MBL 12 februari

Ekonomi:
Finanschefen berättade att man förväntar sig ett mycket svagt resultat för januari men att bolaget har tillräckliga ekonomiska resurser för att hantera detta och att de investeringar i förbättrat fordonsunderhåll som påbörjats inte är i fara. Det svaga resultatet beror på lågt NKI och problem med punktligheten samt det faktum att det går korta tåg vilket påverkar sifforna för trängsel. Carl hade inte det slutgiltiga resultatet för januari ännu. Resultatet för hela 2017 låg i nivå med budget men vi fick inga närmare detaljer.

Ny entreprenör inom städ:
MTR har utan att ha förhandlat det tagit in ett konsultbolag som kallas Visera. De ska utföra kvalitetsuppföljningar av städningen enligt MTR i första hand inför s.k. instamätningar. Vi har dock själva observerat personal med kläder märkta ”Visera” utföra städning under den gångna helgen; ingen av dessa hade vit skjorta och slips.

MTR har här använt en underentreprenör som i sin tur använt en annan underentreprenör då Visera är ett konsultföretag och inte har några egna städare. Bolaget har inte tecknat något spårtrafikavtal och kan således betecknas som att de arbetat avtalslöst på pendeln. MTR berättade att de nyligen diskuterat Visera på ett internt möte men några ytterligare detaljer framkom inte.

Tyvärr kunde MTRs VD Dan Hildebrand inte närvara utan det blev i hans frånvaro ekonomichefen och HR chefen som fick svara, svaren de gav var otydliga. Det som framkom var att de inte ansåg att det var något som måste förhandlas.

Seko Pendelklubben har kontaktat förbundet och kommer att begära skadestånd för MBLbrott samt begära en omedelbar förhandling.

Pendelklubben kommer att komma ut med mer information om denna cirkus vilket vi anser är ett försök att runda avtal och regler. Man sparkar här på de städare som redan lidit svårt av den katastrofala upphandlingen.

HR och kommunikation
MTR kommer inom kort att genomföra en intern lokförarutbildning. Intresset har varit stort och man har haft 87 sökande, 30 stycken av dessa har gått vidare i processen. Utbildningen startar 26 mars och pågår 39 veckor inklusive 4 veckors semester.

Utbildning:
MTRs chefer har nu utbildats inom Rehab, från facklig håll ser vi det som viktigt att även skyddsombuden får denna utbildning och att det vore en fördel om de gick den tillsammans.

MTR har sedan augusti lovat att kalla till ett möte angående innehållet och kvaliteten på utbildningarna för tågvärdar och stationsvärdar. Trots upprepade mail och flera muntliga påminnelser har MTR aldrig återkommit. Kvaliteten på de utbildningar som MTR har hållit har varit bristfälliga från både planering, innehåll och inte minst säkerhetsanseende.

HR chefen lovade att MTR ska återkomma med mötesdatum. Från Pendelklubben och skyddsorganisationen väntar vi med spänning.

Station
Vi fick här bekräftat att instamätningar inleds denna vecka och att den personal som hyrts in från Visera har fått uppdrag istället för de uppsagda städarna (hel eller deltid) från Solreneriet,i övrigt fanns inte mycket av intresse att rapportera.

MBL 11 angående nyorganisation på POC.
MTR hade inför dagen kallat till en förhandling angående en nyorganisation på POC. Någon förberedande MBL 19 förhandling (för att informera) har inte hållits. Informationen som skickats ut var också mycket knapphändig. Pendelklubben och de andra fackliga organisationerna hade anmärkningar på att man inte informerar inför viktiga förhandlingar.

Trafikchefen var inte på humör att lyssna på fackliga synpunkter utan hade bråttom till ett möte med SL. MTR försökte därefter pressa de fackliga organisationerna att acceptera MTRs förslag utan diskussion. Från Pendelklubbens sida motsatte vi oss detta och hänvisar till att MTR inte har uppfyllt sin informationsskyldighet. Eftersom ansvarig chef Dag Lokrantz hade bråttom till SL kunde förhandlingen inte slutföras utan återupptas nästa MBL. Mer information runt POCs nyorganisation kommer när förhandlingen slutförts om 2 veckor.

Den usla organisationen runt förhandlingar har tyvärr blivit mer regel än undantag och det är beklagligt att MTR inte har koll på MBLregler eller intresse att informera facken inför viktiga förhandlingar.

Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: