Rapport från MBL den 12e mars

HR:
HR avdelningen berättade mer om den kommande lokförarkursen. Kursen blir helt intern och 16 personer har antagits. Kursen är på sammanlagt 39 veckor varav 4 veckors semester i juni. Av de som antagits kommer 10 personer från Pendeln och 6 personer från tunnelbanan. MTR betalar en utbildningslön på c.a. 20 000kr i månaden under utbildningstiden. De nya förarna beräknas bli klara under december månad.

Säkerhet:
Flera fall av hot och våld mot personal har förekommit under de senaste månaderna. Från Pendelklubben vill vi betona hur viktigt det är att rapportera alla incidenter så att våra skyddsombud får de verktyg de behöver för att driva fram en bättre och säkrare arbetsmiljö för våra kollegor.

Säkerhetschefen rapporterade om stoppkörningar och öppningar på fel sida och utanför plattform. Antalet stoppkörningar var något högre än målet medan dörröppningar på fel sida och utanför plattform har sjunkit under januari och februari.

På turer till och från Södertälje depån är det inte inritat taxi. Såväl tågvärdar som förare har i de fall man önskar rätt att boka taxi vilket vi inte ska behöva motivera för MTR. Skälen kan vara allt från halka dåligt väder till att man känner sig otrygg.

Vi ska under inga omständigheter gå över spåren då försäkringen inte gäller om vi går den vägen.

Från Pendelklubbens sida ställde vi frågan vad MTR gör åt alla problemen med PFA dörrarna vilka har ökat markant under den senaste tiden. Lars hade inga svar men lovade att återkomma då krånglande PFA dörrar i högsta grad berör både punktlighet och säkerhet.

Från Pendelklubben är vi bekymrade över att MTR trots vackra ord om att man sätter säkerheten i fokus agerar så tafatt och obeslutsamt gällande en så pass viktig fråga.

Planering:
Patrik Granberg gick igenom statistik över vilka som börjat och slutat inom respektive yrkeskategori. Statistiken visar att personalomsättningen är högre än den varit under Stockholmståg.  Bland lokförarna har personalomsättningen legat på c.a.3 per månad sedan maj, om man räknar in de som sökt andra tjänster inom företaget eller omplacerats ökar siffran till c.a. per månad.

Bland tågvärdar hade 28 stycken slutat från maj och framåt, av dessa har 7 sökt annan tjänst inom företaget.

För stationsvärdarna låg de redovisade siffrorna på 39 stycken sedan maj varav 14 sökt annan tjänst inom företaget.

Tydligt är att personalomsättningen ökat sedan MTR tog över driften och att ökningen bland tågvärdar och förare har varit högre från maj och framåt än den var i början av året. Siffrorna tar inte med de som slutat eller inte fått förlängt under en provanställning eller är arvodister.

Trafik:
Punktligheten i februari har legat på 86 %. Punktligheten har över lag varit god men den 27 och 28 februari med dess snökaos drar ner siffrorna ordentligt. Korta eller inställda tåg samt uppskjutna linje 44 påverkar inte statistiken.

APT har inletts för tågvärdar och förare och kommer att pågå under våren. MTR planerar även att tillsätta fokusgrupper där personalen ska ingå för att titta närmare missnöjet som vädrats i medarbetarundersökningen samt under VGR.

MBL 11 chefstillsättning chef Personalplanering:
Två chefstillsättningar var på agendan, som chef för personalplaneringen kommer man att tillsätta Asal Sharifkho som tidigare varit chef för tunnelbanans korttidsplanering. Från Pendelklubben och Seko Loks sida reserverade vi oss mot beslutet då vi i vanlig ordning inte fått något inflytande under processen utan MTR enbart har presenterat en slutkandidat. Vår reservation hade inget med kandidatens lämplighet att göra utan är kopplat till den odemokratiska beslutsprocess MTR använder.

MBL 11 chefstillsättning stationschef:
MTR har anställt en ny stationschef på västerhaninge benet. Ny chef blir Johanna Elvin med tidigare erfarenhet i en liknande position på Keolis. Även här reserverade sig Pendelklubben med hänvisning till den odemokratiska processen. Vår reservation var inte kopplat till Johannas personliga kvalifikationer eller lämplighet.

Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: