Hoppa till innehåll

Stationsscheman 2021

Sammanfattning av årets turlistförhandlingar för stationsvärdar

Arbetet med stationsscheman har under 2020 haft en del brister.  Seko Pendelklubben har tvingats byta förhandlingsansvarig i sent skede då processen annars riskerat haverera. Nu när arbetet är färdigt är vi som arbetat med detta ändå nöjda med resultatet.

Det har varit ett lagarbete och många förtroendevalda har lagt ned ett stort arbete på lediga timmar för att i slutskedet komma fram till en uppgörelse som vi tror ska fungera för våra medlemmar. Klubben har lyckats få igenom många av våra krav inom flera olika områden.

Vi har genomfört ett gruppval bland kundservicevärdar och inom poolgruppen. Båda grupperna har kunnat välja mellan flera olika alternativ gällande arbetstider och fridagsscheman. Även om informationen från företaget lämnat en del övrigt att önska så verkar gruppvalet i slutändan fungerat bra. Pendelklubben anser att gruppval hos KSV och poolgrupp är viktigt då önskemål och förutsättningar varierar från år till år och att man på så sätt lättare kan skapa en arbetssituation som fungerar för personalen.

KSV:
Pendelklubben har efter diskussioner fått till bättre anpassade scheman med kortare arbetsdagar och en mer jämn turläggning. Personalen har här också kunnat välja om man vill arbeta för eller eftermiddag. På KSV turer har ett planerat måltidsuppehåll lagts in men ni är fortsatt precis som tidigare fria att efter samtal med POC ta ert uppehåll andra tider. Fördelen med att detta finns planerat är att risken minskar att KSV tvingas stressa eller inte får sitt uppehåll.

Måltidsavlösning för KSV:
Turerna för KSV ser annorlunda ut än tidigare. Från Pendelklubbens sida har vi uttryckt farhågor att problem ska uppstå vid störningar då personalen åker mellan norra och södra sidan. MTR säger att man velat prova ett annat upplägg och att personal alltid ska finnas på samtliga ben och att man vid störningar kan disponera om personalen. Man har lovat att se till att samtlig berörd personal inklusive KSV får sina uppehåll och att precis som för tågvärdar och förare skicka personal i taxi de gånger man behöver.

Poolgrupp:
Två grupper med vardera för eller eftermiddagar erbjuds och finns på både norra och södra sidan. För eftermiddagsgruppen med trygghetstjänst gäller senast 22.00 mot fridag och för gruppen utan gäller senast 19 mot fridag. Även på de morgonriktade poolgrupperna gäller att man skall sluta senast 19 före fridag och att man endast i enstaka fall skall få dagturer.

Grupper med lediga kvällar tisdagar, onsdagar eller fredagar erbjuds och här skall personalen sluta senast 19 mot dessa kvällar.

2 grupper med en extra ledig dag (F-dag) har skapats en på norra och en på södra sidan. Dessa två grupper skall ta hand om de extra långa 10h turer som förekommer på söndagar på vissa stationer samt på Järna station samtliga dagar. På dessa grupper får turer kortare än 6 timmar inte läggas och grupperna skall kompenseras genom 0 dagar om ytterligare behov uppstår.

Utökad nattjänst:
Personalen i Solna och på Odenplan har länge önskad att kunna arbeta natt såsom personalen gör på Stockholm City. I år kommer stationerna Odenplan, Solna och Årstaberg att arbeta nätter. När nätter skapas blir det lättare att skapa scheman för morgon och eftermiddag med jämnare tider. Och större möjligheter att enkelt ta sig till arbetet.

Enskilda stationer:
Vi ska inte gå in alltför mycket på schemat för enskilda stationer då det främst bestäms av att de som arbetar på stationen kommer överens. Klubben har varit framgångsrik med att efter personalens önskan utöka antalet stationer med F – dagar utan att 10 h turer införs. Efter slutförhandling fick 6 nya stationer en F- dag som inte fanns i MTRs grundförslag. Vi kan också se att alltfler stationer har valt att prova andra scheman än det traditionella motursschemat såsom tidsriktade, block eller scheman med utökad helgtjänst och fler fridagar.

Start och sluttid:
Efter förhandling utökas startiden till 20 minuter innan första tåg. 10 minuter gäller fortsatt efter sista tåg. Vi hoppas att personalen med detta ska ha tid för de arbetsuppgifter runt öppning och stängning man tidigare sagt sig inte riktigt hinna med.

För Seko PendelklubbenStefan Pagliarini, Felipe Lazo, Akhi Kiron och Rainer Andersson

%d bloggare gillar detta: