket inte går ihop. MTR har därför kontaktat TF för en tydligare bild av vad de begär för sommaren.

Personaltillgången på sommaren ser stabil ut med två tågvärdskurser som examineras i mitten av juni. 32 sommarvikarier har hyrts in på stationssidan.

Station:

Plexiglas har satts upp på infodiskar på city dock finns ännu inga på Arlanda. MTR tittar på frågan. Rips fortsätter trots Coronapandemin. Stationsvärden avgör dock själv om man vill lämna kuren och mingla eller sitta kvar i luckan. Från Pendelklubbens sida rekommenderar vi å det skarpaste att endast lämna luckan för att sätta upp rolluppen och anser att MTR i en Pandemi borde gå ut med sådana bestämmelser.

Trafik:

Två nya GC är klara tågvärdar Södertälje och lokförare city. De som berörs informeras om sina nya GC av MTR.

Munskydd har införts vid arbete med 2 personer i hytt såsom vid utbildningar och elevåkningar. Munskydd kommer fortsatt inte att delas ut på utbildningar i lokal eller för utsatta grupper såsom kundservicevärdar då MTR inte anser att det är nödvändigt. Seko Pendelklubben är djupt kritiska och anser att alla som begär skall få munskydd då detta är en tydlig signal till resenärer på plattform att de ska hålla avstånden.

Trafikförvaltningen har nu gått med på att reserver ska användas där de behövs och inte behöver sitta på tomma reservset. Det innebär att samtliga tågvärdsreserver numera utgår från 49 an eller Södertälje hamn.

Lokal och fordonsvård:

MTR har under 2020 fått nedslag på städning av fordon och stationer då INSTA mätningar av städningen nu genomförs utan att MTR förvarnas i god tid. Städchefen påpekar att organisationen nu hoppas kunna prestera bättre.

Hyttstädningen har som alla tågvärdar vet länge varit undermålig eller rent helt saknats. MTR säger att hytterna städas vart tredje trafikdygn. Seko Pendelklubben har därför begärt att få se rutinen för hyttstäd. Om rutinen inte är tillräcklig eller inte talar om att hytten faktiskt ska städas spelar det ingen roll hur ofta hytterna bockas av som städade.

MBL 1 juni:

VD:
Goda siffror på egen punktlighet och total punktlighet.
MTR jobbar med att ta fram en bättre vy för Amigo för tågvärdar, han kunde inte lämna några ytterligare detaljer.

Planering:
Trafikförvaltningen har beställt utökad sommartrafik med anledning av utbrottet av Covid 19. Från MTR har framlagd att man inte har möjlighet att utöka antalet avgångar men att man kan förlänga korta tåg till långa. Detta kommer att göras framför allt under kvällar och helger. Som resultat kommer vissa turer att ritas om men förändringen ska inte påverka materialet i stort.

Seko Pendelklubben tog upp problemet med tåg i dåligt skick eller fulla av klotter som cirkulerar trots att fordonsläget ser stabilt ut. MTR ville inte kännas vid att så var fallet men skulle på vår uppmaning förhöra sig vidare hos POC. Pendelklubbens uppfattning är att problemet framför allt beror på att MTR valt att hålla allt för få lokförarreserver.

Två kurser med tågvärdar avslutas under juni. Vi välkomnar våra nya kollegor och hoppas att de ska trivas.

Brodepån kommer inte att kunna användas under sommarens stängning av Mälarbanan.  MTR arbetar med hur man ska organisera fordonsomlopp under den perioden. Pendelklubbens bedömning är att det är framför allt lokförare och växlare som berörs.

Trafik:

Under mötet diskuterades de PFA dörrar med trasiga lås som vi tågvärdar inte kan använda när vi ska in i tågen. Enligt MTR är problemet svårlöst då tillverkaren skyller på användaren och SL/MTR skyller på tillverkaren. Enlig trafikchefen skulle man öka påtryckningarna men kunde inte närmare förklara vad detta innebar eller om dörrarna någonsin kommer att lagas.

Från Pendelklubben tog upp vi upp de klagomål som ställts gällande munskyddens kvalitet och utformning och begärde att en diskussion inleds med skyddet gällande dessa. Vi är däremot eniga med MTR att munskydd bör användas när 2 personer delar hytt. Vi anser däremot att de som arbetar i kundnära miljö såsom kundservicevärdar bör kunna kvittera ut munskydd om man önskar.

Diskussioner runt desinfektion av hytter pågår mellan MTR och skyddet. Sannolikt kommer tågvärdar och förare tilldelas desinfektion och handsprit för att vi själva ska kunna rengöra arbetsytor.

Station:

Trafikförvaltningen har beslutat att de sekundärer som tidigare öppnats under våren återigen ska stängas. Veteranpoolen kommer att bemanna de stängda spärrarna. Pendelklubben föreslog att bemanningen skulle ske men egen personal men MTR klarar inte detta under sommaren.

Städning:

MTR hade den 27e maj ett möte med TF gällande inställelsetid för INSTA mätningar. MTR är nöjda med utfallet vilket innebär att man kommer att få längre tid att förbereda och städa inför en mätning. Mätningarna inleds denna vecka och nästa. Det återstår att se om MTR denna gånga klarar mätningarna.

Seko Pendelklubben frågade hur bemanningsläget såg ut nu under rådande Coronapandemi. Städchefen meddelade att det rådde full bemanning och att MTR inte saknar möjlighet att städa fordon och stationer. Från Pendelklubbens sida är vi skeptiska till dessa uppgifter men hoppas att vår städchef har rätt.

Frontrutetvätt har nu inletts även i Södertälje.

MTR har också anställt en person som kan utföra foliering av pendeltåg vilket nu kommer att göras i egen regi. Från Pendelklubbens sida är vi positivt inställda till att MTR använder egen personal.

Hyttstäd:

Hyttstäd har länge varit en stor källa till irritation för oss tågvärdar men förhoppningsvis kan vi nu komma framåt. Pendelklubben har vid flera tillfällen begärt att få se den städinstruktion efter vilka hytterna städas. MTR har efter våra påtryckningar granskat instruktionen och funnit stora brister. En ny instruktion kommer att utformas som sedan skall inspekteras av de fackliga organisationerna. Förhoppningsvis kan detta leda till att problemen snart upphör och att vi framöver kan få en ren och snygg arbetsplats.

Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: