Hoppa till innehåll

Rutin för plockstäd

Seko Pendelklubben informerar om rutin för plockstäd:

Förra veckans besked om att tågvärdarna ska börja registrera/skanna plockstädningen på slutstationerna reser ett antal frågor som Pendelklubben kommer att begära svar på från MTR. Vi begär därför en överläggning i frågan.

Vad vi i dagsläget kan säga i frågan är kortfattat detta:

  • Detta ska enligt medbestämmandelagen, mbl, förhandlas innan det kommer igång och vilket MTR inte har tagit hänsyn till.
  • Det skyddsombuden har gjort en riskanalys på är själva skanningen och inget annat. Man har inte gjort någon riskanalys av plockstädet och huruvida och på vilket sätt tågvärdarna hinner med att utföra arbetsmomentet när vändningen blir kort.
  • Utöver detta ställer direktivet om att börja rapportera/skanna plockstädet frågor och åter frågor som inte är besvarade. Vad Seko Pendelklubben ser är en orimlighet gällande hur plockstädet i praktiken ska utföras. När det ska utföras, med vilka hjälpmedel och utifrån vilken prioritetsordning?
  • Då inte heller Seko Pendelklubben har svar på frågorna ber vi om att få återkomma när MTR har gett oss dessa svar.

Plockstäd och Pandemi?
Från klubbens sida ifrågasätter vi inte bara den tilltänkta rutinen utan även tidpunkten för denna. Många av kollegor har drabbats svårt av Coronaviruset och instruktioner om plockstäd av skräp och munskydd riskerar som vi ser det personalens hälsa.

Vad händer nu?
Seko Pendelklubben har kontaktat berörda chefer på MTR med begäran om överläggning och svar på våra frågor runt den tilltänkta rutinen. Arbetsgivaren har innan ett beslut genomförs sedan även en skyldighet att formellt förhandla frågan enligt MBL 11.

Till slut:
Som ni märker är det många frågetecken som runt den tänkta rutinen och sista ordet är långtifrån sagt. Klubben återkommer med mer info efter att vi träffat MTR.

Seko Pendelklubbens Styrelse

%d bloggare gillar detta: