Hoppa till innehåll

MBL 29 juni

Rapport från MBL 29 JUNI

Dagens MBL blev en av de lugnaste och kortaste då många av våra chefer var på semester eller rapporterade under sin semester.  MBL tar nu sommaruppehåll och återkommer den 10e augusti.

Ekonomi/VD:

VD Henrik Dahlin deltog inte denna gång och vi fick en kortare sammanfattning av ekonomiansvarig om det generella läget. Överlag har det mesta fungerat bra.

Säkerhet:

Säkerhetschef Erik Norling lämnar till hösten sitt uppdrag och kommer istället överta den vakans som David Lagneholm lämnar på MTR Nordic. David blir som de flesta av er känner till ny chef över trafikförvaltningen i region Stockholm och VD för SL. Erik kommer under en period fylla båda stolarna till dess att en ersättare har kunnat utses.

Planering:

Personalläget ser gott ut på station och bland tågvärdar. Detta innebär att MTR kunnat bevilja extra ledigheter under vardagar. Bland lokförare är situationen mer ansträngd då MTR inte velat köpa ut semester och inte kunnat fylla luckorna med konsulter. Det är främst mellan vecka 29 och 32 som personalläget är ansträngt för lokförare. När det gäller DLT på POC har MTR tvingats krypa till korset och köpa en del semestrar för att klara sommaren.

Avstängningen av getingmidjan är i full igång och har hittills fungerat väl. MTR förbereder sig för avstängningen av mälarbanan som berör sträckan Sundbyberg/Bålsta. Staffan meddelade att man inte kommer tillsätta förarturer för de tåg som behöver särskild transport in och ur depå utan räknar med att använda den vanliga reserven.

Pendelklubben ifrågasatte om det verkligen var tillräckligt då vi redan i dagsläget har problem att få tågsätt utbytta då vi ofta saknar förare för detta. Enligt Staffan har MTR analyserat läget och försäkrade att inga problem skulle uppstå då antalet tåg under sommaren var färre och arbetsbelastningen lägre bland reserverna.

Station:

MTR hade räknat med en större sjukfrånvaro under sommaren p.g.a. Coronapandemin och kan nu se att man har god tillgång på personal. Många som har önskat har fått ut extra ledighet på vardagar och man ser över möjligheten att ersätta en del av de veteranpoolare som bemannar vissa sekundärer med egen personal.

Seko Pendelklubben har blivit kontaktade av deltidsarbetande stationsvärdar som vill ha fler arbetspass och föreslog att MTR skulle maila dessa så att de kan anmäla intresse. Vi vill uppmana er som arbetar deltid och vill ha fler arbetspass att kontakta er närmaste chef så får denna föra uppgiften vidare till berörd högre chef

Trafik:

Punktligheten har till stor del varit god förutom föregående vecka då ett ställverksfel innebar rejäla störningar.  Totalt ligger siffrorna för maj på 94% total punktlighet.

Reservdelsbrist på temperaturreglage innebär att flera vagnar kommer att gå utan fungerande hytt AC under sommaren. MTR kommer att placera dessa i mitten av tåget. Företaget har bestämt att endast en enhet med felaktig AC får användas per tågsätt. Tågvärden skall alltid ha tillgång till fungerande AC och om din hytt saknar detta rapporter du och använder en annan mitthytt. Om båda hytterna saknar AC är det ett stoppande fel och tåget skall tas ur trafik.

POC chefen Carl Hökfelt slutar efter endast en kortare tid på sin post. Han lämnar företaget och söker sig vidare till nya utmaningar. MTR har i dagsläget inga kandidater då den tilltänkta kandidat som skulle presenteras valde att hoppa av rekryteringsprocessen. POC blir därför utan chef till augusti.

Städ:

Stationsstäd:
MTR har klarat den senaste instamätningen då man uppnådde 96% av de uppnådda målen vilket är den i särklass högsta siffran MTR haft.

Fordonsstäd:
MTR kommer att inleda storstädning av fordon under sommaren då denna tidigare inte utförts. Då MTR inte är helt ikapp personalmässigt kommer en det bli ”Storstäd light” vilket innebär att tiden för storstäd kortas från 4 till 6 timmar till ca hälften. Han påpekade att vi ändå skulle uppleva rena och fina fordon.

Frontrutor:
MTR inför förstärkta rutiner för frontrutetvätt för att på så sätt öka kvaliteten. Detta efter anmärkningar från förare.

Hyttstäd:
MTR har tidigare haft stora problem med att hitta en acceptabel kvalitet på städning av våra hytter. Lager av dam och skräp och intorkade kaffefläckar vittnar om en total oförmåga att på ett tillfredsställande sätt städa tåghytter. Det har sedan en tid framkommit att mycket av felen beror på en ofullständig instruktion där hyttstäd likställts med byte av lokrulle och sågspån.

Vår förhoppning var därför stor när företaget på vår inrådan såg över och ändrade instruktionen. Tyvärr rullar fortfarande många fordon med bristfälligt städade hytter. När vår städchef mottog uppgifterna att vi måste rapportera avvikelser i städningen framlade Seko Pendelkubben att MTR sedan länge negligerat rapporter om dålig städning och att organisationen själva måste ta ansvar för att den nya förbättrade rutinen genomförs. Pressad av de uppgifterna lovade städchefen att kolla upp saken och återkomma så snart som möjligt. Det återstår att se om MTR gör något för att åtgärda problemet. Vi vill ändå uppmana er tågvärdar att rapportera samtliga hytter med bristfällig städning då ett rejält underlag hjälper oss att ställa krav på städorganisationen.

%d bloggare gillar detta: