Rapport från förhandlingar den 22 oktober

Som de flesta av er känner till har MTR just nu svårigheter att bemanna tågen. På tågvärdssidan tillfrågas vi ofta om vi vill jobba övertid och på lokförarsidan är bristen akut. MTR har även agerat på ett kortsiktigt sätt när de låtit gnetande förare jobba som tågvärdar då man inte velat betala extra ersättning för tågvärdar för att spara pengar. Istället hamnar ännu en förare närmare övertidstaket och kan därefter inte ta gnet som förare. I stort sett varje helg möts vi nu av meddelandet att 127xx är inställda vilket i längden är en ohållbar situation för MTR. 2 MBLer under hösten har ställts in p.g.a. förarbrist och denna gång deltog förarna i krismöte om lokförarbristen istället för att medverka på dagens MBL.

MBL

Ekonomi
MTR har kunnat hålla den omarbetade budgeten man utarbetat vilken har godkänts av Hongkong. Den nya budgeten räknar med ett negativt rörelseresultat de första åren. Avtalet med SL är konstruerat så att MTR för att gå med vinst måste få in relativt stora bonusbelopp för t.ex. punktlighet, städning och NKI. Huvudkontoret i Hongkong kommer på regelbundna besök och följer fortlöpande utvecklingen.

Säkerhet
Säkerhetschefen informerade oss att dörröppningar utanför plattform i juni och juli var hela 17 st. vilket kan jämföras med totalt 99 st. på de nästan 2 år MTR har drivit trafiken. Man har nu inlett ett intensivt kartläggningsarbete för att komma tillrätta med problemen. Stationer där man nyligen tagit över ett långt tåg såsom SSÖ toppade statistiken. Man kunde även se att många av incidenterna skedde på eftermiddagen då vi kopplat på vagnar inför rusningstrafiken. Förare som arbetat mindre än 5 år stod för fler incidenter än de som arbetat längre.

Personalomsättning
Personalomsättningen på lokförare är fortsatt hög, personalomsättningen för stationsvärdar och tågvärdar har minskat efter höga siffror i juli/augusti. MTR räknar med att ha en stabil förartillgång (utan att vara riktigt ikapp) vid månadsskiftet januari/februari. Nya kurser för tågvärdar och stationsvärdar startas i november.

Station
Rulltrapporna fortsätter att vara ett problem och de begränsningar om antalet passagerare som får finnas på perrongen kvarstår. Veteranpoolen kommer att fortsätta som rulltrappsvakter under hösten men den viserande personalen är nu äntligen tillbaka i sina ordinarie arbetsuppgifter.

Det har hittills varit 9 st. inbrott på våra stationer där man stulit de nya sedelmaskinerna. Samtliga inbrott har skett vid 4 tiden, strax innan stationens öppnande. Ingen stationspersonal har varit på platsen när inbrotten skett. För att stoppa inbrotten har sedelmaskinerna bultats fast så de inte kan flyttas. Under förra veckan greps en person under ett misslyckat inbrottsförsök. Polisen tror att alla inbrottsförsök utförts av samma liga.

Funktionen JSC kommer att upphöra den sista oktober. Rekryteringar till förstärkning av POC pågår men det är ännu oklart om den nya funktionen på POC är igång tills dess att JSC upphör. MTR kunde inte säga vad som gäller om rekryteringen och den nya funktionen på POC inte är klar i tid.

Infrastruktur
Jon Sundh berättade om MTRs infrastrukturarbete. MTR har genom hårt arbete mot trafikverket lyckats minska mängden växelfel vilket tidigare har legat bakom 25 % av de antal förseningar som uppstår. Förbättringen har varit möjlig tack vare riktat förebyggande arbete på utsatta platser från trafikverkets sida.

Förhandlingar
MTR hade kallat till 3 MBL 11 förhandlingar; dessa var ny GC till POC, rollen som Operativ teamledare (OTL) samt ny stationeringsort för viserande stationsvärdar.

Ny GC POC
43 sökande hade inkommit för ny tjänst som GC för POC, i kravbilden ingick vana av arbetsledande uppgifter, förmåga att arbeta organiserat och erfarenhet från järnvägstrafik. 2 interna sökande fanns med bland kandidaterna. MTR kommer själva att meddela vem som har fått tjänsten via Ontrack men vi kan avslöja att Hen har arbetat länge inom bolaget och har stor erfarenhet av järnvägen.

OTL
MTR införde under sommaren en funktion man kallar Operativ teamledare. Den operativa teamledaren ska hjälpa till med att övervaka och fördela resurser bland Kundservicevärdar och veteranpool till där de behövs för stunden. När Pendelklubben påpekade att MTR måste förhandla arbetsuppgifter, lönetillägg och scheman för denna grupp kallade MTR till förhandling. Från fackligt håll anser vi att denna grupp har en viktig funktion i en störningskänslig verksamhet och bör få ett fast lönetillägg och löpande utbildning för sin tjänst. MTR ville inte vid sittande bord gå med på våra förslag men lovade att tänka över dem och återkomma inom kort.

Ny stationeringsort i Västerhaninge för viserande stationsvärdar
MTR vill införa en ny stationeringsort för de stationsvärdar som viserar på Nynäshamn. Från Pendelklubbens sida är vi kritiska och befarar att många kommer att hoppa av sina uppdrag då de får mycket svårt att ta sig till och från jobbet på morgnar och halvnätter. Vi påpekade att detta är en mycket stor förändring och att det finns bättre sätt att spara på kostnader såsom t.ex. samordnade taxiresor och möjlighet att lägga vissa passresor med tjänstetåg. De viserande är i dag ett väl sammansvetsat gäng som gör ett bra jobb och är en trygghet för resenärerna vilka om de ersätts kommer att påverka båda trygghetskänsla och NKI för resenärer. Förhandlingen har ajournerats (skjutits upp) och kommer att fortsätta om 2 veckor.

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: