Tågvärdar

Semesterval Information den 17 Oktober 2018

Information gällande semesterval

MTR har kontaktat de fackliga organisationerna om att de vill göra förändringar i kollektivavtalet när det gäller tidpunkten för semestervalet. MTR vill flytta semestervalsansökan till februari för att på så sätt lättare kunna planera sommaren. En arbetsgivare kan inte ändra i avtalet utan att fackföreningarna godkänner detta.

Seko Pendelklubben har meddelat MTR att vi inte kan ändra i avtalet utan beslut från våra medlemmar och att andra frågor gällande ledighet såsom stag, FV dagar och periodövertid måste lösas om en sådan uppgörelse ska vara möjlig.

Tågvärdar
Seko Pendelklubben har gått med på att på försök dela upp semestervalet för tågvärdar så att perioden januari till mars söks separat. Anledningen är att vi vill underlätta arbetet med gruppvalet och undvika fjolårets situation då vi tvingades söka semester utan att veta vår grupp och våra arbetshelger. Försöket gäller enbart för 2018 och påverkar inte nästa semesterval.

Stationsvärdar och städare
För stationsvärdar och städare är ingen ändring planerad för 2019.

Medlemsmöten
Pendelklubben kommer att kalla till medlemsmöten där vi diskuterar om vi permanent vill ändra i avtalet. Det är ni medlemmar som i slutändan ska ta beslutet, det är också ni som beslutar vilken eller vilka yrkesgrupper där ni eventuellt vill ändra avtalet.

Seko Pendelklubben

__________________________________________________________________________________________________________

Gruppvalet 2018

Ingen avtalstillämpning i våra gruppnycklar.

Förhandlingar om nytt gruppvalspaket för tågvärdar fortsätter. MTR senaste avtalstillämpade paket där nästan alla grupper var så kallade blandgrupper finns inte längre med i diskussionen. Det som förhandlas nu är förbättringar av MTR:s ursprungliga förslag. Vår turplanerare Gunnar har fått i uppdrag att arbeta fram förbättringar gällande fördelning av viseringsturer samt arbete med fördelningen av arbetstid på några av våra grupper.

Slutresultatet kommer att innebära ett sämre paket än under T17 men den stora katastrofen i form av avtalstillämpning har alltså undvikits. Vi kommer ut med mer information under den kommande veckan. Slutförhandling beräknas i slutet av nästa vecka eller i början av nästkommande vecka.

SEKO Pendelklubbens turlistegrupp


Gruppvalet 2016

Hej alla tågvärdar.
Arbetet med gruppvalet pågår för fullt. Turerna har redan granskats och godkänts och nu återstår arbetet med gruppnycklarna.Vi räknar med att förhandla dessa i slutet av nästa vecka om tidsplanen håller.
Därefter behöver planeringen 1-2 dagar för att sammanställa uppgifterna och skicka ut gruppvalsansökan. Ni får därefter tid att gå igenom materialet och söka önskade grupper. Semestervalet kommer att skjutas fram så att ni kan se vilken grupp ni fått i gruppvalet.
Mer detaljerad information kommer så snart som möjligt.

Turlistombuden
Seko Pendelklubben


 

imagesDXOSCBI7

Angående Gruppval

Eftersom vi har fått många frågor av oroliga tågvärdar väljer vi att gå ut med detta meddelande till alla Seko-anslutna tågvärdar. Läs mer här!


Infoturer för tågvärdar i sommar

Här finns information om de infoturer som Stockholmståg lägger ut på tågvärdar under sommaren.


Info om regler vid trafikstörningar

Efter senaste tidens kraftiga trafikstörningar har flera tågvärdar hört av sig till Pendelklubben och undrat vad som egentligen gäller vid dessa tillfällen. Här finns en text om detta.


Vrålskubb i Södertälje

Efter förhandlingar kan vi nu bekräfta att det blir vrålskubb även i Södertälje. Det blir 2 st. platser och fri sökning för dig som är stationerad i Södertälje, inplacering kommer att ske i anciennitetsordning. I den mån lediga platser uppstår på någon av de turlagda Södertäljegrupperna kommer fyllnadsval att ske till dessa. Grupperna kommer igång så snart som möjligt, för närmare information kontakta er arbetsledare Carina Hermansson.

April 2014

______________________________________________________________

D – dagar & sen turutläggning

Vi har under en tid haft stora problem med luckor i schemat och sen turutläggning. Problemen har funnit länge men eskalerade i samband med införandet av vårt nya datasystem IVU under slutet av 2013.

Läs mer

Februari 2014

_______________________________________________________________________

Tågvärden öppnar dörrarna på X60

X60 planerades när den infördes att helt och hållet opereras av lokföraren, tågvärdens roll var under en tid hotad och många detaljer förbisågs, t.ex. öppningsbart fönster, möjlighet att se hela tåget i PIS mm. Dörröppning kunde inte heller skötas av tågvärden utan kunde enbart hanteras av föraren.

Läs mer

Februari 2014

_______________________________________________________________________

Seko Spårtrafiks avtalsyrkande 2013

Avtalsrörelsen 2013 är igång och SEKO Spårtrafik lagt fram sitt avtalsyrkande. Våra nuvarande avtal löper ut 1 april. Vad gäller löner ligger yrkandet på minst 700:- i månaden med ett lägsta utrymme om 2,8%.

Läs mer om avtalsyrkandet HÄR

Läs om arbetsgivarnas skambud på Ledarsidan

Publicerat 15 mars 2013

_______________________________________________________________________

Stora brister i hanteringen av plattorna

Seko pendelklubben är kritisk till hur utdelning och information runt plattorna har skötts. Stockholmståg har valt att inte diskutera med fackklubbarna angående utdelning, utbildning och information runt de nya plattorna. Efter diskussioner med Stockholmståg har vi kommit fram till följande:

Mars 2013

Läs mer

_______________________________________________________________________

Illa genomtänkt beslut av Stockholmståg om nya telefonen!

Stockholmståg har valt platta och en enkel telefon till samtlig personal som inte viserar. Pendelklubben fick gehör för vårt argument om att viseringspersonalen inte rimligen kan släpa runt på en platta i tåget däremot lyssnade Stockholmståg inte på oss när det gällde personal utan visering.

Februari 2013

Läs mer

_______________________________________________________________________

Hemliga Grupper

Stockholmståg & ST har på lokförarsidan kommit överens om Hemliga Grupper som bryter mot kollektivavtalet och förändrar förutsättningarna för gruppvalet. Hur påverkar det våra medlemmar? Läs mer i januarinumret av vår nya tidning Pendelbladet.

Januari 2013

______________________________________________________________________________

Gruppvalet 2013

Årets gruppval (T.13) har nu äntligen kommit ut, gruppvalet fylls i via pendelnet och lämnas in senast onsdagen den 19:e december klockan 09.00.

December 2012

Läs mer
______________________________________________________________________________

Försenat Gruppval och Semesterval

Stockholmståg har i år blivit försenade med gruppvalet för tågvärdar, orsakerna är flera såsom nytt datasystem, pensionsavgångar på planeringen samt en stor mängd banarbeten under hösten. Som en följd av detta kommer även semestervalet att skjutas på så att tågvärdarna kan göra sitt val efter det att man vet vilken grupp och vilket fridagsschema man går på.

November 2012

Läs mer
______________________________________________________________________________

Hoten mot våra avtal

24 september 2012

Läs om detta på vår ledarsida

 ______________________________________________________________________________

Problem med sen turutläggning

Många på skubbgrupper/månadsutläggning har problem med att de får sina turer sent.
Enligt avtalet ska personalen vid en lucka få morgondagens tur senast klockan 15 dagen innan. Turen ska förmedlas av personalförmedlingen och tågvärden ska inte själv behöva ringa för att få sin tur. Turen kan förmedlas via telefon eller mail/ sms. Skulle det inte finnas någon tur tillgänglig ska personalfördelningen ge den berörda tågvärden en reservtur.
Juni 2012

Läs mer

______________________________________________________________________________

Södertäljestationering – Vad innebär det?

Stockholmståg har ensidigt, genom ett arbetsgivarbeslut bestämt att införa en stationeringsort i Södertälje. Seko Pendelklubben och Seko Lok har reserverat sig mot beslutet men Stockholmståg har valt att nonchalera detta. Beslutet innebär att 24 tågvärdar, 24 lokförare och en arbetsledare stationeras i Södertälje på permanent basis med början i december 2012 (T13).
Juli 2012

Läs mer

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: