Hoppa till innehåll

MBL 11 & 25 januari

Sammanfattning av årets två första MBL förhandlingar

VD
Som ni alla vet har MTR vunnit upphandlingen av mälardalstrafiken från 2021 till 2028. Från Pendelklubbens sida har vi varit nyfikna på varför det nya bolaget kopplas till MTR Pendeln och inte till MTR Nordic. Svar från VD var att man hoppades på att göra administrativa samordningsvinster såsom t.ex. gemensam ekonomiavdelning.

Trafik
MTR kommer att rekrytera nya tågvärdar till både till City och Södertälje. Samtliga de tågvärdar som ansökt om flytt till City 8 st. kommer att kontaktas och beviljas en flytt.

Punktligheten var hög i december 97,1 total och 99,5 egen men har sjunkit under januari och landar på 95,3 total och 99,1 egen. Siffror MTR inte är nöjda med.

Plockpinnar för skräpplockning kommer att finnas i hytterna och skall användas. Plockstäd skall inte utföras utan pinne och skyddshandskar.

Pendelklubben har tagit upp situationen med de fallfärdiga skicket på konferensrummen  på 96an samt trasiga möbler på vår lokal i city. I samband diskuterades också lokalerna i Södertälje. MTR säger att man nu är på gång och kommer att sätta igång med delar av arbetet under början av februari.
Från Pendelklubbens sida är vi inte övertygade då vi hört liknande försäkran tidigare. Det återstår att se ifall MTR nu levererar.

Planering

MTR redovisade total frånvaro för 2020 inklusive VAB:
Kundservice 2020 totalt 9,24
Trafik 8,04 totalt. (tågvärdar och förare)
Städ 7,25 totalt
HK 3,86 totalt

Under januari ser MTR något förhöjd frånvaro men säger att situationen stabiliserats och ser betydligt bättre ut än den gjorde under november/december.

Gruppvalet för poolgrupp och KSV är avslutat och 49 av 55 kundservicevärdar har sökt. I poolgruppen var siffrorna 133 av 137.

Seko Pendelklubben har begärt att arbetsgivaren kontaktar samtliga som inte lämnat in ansökningar och tar reda på hur de vill arbeta så att ingen faller mellan stolarna.

Pendelklubben kommer under februari sätta oss med MTR och diskutera om vi kan hitta ett bra sökningssystem för FV – dagar.

Kundservice

Turlistor
Arbetet med stationsturlistor pågår fortfarande och vissa stationer här begärt ändringar av nuvarande schema. Mer information kommer i separat utskick när förhandlingarna är avslutade. Har ni önskemål och synpunkter så ber vi er att kontakta klubben.

Försäljning av handsprit och munskydd i servicemoduler:
Pendelklubben har poängterat att vi ser denna försäljning som ett tillfälligt undantag som uppstått på grund av en Pandemi och att försäljning av annat in färdbevis i normalfallet inte kan accepteras.

Säkerhet
Säkerheten under början av året har haft brister framför när det gäller dörröppningar med delar av tåget utanför plattform. I övrigt ser siffrorna bättre ut med undantag för personer i spårområdet. (6 fall under första halvan av januari)

Säkerhetshändelser under 2020 blev:15 st. stoppkörningar, 47 st. dörröppning  utanför plattform och 9 st. dörröppning på fel sida.

Städ:
Siffrorna från kvartal 4 var goda med ett resultat på 96,5 procent .
Från Pendelklubbens sida är vi lite frågande till de höga siffrorna då vi inte riktigt tycker de överensstämmer med vad vi upplever framför allt vad gäller städning av fordon. Det kan t.ex. nämnas att all fordonsvård gick på halvfart från över jul, nyår och trettondagshelgerna.

Älvsjödepån:
Ett skyddsstopp lades på arbete i depån under tiden avisningsanläggningen går. Medarbetare klagade på hög värme, damm samt andningssvårigheter. Skyddstoppet har senare hävts av arbetsmiljöverket och en begäran om åtgärd en s.k. 66A har lämnats in av huvudskyddsombudet.

Arbetet i depån fortgår under avisning trots skyddets och klubbens protester och vi väntar nu på att mätningarna av luftkvalitet ska bli klara. Mer information i senare utskick.

Förhandlingar av chefstillsättningar
Som de flesta medarbetar på kundservice känner till har ordinarie områdeschef Stefan Svedjeby och tillförordnad områdeschef Henri Safar lämnat uppdraget. Stefan söker vidare till nya utmaningar medan Henri återgår till sin roll som gruppchef. MTR saknar därför i dagsläget områdeschefer.

Pendelklubben har inte mycket att säga om förändringen annat än att den kommer väldigt plötsligt och riskerar skapa oreda i verksamheten.

MTR har arbetat intensivt med att få fram nya chefer vilka förhandlats under våra två första MBL sittningar.

Emma Lindahl blir ny ordinarie områdeschef för antingen norra eller södra sidan hon börjar anställning efter sportlovet den 8e mars.

MTR har även anställt en konsult som tillfälligt ska hjälpa till att fylla luckan hans namn är Mats Enbuske och han kommer närmast från Sodexo.

%d bloggare gillar detta: