Hoppa till innehåll

Turbyten

Frågor till tåg och stationsvärdar gällande turbyten

Då MTR har infört rutiner som inte tillåter fler än tre turbyten utan att man får tillstånd från sin GC vill vi inom Seko Pendelklubben vad ni medlemmar anser om rutinen och om den medfört problem för er. Vi vill därför ställa några frågor. Ni väljer själva om ni besvara dem eller om ni har något annat ni vill berätta runt turbyten.  Frågorna är främst tänkt till dem av er som går på skubb eller poolgrupper. Det är av stor vikt att klubben får veta om ni haft problem och om ni som svarar går på skubb eller Poolgrupp.

-Går ni på skubb / pool eller har ni ett fast schema?
-Vilken yrkeskategori tillhör ni tågvärd, stationsvärd eller kundservicevärd?
– Skedde ert turbyte med planeringen eller bytte ni tur med en kollega?
-Hur ofta byter ni/behöver ni byta turer?
-Vilken vilka var orsakerna till er önskan om turbyte?
-Upplever ni rutinen med max 3 turbyten per månad som ett problem? I så fall utveckla gärna varför.
-Om ni går på morgongrupp och vill byta en tur innebär det då att ni måste byta ytterligare en för att veckoarbetstiden inte ska överskridas?

-Har ni någon gång kontaktat er GC för att få göra ett turbyte? Om inte varför och om ni gjort det hur blev ni bemötta?
-Anser ni att tidsgränsen för turbyten på 72 timmar är ett problem? I sådana fall beror det på att ni fått er tur med kort varsel eller finns andra orsaker?
– Hur skulle ni vilja att turbyten fungerade på MTR pendeln?

Vi hoppas att ni vill ta er tid att svar på dessa korta frågor vilka kan hjälpa Pendelklubben med underlag inför nästa möte med planeringen. Vi kommer vid mötet inte redovisa enskilda namn utan istället förklara hur svaren förhåller sig inom respektive yrkesgrupp. Skicka era svar till seko.pendelklubben@gmail.com . Märk era svar med ”Turbyten ”.

Hälsningar

Seko Pendelklubbens förhandlingsorganisation

%d bloggare gillar detta: