Hoppa till innehåll

Krönika 18 december

MTR vann Mälartrafiken 

Att gratulera eller beklaga? 

I förra veckan blev klubbordförandena på pendeln inbjudna till ett telefonmöte med vår VD Henrik Dahlin. Han informerade om att MTR vunnit anbudet av Mälartrafiken (inklusive Upptåget till Gävle) och var mycket nöjd över detta. Han tackade personalen på pendeln, som han menade hade möjliggjort detta genom sitt fantastiska arbete som resulterat i att pendeln slagit alla tiders rekord. 

Klubbordförandena för SEKO Lok, ST och TJ gratulerade och menade bl.a. att ju fler företag som hamnar under MTR desto bättre. Det känns riktigt roligt att MTR vann, uttryckte de sig. 

Pendelklubbens svar 

Pendelklubbens ordförande valde att hänvisa till det beslut som vår klubb upprepar varje år på årsmötet. Om att vi kräver en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse. Därför, förklarade han, kan vi inte gratulera oavsett vem som vinner en upphandling av kollektivtrafik (eller regionaltrafik). Ett diplomatiskt svar således. 

Tryggat eller dumpat lokalt avtal? 

Ca 500 anställda på SJ/Mälartrafiken och Upptåget går nu och undrar hur deras kollektivavtal ser ut efter det att man har tagits över av MTR nästa år. De flesta av oss vet av egen erfarenhet att det innebär oro och osäkerhet. Hur skulle dessa järnvägskollegor ställa sig till beskedet att vi har gratulerat MTR innan vi vet om deras anställningsvillkor försämras eller inte? 

Om man gratulerar MTR borde man rimligen även kunna gratulera kollegorna på Mälartrafiken och Upptåget. Och kan vi det? Ja, det beror nog på vem man frågar.  

Om man summerar några av våra egna erfarenheter så kanske man kan komma fram till ett svar på frågan, gratulera eller beklaga? 

Några av våra erfarenheter 

Enligt vår senaste medarbetarundersökning hamnar personalen på pendeln på minus 30 i index vad det gäller synen på MTR som attraktiv arbetsgivare. Är det ett skäl att gratulera kollegorna på Mälartrafiken och Upptåget? 

Vid den inrangering av våra avtal som vi hade när MTR vunnit pendeln, pekade MTR på det man inte ville ha kvar i våra kollektivavtal. Städarna fick en arbetsgivare av sämsta sort, Reneriet. Kommer samma sak att hända kollegorna på Mälartåg och Upptåget? De har i vart fall inga konfliktvapen till försvar om det skulle hända. 

Strypt facklig tid och uppgivna kollegor 

Sedan en lång tid tillbaka har den fackliga tiden strypts på pendeln. Det har främst slagit mot Pendelklubben, vilket MTR medger. Hur blir det med den fackliga tiden för fackklubbarna på Mälartrafiken och Upptåget? 

Aldrig tidigare på pendeln har vi upplevt så många kollegor som är uppgivna, förbannade, rädda, ledsna, kränkta och/eller skrämda till tystnad. Vi påstår inte att det gäller alla men det gäller allt för många. Aldrig tidigare har så många kollegor haft fel på lönen, som klagar på arbetsmiljön eller slutar komma till 49:an för att slippa träffa sin gruppchef.  Är det en bra grund för att gratulera? 

Underbud och pengar från Hong Kong 

Efter fyra år av förlust på uppskattningsvis en miljard kronor måste man konstatera att MTR vann pendeln genom ett underbud. Här finns inte en krona till trivselfrämjande åtgärder som t.ex. en fruktkorg eller personalfest. Blir det lika många magra år för personalen på MTR Mälartåg? Eller är anbudet den här gången inte ett underbud som täcks upp av pengar från Hong Kong? Det återstår att se. 

Samma arbetsuppgift men nytt avtal 

För ett år sedan flyttades delar av pendelverksamhet till tunnelbanans organisation. Det gällde internservice, fastighetsavdelningen och klottergruppen. Klottergruppen utför fortfarande samma arbete på pendeln, med skillnaden att de går under ett sämre avtal (tunnelbanans).  

Om man kan flytta personal mellan olika avtal på det här sättet kan man göra det med vilken yrkesgrupp som helst. T.ex. lokförarna. Vad man då gör som arbetsgivare är att konkurrera med SEKO:s egna avtal, vilket Pendelklubben har försökt uppmärksamma. Ju fler företag under MTR-paraplyet desto större möjlighet till detta. Är det skäl till att gratulera? 

Vem beslutade om att ge Mälartrafiken till MTR? 

Vem har utsett MTR som vinnare av Mälartrafiken? Det är Mälartrafikens styrelse, som består av politiker från sex olika regioner (Stockholm, Örebro, Uppsala, Östergötland, Västmanland och Sörmland). Och vem är ordförande i Mälartrafikens styrelse? Ja, inte helt oväntat Kristoffer Tamsons (m), tillika ordförande för Trafiknämnden/SL. 

Gratulera eller beklaga? Det får var och en ta ställning till. Pendelklubben däremot kvarstår i sitt krav på en kollektivtrafik i offentlig regi fram till dess att våra medlemmar beslutar något annat. 

Pendelklubbens styrelse

MTR tar över Mälartågen – Sekotidningen
Idag blev det klart att MTR tar över Mälardalstrafiken från december nästa år. SJ har kört på uppdrag av regionerna runt Mälaren sedan 2017. Det nya avtalet är på 8 år och omfattar även depåerna.
https://sekotidningen.se/nyhet/mtr-tar-over-malartagen/

%d bloggare gillar detta: