Hoppa till innehåll

MBL 15 Juni

Rapport  från MBL 15 JUNI

VD/Ekonomi:

Personalläget är väsentligt bättre än tidigare somrar trots något högre sjuktal på grund av Corona. Något flera av er kanske uppmärksammat då många fått mail med erbjudanden om att ta ut ledighet. Det goda personalläget gäller endast vardagar och viss brist finns fortfarande på helger.

När det gäller DLT på POC är det istället stor brist då MTR vägrat köpa ut semestrar och själva satt sig i en situation om personalbrist. Från Pendelklubbens sida som visserligen inte organiserar DLT kan vi bara häpna över att MTR riskerar bemanningen bara för att spara några enskilda utköp av semesterveckor.

Resultat så här långt är fortfarande negativt även om siffrorna ser betydligt bättre ut än förra året.

Säkerhet:

MTR har påbörjat en utbildning för att personal lättare ska kunna känna igen suicida personer. Utbildningen har redan genomförts för stationsvärdar på Flemingsberg station som varit extra utsatt men kommer med tiden att omfatta samtliga stationsvärdar och stationsstädare inom verksamheten.

Säkerhetsutfallet har varit gott och antalet incidenter få under maj månad. Framför allt är det personskador som minskat vilket man tror beror på minskat antal resenärer p.g.a. Coronapandemin.

Planering:

SL har begärt utökat trafik under sommaren vilket i praktiken innebär att långa tåg i de flesta fall går istället för korta tåg även under tider som inte rubriceras som rusningstid. Antalet tågavgångar kommer inte att utökas. Utökningen med långa tåg gäller fram till 16 augusti. En översikt över trafiken och planerade arbeten finns på Ontrack.

Station:

Personalläget verkar bättre än vad MTR planerat för från Seko Pendelklubbens sida föreslår vi därför att MTR ersätter de från veteranpoolen som skall bemanna sekundärer med egen personal. MTR var positiva till förslaget och skulle se över läget närmare.

Trafik:

De personer som delar ut medel för rengöring av hytter har nu återgått till andra uppgifter. Istället delas desinfektionsmedel ut av gruppchefer under kontorstid. Arbetar du andra tider gör upp om en tid med din GC där du kan hämta medlet. I nödfall skall ett mindre förråd finnas hos Poc.

Från Pendelklubbens sida är vi positivt inställda till förändringen vilket är något både vi och skyddsombuden krävt under en längre tid.

MTR vill fortsatt utöka stationeringsort Södertälje. Främst gäller detta lokförare. Man har däremot fortfarande varken plan eller budget för ombyggnationen av personallokaler vilket i sig gör att en utökning inte är sannolik under hösten.

Städ:

MTR erkänner att rutinen för hyttstädningen varit bristfällig. Det är välkommet att MTR nu äntligen erkänner sitt misstag och inte som tidigare hävdar att hytterna städats noga vart tredje trafikdygn och att de problem personalen upplevd varit tillfälligheter. Enligt den nya rutinen kommer samtliga ytor i hytten att städas även området mellan ruta och förarbord. Då problemen förnekats så länge så ser vi inom Pendelklubben på yttrandet med en viss skepsis då vi vill se resultat och inte tomma löften.

I övrigt hade vi inga möjligheter att ta upp de aktuella frågorna då städschefen inte kunde delta på mötet. Vi skickar ut ett separat utskick gällande städ när de frågor och problem som finns har diskuterats.

Förhandling ny Områdeschef lokförare:

Sheron Fernando som tidigare haft samma befattning för tågvärdar tar över den vakanta platsen som områdeschef för lokförare. Områdeschefen rapporterar direkt till trafikchefen.

Förhandling ny Områdeschef tågvärdar:

Anna Back tidigare GC samt tillförordnad områdeschef för stationsvärdar tar över Sherons roll som områdeschef för tågvärdar. Områdeschefen rapporterar direkt till trafikchefen.

Förhandling gällande uniformstilldelning:
MTR skär ned något på tilldelningen av uniformsplagg inom startpaket för ny personal. Inom startpaketen minskas antal överdelar såsom skjortor, piké och polotröja från fem till fyra samt att personal får välja mellan Kavaj och tröja och inte båda som tidigare.

Man ökar även kostnaden per plagg så att de plagg vi tar ut kostar mer av den poängsumma vi har. När Pendelklubben frågade kunde MTRs representant inte svara på hur mycket dyrare plaggen skulle bli men poängterade att poängen ändå skulle räcka. Då företaget inte kunde lämna exakta uppgifter ser vi inom Pendelklubben på uttalandet med viss skepsis.

MTR ville till en början ta betalt för frakt och att personal istället skulle hämta sina plagg i uniformsshopen i Blåsut men ändrade sig efter protester från Pendelklubben och övriga fackliga organisationer.

Pendelklubben föreslog även att skyddshandskar skulle kunna hämta på City och i Södertälje och inte som nu behöva beställas. MTR tog emot förslaget och skulle återkomma. Ett vanligt svar som inte alltid leder till någon åtgärd.

Förhandling gällande flytt av huvudkontor:

MTR informerade om planer på att flytta sitt kontor till en jämförbar plats i Stockholm. Då förhandlingar inte är avslutade vill man ännu inte avslöja platsen. En flytt påverkar inte personalen på City utan det är enbart personalen i DN skrapan som avses. Enlig Seko Pendelklubbens bedömning skall en eventuell flytt av kontor inte påverka oss eller våra möjligheter att besöka huvudkontoret. Vi förreslog dock att stora delar såsom t.ex. personplanering borde flyttas tillbaka till våra lokaler i City.

%d bloggare gillar detta: