Hoppa till innehåll

Coronainfo 7 april

SEKO Pendelklubben informerar

 Det händer mycket på vår arbetsplats och inom järnvägsbranschen. Här kommer information om ett antal aktuella frågor som vi hoppas att alla tar sig tid att läsa igenom. Vi återkommer under då närmsta dagarna med information om vad MTR gör och inte gör vad det gäller att säkerställa en så smittfri arbetsmiljö som möjligt på pendeln.

 Avtalsrörelsen

 Som de flesta redan vet kan vi inte räkna med löneförhöjningar från 1 maj. De centrala avtalsförhandlingarna, där även lönerna förhandlas, är parterna överens om att de ska skjutas fram till hösten på grund av Corona. Det som fortfarande gäller är att lönerna ska höjas från 1 maj men det blir retroaktivt. Tidigast i oktober kommer förhandlingarna igång centralt. Därefter ska lönerna förhandlas lokalt på pendeln. Räkna med minst sex månader försening för de nya lönerna.

 Våra lokala avtal hotas

 För att de centrala förhandlingarna ska kunna flyttas fram till hösten måste Almega och SEKO (liksom ST m.fl.) komma överens om att det centrala avtalet fortsätter att gälla även efter 1 maj. Den delen är det inget problem med. Problemet är att de lokala avtalen på Pågatåg och Krösatåg är kopplade till det centrala avtalets uppsägningsdatum 30 april. Dessa avtal vill inte Almega förlänga. Det innebär att kollegorna på Pågatåg och Krösatåg måste gå på det centrala avtalet från 1 maj och vilket är sämre än deras lokala avtal.

 Almega och arbetsgivarna inom spårtrafik vill använda de inställda centrala förhandlingarna till att dumpa våra kollegors arbetsvillkor! Men även våra lokala avtal på pendeln och på andra järnvägsföretag kan hotas om inte Almega och järnvägsföretagen går med på att förlänga uppsägningstiden och koppla de lokala avtalen till det centrala avtalets uppsägning.

Om inte de lokala avtalen får samma uppsägningstid (sista giltiga datum) som det centrala avtalet innebär det att vilket företag som helst inom spårtrafik kan säga upp det lokala avtalet efter 30 april.

Konflikt hotar inom järnvägsbranschen

 SEKO har tydligt sagt ifrån att om inte de lokala avtalen förlängs tillsammans med det centrala avtalet så kan det bli konflikt. Arbetsgivarna ska inte kunna använda Coronapandemin till att försämra våra villkor. Hör vad SEKO:s ordförande Valle Karlsson sade i radion 6 april: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7445827

 Vad är ett lokalt avtal?

 Alla behöver förstå skillnaden på centrala och lokala avtal.

Det centrala avtalet är ”golvet” för arbetsvillkoren inom spårtrafik. Det är minimikraven som arbetsgivarna ska följa. De lokala avtalen är de arbetsvillkor som gäller på respektive järnvägsföretag och är både en lokal anpassning av det centrala avtalet och de förbättrade villkor som facket/medlemmarna har kämpat till sig på den egna arbetsplatsen.

 Många säger att vi på pendeln har de bästa lokala avtalen inom hela järnvägsbranschen. De bästa arbetstidsreglerna jämfört med SJ och andra företag. Det spelar ingen roll om det stämmer till 100% men det förklarar vad lokala avtal innebär. Bättre villkor än det centrala avtalet.

Permitteringar

 SEKO har skickat ut information till alla medlemmar inom spårtrafik i hela Sverige. Här står det bl.a. om permitteringar och vilket oroar en del av våra medlemmar och kollegor.

Permitteringar gäller inte oss på pendeln. Det handlar om företag som hotar med att säga upp sin personal då det saknas resenärer och kunder. Exempelvis MTR Express. Permittering innebär att man behåller sin anställning men ändå inte arbetar. Under tiden man går hemma utan arbetsuppgifter är man permitterad och behåller 90% av sin lön.

 Övertid

 Klubbstyrelsen har fått frågor från medlemmar gällande övertid. Om vi har fått en begäran att ge dispens så att MTR kan beordra mer övertid än de tillåtna 200 timmarna per år och högst 50 timmar i månaden?

 Svaret är att vi inte har fått någon sådan förfrågan. Däremot har MTR framfört att Pendelklubben borde uppmuntra våra medlemmar att arbeta övertid i dessa Coronatider. Det har vi inte gjort och vi kommer inte heller göra det. Vi ska förklara varför.

 MTR har alltid möjlighet att beordra personalen att arbeta övertid. 200 timmar per år och max 50 timmar per månad. Det räcker gott och väl om övertiden som beordras fördelas på alla personal. Dispens handlar alltid om att några få individer ska kunna arbeta 300-400 timmar övertid på ett år och inget annat. Varför ska vi blunda för att man får svårt att hålla sig frisk och motståndskraftig i dessa Coronatider om man arbetar mycket övertid?

 Att ge ett svar på frågan om dispens för övertid blir också omöjlig att besvara så länge klubbstyrelsen nekas facklig tid och möjlighet att hålla möten. Vi tänker inte sammankalla styrelsen på vår egen fritid för att besvara en fråga som bara MTR har intresse av.

 Karens och sjukskivning

 Om man är det allra minsta sjuk ska man stanna hemma från arbetet. Ibland kan det vara svårt att veta om man är sjuk eller inte. Men det räcker med lite halsont, huvudvärk eller hosta så ska man stanna hemma. Det vet vi alla.

 Med detta kan också bli dyrt för många av oss. Nu vet vi vad som gäller med karensen och vilket vi inte visste tidigare. Karensen, första sjukdagen, ska betalas av Försäkringskassan. Exakt hur det ska gå till vet vi däremot ännu inte.

 Riksdagen fattade i förra veckan beslut om att ersättning för karens gäller retroaktivt för perioden 11 mars – 31 maj. Blev du sjuk innan 11 mars kan du tyvärr inte få ersättning för karensavdraget.

 Man ska kunna få ersättning från Försäkringskassan, 700 kronor, när man skickar in en ansökan om detta. Men som sagt, ännu vet vi inte när och hur man kan börja ansöka om ersättning. Vi återkommer när vi vet mer.

 Redan tidigare har vi informerat om att den som är sjuk inte behöver ordna läkarintyg förrän dag 21. Fram till dess kan du vara sjukskriven utan läkarintyg. Om du är sjukskriven mer än 14 dagar är det fortfarande Försäkringskassan du ska kontakta från den 15:e sjukdagen. Men inte heller Försäkringskassan kräver ett läkarintyg förrän efter dag 21.

 MTR nekar Pendelklubben facklig tid

 Det största dagsaktuella problemet för SEKO Pendelklubben och styrelsen är att MTR använder Corona och de många sjukskrivningarna till att blockera våra möjligheter att arbeta fackligt. Man motiverar det med att ”man alltid väljer produktionen först och följer kraven från myndigheterna om att pendeln måste rulla”.

 Inom styrelsen är det bara ordföranden som får en dag ledigt för fackligt arbete per vecka. Resten är utan och några har inte fått ut facklig tid sedan i december. Att ordföranden får en dag fackligt ledigt beror enbart på att han samma dag varje vecka deltar i telefonmöten med VD Henrik Dahlin, de andra klubbordförandena och huvudskyddsombuden. Något annat anser inte MTR att vi behöver facklig tid för.

 Självklart måste Pendelklubben anpassa sig till rådande situation. Att många är sjukskrivna påverkar givetvis möjligheterna att kunna ge förtroendevalda ledigt för fackligt arbete. Men vi får inte glömma den ständiga personalbrist som har gällt nästan hela tiden sedan MTR tog över. Det är inte vi utan MTR som främst är ansvarig för personalbristen. Vad vi nu upplever är att man försöker skära ner fackets möjlighet till inflytande till ett minimum.

 Det här innebär inte att vi ger upp. Tvärtom! Vi tänker fortsätta att arbeta för våra medlemmar. Men tänk på att du inte kan förvänta dig att någon svarar i telefon om du ringer till fackexpeditionen. Det finns ingen där!

 Självklart ska du höra av dig med dina frågor och eventuella problem. Det var därför vi nyligen skickade ut kontaktuppgifter till alla förtroendevalda inom Pendelklubben. Ring eller skriv när du behöver!

 Klubbstyrelsen SEKO Pendelklubben  

%d bloggare gillar detta: