Hoppa till innehåll

Krönika 28 januari

Ordföranden har ordet

Lek med tanken att du ska mäta utsläppet från din bil. Du slår av motorn och fäster mätinstrumenten på avgasröret. Självklart blir resultatet strålande då motorn är avstängd. Världens mest miljövänliga bil. Världsklass! Och vad det har med vår arbetsplats att göra? Ja, läs vidare så får du veta. När det sista avsnittet i dokusåpan om presidentvalet i USA nu närmar sig är det främst uttrycket fake news som klibbar sig fast som ett kladdigt kolapapper. Ständigt dessa anklagelser om förfalskade, förvrängda och hopljugna fakta.Numera är inte ens vår egen arbetsplats befriad från fake news. Här hävdas statistik från de sista 20 åren som påstås visa att tågen aldrig tidigare har gått så klockrent i tid som idag. MTR bröstar sig och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamssons applåderar det svårslagna rekordet. Vi andra skakar tvivlande på huvudet. 
SJ-tidens feta bonus
Om man vill jämföra MTR:s rättidighet med tidigare entreprenörer så får man i ärlighetens namn påminna om att vi numera har en tunneln under Centralen, den gamla flaskhalsen i tågtrafiken. Man bör även påminna om försenade tåg som numera vänds ute på linjen, eller kör förbi flera stationer utan att stanna och plötsligt är i tid. Försenade tåg som står stilla och då försvinner från Tåg i Tid o.s.v. Hände detta innan MTR dök upp?  Vi som har arbetat länge på pendeln minns SJ-tidens feta bonus på tusentals kronor de år då tågen avgick som planerat. Tala om rekord! Och det var personalen som belönades. Numera är det lågbudget som gäller. Vad tågvärdarna fick dela på till jul och nyår var en korg med fjolårets sega kolor. Andra kollegor fick inte ens det. Det är som en billig, ospecificerad charterresa där man upptäcker att hotellet som man hamnat på är en bordell med vägglöss på rummet. 38 grader varmt
Fake news är när chefen från högsta ort ringer och påstår att städarnas skyddsombud har satt stopp för avisningen i Älvsjödepån. Alltså förbjudit att man tar bort snö och is under tågen. Det skulle innebära att inga tåg snart rullar när snön yr och kylan biter. Vad MTR ville var att Pendelklubben skulle ta skyddsombudet i örat och se till att stoppet hävdes. Men det var som sagt fake news. Det skyddsombudet hade satt stopp för var arbete i samma utrymme där varmluft sprutar under tågen i Älvsjödepån för att få bort snö och is. När städarna i depån klagar på att de inte kan andas, då deras mun och näsa fylls av damm och partiklar av okänt ursprung och deras kroppar lider av att tvingas arbeta i uppemot 38-gradig värme. Det är då man blir påmind om att säkerhet och ömsesidig respekt har en prislapp. Det bör helst inte kosta något.

Asbest eller något annat?
Städarnas skyddsombud hade endast uppdaterat ett stopp som hade gjorts redan tre år tidigare, av företaget Reneriet som då städade tågen. Reneriets arbetsmiljöansvarige ansåg det oacceptabelt att någon skulle arbeta i den del av depån där avisning pågick. Det var inte bara p.g.a. hettan utan främst för att cancerframkallande ämnen sannolikt virvlar upp när avisningen blåser varmluft. Det gällde bl.a. asbest.
Asbest fanns i bromskivorna på de gamla pendeltågen och är idag totalförbjudet. Det är en allvarlig hälsorisk att andas in asbestfibrer, som inte är större än några hundradels millimeter. De mikrosmå fibrerna fastnar i lungorna och kan orsaka cancer 20-40 år senare.  Älvsjödepån byggdes 1967 och man kan bara gissa hur mycket skadliga partiklar som runnit av tågen som stått uppställda under alla dessa år. Finns det asbestfibrer är dessa extremt lätta och tunna och svävar under mycket lång tid i luften när de virvlar upp.

Vad finns i ”gravarna”?
Ingen, som framkommit, har undersökt vad som finns i ”gravarna” under tågen. Det som blåser upp när man drar igång avisningen i Älvsjödepån. Men vi vet att personalen klagar på att de får svårt att andas och att näsa och mun fylls av smuts och partiklar av okänt ursprung. Det MTR erbjuder städarna, som till varje pris ska fortsätta arbeta under dessa förhållanden, är fler pauser och mer vatten att dricka. Så att man kan skölja ner det som fastnat i halsen och fortsätta arbeta.
Det Reneriet insåg vägrar MTR kännas vid. Man hävdar, trots utebliven undersökning eller riskanalys, att det inte finns några farliga partiklar i luften när avisningen är igång. Att det endast är ”rykten”. Man går så långt att man hävdar att Reneriets stopp för arbete i anslutning till avisning inte var juridiskt bindande. Men det kanske var moraliskt bindande?
Ingen reparatör arbetar i den del av Älvsjödepån där avisning pågår. Men våra städkollegor ska göra det. Vad som ligger i vågskålen är att några tåg kanske inte blir städade – som om vi inte tidigare har sett mängder av skitiga tåg? Och har någon brytt sig när vi klagat? Men nu, när MTR riskerar förlora sin bonus kopplat till städkvalitén om SL dyker upp och gör mätningar, då är det plötsligt väldigt viktigt att tågen är rena. Money talks, som de säger over there. 

Avonova mäter luftkvalitén
Det städarnas skyddsombud satte stopp för upphävdes samma kväll av Arbetsmiljöverket. Detta efter påtryckningar från MTR. Istället utlovades mätning av luften och vilket skulle utföras av Avonova, företagshälsovården som bekostas av MTR. Och det är här mätningen av avgaserna på bilen, när motorn inte är igång, kommer in.
För självklart skulle luften i depån mätas när avisningen inte var igång. Först sedan städarnas skyddsombud protesterat drog man igång avisningen på halvfart och mätte sedan vad luften innehöll. Svar kommer om någon vecka. Våra skyddsombud lär knappast acceptera en mätning där förhållandena inte är desamma som när avisningen har varit igång i flera timmar och då luften knappt går att andas. Det kan därför bli en långvarig historia.

Säkerheten främst?
Enligt MTR har man under 2020 förbättrat sig inom ”i stort sett” alla säkerhetsområden. Fråga gärna städkollegorna i Älvsjödepån vad de anser. De är människor som alla vi andra. Själv har jag känt de flesta av dem i snart 15 år som fackligt aktiv på städsidan.  Jag tänker på dessa kollegor och vad de riskerar. Att ingen seriös undersökning av deras arbetsmiljö har gjorts. Och jag undrar i mitt stilla sinne om man ska sätta det i samband med att vår VD nu slutar och tar ett kliv uppåt inom MTR?
De andra fackordförandena på pendeln tyckte det var tråkigt att vår VD slutar. De sade att de skulle sakna honom. Han som krävde att arbetet i Älvsjödepån skulle återupptas när skyddsombudet satte stopp. Han som bedyrade att luften i depån skulle mätas efter konstens alla regler, att städarna kunde känna sig trygga och att säkerheten som alltid sattes främst.
Fake news?  
Rainer Andersson  Ordf. SEKO Pendelklubben    

SvaraVidarebefordra
%d bloggare gillar detta: