Hoppa till innehåll

MBL 22 mars

Rapport från MBL 22 mars 2021

VD:
Presentation av vår nya VD sedan 3 veckor. Från MTRX och tidigare Postnord. På MTR sedan 2017. Han var nöjd med pulsen och hur det gått de första 3 veckorna. Vår VD blir tillfällig VD för bolaget som driver Mälartåg.

Mälartåg:
Stora kollektiv specifika för uppdraget såsom tågvärdar och förare. Synergieffekter för personalplanering och ekonomi etc. Vi tog upp att PSF redan är överbelastad och att de i så fall måste förstärkas om en sådan skulle ske.

Vår VD ska träffa de fackliga representanterna.

Planering:

Frånvaro:
Lokförare:
6,5 %, tågvärdar: 14,7 %, kundservice: 10.4 %, OC: 7,4 % FM: 8,1 %.
MTR har nog med folk för att täcka produktionen.

Ansökan för T22 förbereds den blir volymmässigt en kopia av T21 förutom sommaren där det är fler arbeten. Sedan är det upp till SL vilken trafik som i slutändan beställs.

Möjlighet till ledighet finns för tågvärdar och förare vilka ska behandlas inom 5 dagar av PSF.

X Helger: Utskick kommer inom kort för förare och tågvärdar. Stationsvärdar har inte x helger i avtalet.

Station
-Trängselrapporteringen som beställdes av SL är nu avslutad.
-Pågående dialog med Trafikförvaltningen (TF) om Järna station. De vill att vi åter ska avbemanna Järna station och sätta in en infovärd. MTR har varit tydliga med att de vill ha stationen bemannad. MTR har hävdat att det inte är ok ur arbetsmiljösynpunkt att ersätta spärrpersonal. Någon förändring kommer inte att ske under 2021 och Pendelklubben återkommer med mer information om något händer.

Säkerhet:
Fråga från Seko Lok om utbildningstakt för TTJ. Tommy återkommer. 3 dörröppningar utanför plattform. Test med plattformstavla med position på Norrviken.

Uppkörd växel i Älvsjö med skador på infrastruktur. En hel del fordonsproblem på olika sätt.

Två OSPA vid Ulriksdal och uppställningsspåret.

Städ:

Insta: Nedslag på fordon framför allt på smutsiga säten. När det gäller städning på stationer fick MTR goda resultat på instamätningarna.

Akutstäd:
Det finns brister i rapporteringen och MTR har föreslagit att denna i framtiden ska hanteras av servicecenter. Vi återkommer med närmare rapport när vi vet mer. Pendelklubben begärde en uppföljning på aktuella händelser när akutstäd inte fungerat inför nästa MBL.

MBL§11 Förhandling arbetsuppgifter på nattstationer:
MTR återkommer med överläggning enligt Pendelklubbens förslag.
Tomas G, Felipe, Jag, Roger, OC station och berörda GC kallas.

MBL§11 Förhandling POM

MTR vill flytta Personalomhändertagande (POM) från GC till YDL ( yttre drifledare)  vilka består av lokförare. Pendelklubben reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att vi fruktar att MTR ska glömma bort andra grupper än lokförarna vid händelser samt att YDL har andra uppgifter när något händer. Vi anser också att vi inte kan vara säkra på att YDL personalen har rätt egenskaper och träning för att hantera ett personalansvar något man inte tittat på när YDL rekryterades. MTR har svarat att man skall se till att YDL får relevant utbildning men valde att inte bemöta övriga synpunkter.

MBL§11 Förhandling registrering av plockstäd
MTR väljer att ignorera det underlag Pendelklubben och skyddsorganisationen lagt fram och bestämmer att plockstädning snart ska börja registreras via en app. Diskussioner om vad som ska ingå i plockstäd och hur och när detta ska ske påbörjas inom kort. Pendelklubben reserverade sig mot beslutet och återkommer med en skriftlig reservation till MTR

De nya lönerna
Retroaktivt från 1 december 2020. Beräknas slå igenom på löneutbetalning fredag 23e april inklusive den retroaktiva ersättningen.

%d bloggare gillar detta: