Hoppa till innehåll

Medlemsinformation i Coronatider

Medlemsinformation i Coronatider

Mitt i allt det här ska pendeltrafiken gå som vanligt, eftersom den fyller en för samhället viktig funktion. Så hur ska vi förhålla oss till varandra och våra resenärer under den här kritiska tiden?

På vår arbetsplats är det just nu ont om personal då sjuktalen av förklarliga skäl är höga (nära 20%) och trafiken har lagts om för att kunna köra så mycket tåg som möjligt med mindre personal.

Än så länge finns det tillgång till engångshandskar på pendeln men vad det gäller handspriten så finns det för tillfället mer begränsat av detta. MTR köper in mer av detta så snart det finns hos leverantören.

Du ska inte behöva tveka att sjukskriva dig om du känner minsta symptom på förkylning, hosta eller halsont. Regeringen har för tillfället tagit bort karensen men det betyder inte att MTR har gjort det. Löftet från regeringen är att det på något sätt ska lösas genom en återbetalning av karensavdraget. Än så länge vet vi inte hur det kommer att gå till. När vi vet mer meddelar vi detta.

Pendelklubbens krav gentemot MTR har från första början varit att de sjukskrivningar som görs under den här perioden inte ska räknas med bland de sjukskrivningar som ligger till grund för hälsosamtalen. (Om man är sjuk tre gånger inom loppet av 12 månader).

Arbetar du på station

Tänk på att handhygienen är speciellt viktig när du hanterar kontanter. Det ska finnas tillgång till engångshandskar och desinfektionsartiklar överallt. Saknas det kontaktar du servicecenter för att beställa nytt.

MTR har lovat att stationspersonalen ska kunna få tätare avbyten för att vid behov kunna tvätta händerna. Skulle det vara ont om avbytespersonal på en vit station meddelar ni POC att ni lämnar luckan obemannad. Arbetar du på en blå station ska du inte ens behöva meddela POC om du behöver lämna luckan för att tvätta händerna.

Pendelklubben och MTR är överens om att viten till SL om spärren skulle vara obemannad är helt fel i rådande situation. MTR och Trafikförvaltningen diskuterar frågan men ännu har inte SL hörsammat vårt krav.  Vi bifogar en skrivelse som har skickats till SL:s trafikförvaltning och politikerna inomTrafiknämnden där Pendelklubben kräver ett omedelbart stopp för systemet med vitesbelopp vid obemannade stationer.

KSV:arna är extra utsatta under den här perioden. Kravet från Pendelklubbens sida, och vilket har framförts till MTR, är att KSV ska sitta i en spärr bakom skyddande glas. Det är bättre att använda KSV som avlösare än att stå som informatör.

Arbetar du som städare

MTR har lovat att det ska finnas rätt skyddsutrustning för att utföra all form av städning. Saknas detta ska du inte utföra t.ex. akutstäd av spyor eller liknande. Om du är osäker på vilken skyddsutrustning som krävs för att få utföra en viss städning kan du kontakta ett av skyddsombuden och få svar.

Våra kollegor inom städ är extra utsatta för smittorisk vad det gäller kroppsvätskor och därför är det extra viktigt att du tänker extra noga på hur du arbetar. Åk heller inte till och från arbetet i dina arbetskläder utan se till att byta om till civila kläder. Du ska ha ett klädskåp och tillgång till dusch. Har du inte detta kontaktar du din gruppchef. Hjälper inte det kontaktar du ett skyddsombud.

Arbetar du som tågvärd

MTR har börjat hyra in extra städpersonal för att garantera att tågen och hytterna är städade. Vad det gäller ytdesinfektion av hytterna säger MTR att målsättningen är att hytten på tåg som rullar i trafik ska bli rengjorda ett per gånger per dag. Det innebär att det inte kommer att stå någon med en sprayflaska på plattformen varje gång du passarar SCI.

MTR försöker upprätthålla så mycket trafik som möjligt. Redan idag är den reducerad och planen är att upprätthålla den så länge det går. Om fler kollegor blir sjukskrivna finns det en reservplan med ytterligare reducerad trafik.

Som många av er tågvärdar redan har märkt så gäller inte gruppnyckeln inte helt och fullt längre. MTR har dock lovat att personalen ska kunna fortsätta att arbeta utifrån samma grundprincip som tidigare. Du ska alltså inte behöva arbeta t.ex. nätter om du går på en morgongrupp.

Får du problem med schemat och arbetstiderna, eller om du får svårt att ta dig till och från arbetet på grund av inställda bussar, ska du kontakta din gruppchef. Hjälper inte det kontaktar du Pendelklubben.

Vad gör Pendelklubben just nu?

Även den fackliga aktiviteten drabbas hårt av Coronasmittan. På grund av det stora antalet sjukskrivna har MTR systematiskt dragit in nästan all facklig tid för de förtroendevalda. Vi har gjort klart för MTR att vi kan acceptera detta till en viss nivå men att vi aldrig kan gå med på att all facklig tid försvinner. MTR har sagt att man förstår detta men vi har ännu inte kommit fram till någon lösning.

 Våra medlemmar slutat inte få problem bara för att vi är drabbade av ett virus. Som alltid finns det mail att besvara och telefonsamtal som behöver ringas. Räkna inte med att fackexpedition kan vara öppen men däremot ska du alltid kunna nå klubbstyrelsen och skyddsombuden. OBS! Vi bifogar en lista med samtliga förtroendevalda inom SEKO Pendelklubben med mailadress/telefon. Vänligen använd i första hand mail så att vi kan ringa upp dig då vi alla har ett arbete att sköta.

Tyvärr måste vi meddela att de planerade medlemsmötena i maj är inställda pga detta. Det var planerat att vi som vanligt skulle åka på dagskryssning till Åland men detta får vi flytta till efter sommaren. Vi återkommer med datum.

Klubbstyrelsen SEKO Pendelklubben

%d bloggare gillar detta: