Rapport från MBL den 15 januari.

Trafik

Punktligheten för hela december var 86,6 procent, siffrorna har sjunkit efter T18s införande. Bra punktlighet i början av december håller uppe siffrorna.

MTR arbetar med att ta fram ett tillfälligt pausrum på mellanplanet på CST. Rummet är litet och ska ha plats för micro och vattenbehållare, toalett finns inte i rummet. Skyddsombuden har ännu inte inspekterat och godkänt rummet. En bättre mer permanent lokal ses över och kan vara tillgänglig från april. Denna lokal ligger nära rulltrappan ner till citybanan mer information kommer senare.

MTR planerar en ny intern lokförarkurs för att komma tillrätta med lokförarbristen. Kursen kommer att starta den 26 mars avslutas under slutet av december. Lönen under utbildningen blir enligt avtal om utbildningslön och således högre än den var för den tidigare kursen.

Medarbetarenkät

En stor del av mötet ägnades åt att gå igenom medarbetarenkäten. MTR har mycket låga siffror och siffrorna har sjunkit sedan februari. Sämst är förtroendet för arbetsgivaren hos lokförare och tågvärdar men även Poc och planeringsavdelningen är djupt missnöjda. Överlag ligger samtliga MTR bolag klart under index i mätningen i vilken över 200 företag deltar. Sämst var förtroende hos Emtrain där index för att rekommendera sin arbetsgivare till andra låg på minus 77 på en skala från plus 100 till minus 100. På pendeln har siffrorna sjunkit under året och ligger nu på minus 35. MTR säger sig vara bekymrade över de låga siffrorna men slår ifrån sig och går i försvarsställning när de fackliga organisationerna tar upp orsaken till det låga förtroendet. Mer information om undersökningen finns på Ontrack.

Planering
Linje 44 är indragen tills vidare, tidsplan saknas i nuläget. När det gäller SLs nya utspel om att slopa skipstoppen säger Patrik att det inte går att ändra med kort varsel utan sannolikt skulle ske till nästa år. Pendelklubben kommer att fortsätta bevaka frågan.

Station
Ombyggnationen av flemingsberg södra är klar och servicemodulen har invigts. Ingen behöver längre stå ute i byggdammet. Malin Argelius från ISS har tillträtt som ny GC för station. Malin basar över stationerna Arlanda, Märsta och Rosersberg.

MBL 19 Körlärare
MTR söker nya förarhandledare s.k. körlärare. Körlärarna benämns som handledare i avtalet och villkor och ersättning utgår enligt avtal. Från Seko loks sida lade man fram att ersättningen släpar efter och skulle behöva höjas om MTR vill kunna fylla behovet av körlärare vilket kommer att öka under de närmaste åren. MTR har slopat det tidigare kravet på att körlärarna ska binda upp sig på 12 månader så en körlärare som vill hoppa av sitt uppdrag kan göra det under året.

MBL 11 WIT

MTR vill införa något som kallas WIT vilket står för Work Improvement Team och är ett sätt att i arbetsgrupper lösa problem på arbetsplatsen. Arbetet ska ledas av en WIT ledare (oftast en GC) och de vinnande förslaget ska sedan presenteras på VMV awards. 25 små 5 mellanstora och 1 stor WIT aktivitet planeras för 2018. WIT startades av MTR i Hongkong 1989.

Från Pendelklubbens sida frågade vi varför MTR istället för att införa nya processer inte tar tag i de problem som rapporteras utan att månader går och inget görs. Enligt vår uppfattning så kvarstår många problem p.g.a. MTRs långa och omständiga beslutsprocess och hierarkiska organisation.

Stationsvärdar

Förhandling stationsscheman 12 januari

Fredag 12 januari var det förhandling om stationsscheman. Vi kunde spika scheman för måltidsavlösarna och Arlanda C. Måltidsavlösarna får nu schema baserad på linje. Varje linje får två måltidsavlösare för morgon/dag och två för kväll. Kvällsgrupperna slutar efter 19 mot FP men har istället tre dagarsledighet inför varje ledig helg.

Undantaget är Jakobsberg där måltidsavlösarna går på ett rullande blandschema på fyra veckor. Måltidsavlösarturerna är blandade med stationsvärdsturer i Jakobsberg, främst sekundärturerna som ligger utanför den fasta listan. Det blir alltså ytterligare fyra platser med placering i Jakobsberg.

Förutom detta så förhandlades det fram hur hanteringen av D-dagarna på fasta stationer ska ske. Två vägar finns att gå här. Antingen ska man kunna söka ledigt den här dagen. I första hand FV dag, men även stag-dag och semester kan utnyttjas. Skickar man in ansökan senast 12e månaden innan så är man garanterat ledig. Om man däremot vill arbeta så ska man börja och sluta sitt pass på sin station. I första hand ska man få en tur på sin station, därefter gäller närliggande station (max 2 stationer ifrån sin egen), men man börjar och slutar sitt pass på sin station. Finns inga turer tillgängliga får man vara kundservicevärd på sin egen station, och man är tillgänglig för Jourhavande Stationschef. Samma sak här, man börjar och slutar sitt pass på sin station.

D-dagen har en tid på 07:12 inlagd i schemat. Det är bara en grundtid. En tur kan vara längre eller kortare, men arbetsperioden får inte överstiga 36tim/vecka.

Observera att inga scheman är färdigförhandlade. Än så länge gäller det schemat ni har nu, dvs med F dag. Vi uppmanar er på stationerna att tänka igenom hur ni vill arbeta. Vissa stationer har flaggat för att få jobba tvåskift på söndagar för att rädda F dagen. Vi har än så länge inte börjat förhandla frågan med MTR. Pendelklubbens turlisteombud tar gärna emot förslag från er.

Semestervalet station

Som vi tidigare beskrivit finns det exempel på hur det blivit fel i semestervalet då personer som legat i första semestervalsgrupp inte fått den semester de önskat och att rangordningen blivit fel på flera stationer.  Om ni upptäcker fel på er station kontakta långtidsplaneringen så att de kan rätta till det.

Tågvärdar

Semestervalet tågvärdar

Även här har vi indikationer på fel. Det gäller framför allt tågvärdar som sökt att sälja semester men inte fått det men ändå fått semester utanför sommarperioden. Planeringen tror att felet tills del har uppstått p.g.a .den något oklara semestervalsblanketten. Om ni har synpunkter på att ni inte fått de semesterveckor ni ville ha trots bra placering i turordningen eller inte fått sommarsemester kontakta planeringen. De har lovat att titta på era ärenden. Samtliga har rätt att få ut sommarsemester från juni till augusti om de så önskar.

Arbetstid tågvärdar

Flera tågvärdar har rapporterat att MTR har lagt in periodövertid d.v.s att MTR har planerat övertidsarbete som inte är kopplat till trafikstörningar (vilka går under begreppet nödfallsövertid.)

Orsaken kan vara de många turerna uppemot 9 timmar i och med T18. Om din genomsnittliga arbetstid överstiger 7 timmar och 8 minuter har du arbetat periodövertid vilket inte är tillåtet. (20 minuter rapportskrivningstid ingår per vecka). Om du har gått över din veckoarbetstid ska istället O eller F dagar läggas in. Begränsningsperioden för december och januari räknas enligt följande:

6 v. grupp december: 12/11 – 23/12
6 v. grupp januari: 24/12 – 3/2 2017

4 v. grupp december: 10/12 – 6/1
4 v. grupp januari: 7/1 – 3/2

Använd dessa begränsningsperioder när ni räknar ut er veckoarbetstid.

Om ni har arbetat periodövertid ta en skärmdump på ert schema i companion och skicka dessa till klubben. 

Övertid till följd av tågförseningar eller frivillig övertid såsom Gnet ska inte räknas in här. En F eller O dag har en beräknat arbetstid på 7 timmar och 8 minuter.

Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: