Information angående semestervalet

Stationsvärdar:
Vi har fått en hel del uppgifter från er stationsvärdar att turordningen för hur semester har fördelats på stationen inte har fungerat 100 % och att det blivit fel på en del stationer. Om ni känner på er att något är fel får ni gärna kontakta Pendelklubben så får vi se vad vi kan göra. Vi kommer att kontakta planeringen om att vi tror att fel begåtts.

Tågvärdar:
Många tågvärdar har kontaktat oss med informationen att de tror något har gått fel i semestervalet då tågvärdar i tidiga semestervalsgrupper meddelat att de inte har fått sin huvudsemester som de önskat. Vi har även fått uppgifter på att många som begärt semester utanför sommaren endast om de får sälja har fått semester utanför sommarperioden i alla fall. Pendelklubben kommer kontakta planeringen och kräva att semesterutläggningen blir rätt. Eftersom det vore högst orättvist att dra in redan beviljad semester för de som fått veckor de vill ha kommer vi att begära att MTR enligt avtalet köper ut veckor så att de som ligger i tidiga semestervalsgrupper får de veckor de har rätt till enligt turordningen.

Utköp av semester för tågvärdar:
Katja har bekräftat det rykte som nu florerar att inga tågvärdar får sälja sin semester eftersom MTR räknar med att täcka sommarbehovet med nyanställda. Nyanställd som avslutar sin utbildning vecka 23 har dock rätt till sommarsemester och får inte tvingas ta semester utanför sommarperioden. Intjänandetiden för semester för oss är från den 1 januari till den 31 december innevarande år. Den som exempelvis arbetar 6 månader under 2018 tjänar på det in 2,5 veckor betald semester varav 2 veckor måste ges under sommarperioden om den anställde önskar.

Pendelklubben är därför mycket tveksamma till MTRs bedömning och kommer att följa upp att detta efterföljs. Det rimmar även illa med orden om ömsesidig respekt och allas lika värde att förare får sälja sin semester men att inga tågvärdar får möjligheten.

Seko Pendelklubbens

%d bloggare gillar detta: