Hoppa till innehåll

Gruppval tågvärdar

Gruppvalet T21

Så är då äntligen gruppvalet på tapeten igen.
Vi kan konstatera att gruppvalet T21 i det stora hela ser ut som T20, både i vad gäller turer och nycklar. Från Pendelklubbens sida gav vi kritik mot att flertalet natturer börjar tidigt och har långa raster under kvällen. Dessvärre fick vi inget gehör på den punkten, då det påverkar allting för mycket, och även att det skulle ge färre F i nycklarna. Vi är tveksamma till den förklaringen då vi inte har fått se några alternativ och inte heller kan bedöma om det skulle bli så. Vi har även kritiserat de sk APT-turerna som finns. Dessa turer har åkningar före eller efter den avsatta tiden för apt, utvecklingssamtal eller liknande, och eftersom denna tid alltid är avsatt mellan 10.45-12.45 blir det att börja 10.45 som senast även om man jobbar kvällar och nätter vilket flera har haft starka åsikter om. Vi har fört fram förslag att låta några turer börja senare för kvälls och nattpersonal, men det är heller inget vi fått något gehör om.
En förändring som vi verkligen ser illa på är att den tidiga morgonjouren som börjat kl 4.00 nu är borttagen. Denna jour har genom åren främst täckt upp de tidigaste avgångarna och har genom detta låtit nattjouren få vila på morgonen. Vi befarar nu att nattjouren kommer få åka ut på morgonen i större utsträckning om POC inte lyckas täcka tidiga vakanser på annat sätt. De andra morgonjourerna finns däremot kvar.
För Södertäljes del är det främst Gnesta-omloppen som är ändrade och som ger ändrade tider på turerna. Och vad gäller jourer så ser vi även att det saknas kvällsjourer i Södertälje även under T21.

Går vi över till nycklarna så ser de i stort sett ut som i under T20. Det är några detaljförändringar, men inget dramatiskt. Pendelklubben förde fram några putsningar, främst försök att lätta upp några jobbhelger på morgongrupperna.
För Södertäljes del handlade de större diskussionerna om ena kvällsgruppen, grupp 73. Under T20 hade den gruppen avslut mot FP vid kl 19.40, men under sommaren hade denna tur ritats om kraftigt och slutade 21.38 vilket vi hade anmärkningar om då. Det fanns då helt enkelt inga turer som slutade mellan kl 18 och kl 21 och som kunde matcha denna grupps avslut mot FP.
Inför T21 lade vi fram synpunkter på att denna grupp drabbats av detta under det gångna året och vi ville få ändringar på gruppen pga detta. Nu fick vi inte genom några sådana ändringar i nyckeln, men däremot en skrivning i protokollet att just den här gruppen ska få sluta senast kl 21 innan FP, med ett undantag när det ligger en tur som slutar 21.35 mot FP.

Jämn eller udda helg?

Vi vill från Pendelklubbens håll påminna er om att 2020 har 53 veckor, och det innebär att det blir två udda helger efter varandra när vi går över till 2021. Har Du under 2020 varit ledig jämna helger (v 44, 46, 48 osv) och vill fortsätta vara ledig jämna helger under 2021 så kommer lösningen bli att när vi går över till de nya nycklarna den 10/1, splittas den helgen. Du kommer då att få vara ledig på lördagen 9/1 och sedan jobba på söndagen 10/1. Detsamma gäller för dig som har varit ledig udda helger (v 45, 47, 49 osv) och vill fortsätta vara ledig udda helger, men tvärtom, dvs du får jobba på lördagen 9/1 och sedan vara ledig söndagen 10/1.
Har Du däremot önskemål att bara fortsätta vara ledig varannan helg, då kommer du isåfall vara ledig udda helger under 2021 om du är ledig jämna helger nu under 2020, och tvärtom.

Och glöm inte, kolla igenom hela paketet ordentligt.

Årets semesterval

När det gäller årets semesterval finns mycket att säga och här kan vi meddela att företaget inte följer sina egna ledord om ömsesidig respekt. Tidsplanen för semesterval fungerar väl för förarkollektivet då deras gruppval blev klart veckan innan tågvärdarnas. Men för oss tågvärdar är tiden mellan gruppval och semesterval alldeles för kort. När detta påpekades vägrade MTR att lyssna utan anser att detta inte är något problem för oss. Synpunkter som att det för oss handlar om skiftarbete och svårigheten att med sin partner och sina vänner synka ihop sin semester mitt i en tung arbetsperiod på en jobbhelg var inget planeringsavdelningen kunde sätta sig in i. Pendelklubben anser att MTR agerat arrogant och maktfullkomligt men har inga ytterligare möjligheter att påverka företaget. Vi får därför rekommendera att ni söker redan innan gruppvalet är avslutat och sedan söker på nytt om ni vill ändra något. Senast inskickade ansökan gäller.

Seko Pendelklubbens turlisteombud

%d bloggare gillar detta: