Tågvärdar

Viktig information från Seko & ST gällande tågvärdarnas Gruppval

Gruppvalet för tågvärdar beräknas komma ut för sökning nu idag fredag. Seko Pendelklubben och ST Spårtrafik har båda accepterat grupperna även om protokollet ännu inte är påskrivet. Däremot är vi långtifrån nöjda med hur MTR har agerat.
Läs merRapport från turlistförhandling 16 oktober 2018

Det har varit ett turbulent 2018 där många av er medlemmar har drabbats av de schemaproblem som funnits. De turer som ritas utgör grunden för om vi får ett bra och fungerande gruppvalspaket. Om turer är illa ritade och turpaketet är illa balanserad blir resultatet i gruppvalet därefter. Effekterna på skubben blir oftast ännu större då tidsbrist hos personalplaneringen och det faktum att månadsnycklarna inte förhandlas har lett till många problem såsom t.ex. stora mängder periodövertid och jobbiga motursrotationer. När det gäller de turer som ritas är Pendelklubbens inflytande begränsat då MTR så länge de följer avtalet kan driva igenom turlistorna mot vår vilja.

2018 skapades historiskt dåliga grupper med en mängd problem, orsaken till det var de turer som ritats. På de turer som ritas för 2019 har flera förbättringar gjorts såsom färre turer med måltidsuppehåll och färre väldigt korta turer.

Det vi däremot kan se är ett i grunden ett tjockt turpaket med långa turer. Vi kan också se många exempel på långa arbetsperioder på 5 eller nästan 5 timmar. Seko Pendelklubben har därför inte kunnat godkänna turlistorna utan reserverat sig mot arbetsgivarens beslut.

Det vilar nu ett tungt ansvar på MTR att man tar hänsyn till de ritade turerna och inte försöker trycka in de kortare morgonturerna på blandgrupper för att undvika att lägga ut F-dagar. Grupperna måste kunna ritas tidhomogent med personalens bästa för ögonen. Om MTR envisas med att rita långa turer måste de kunna kompensera detta med ledighetsytor i grupperna. Det är heller inte acceptabelt att MTR fortsätter att bryta mot avtalet gällande periodövertid; skubben måste vid långa turer kompenseras med O – dagar (en arbetsdag med 0 timmar). Pendelklubbens turlistombud går nu vidare och fokuserar på gruppvalet, det är vår absoluta förhoppning att vi i år trots långa turer ska kunna få ihop ett bra och välfungerande gruppvalspaket. Vi återkommer med mer information när vi har fått och granskat det kommande gruppvalspaketet.

Seko Pendelklubbens turlistombud

__________________________________________________________________________________________________________

Gruppvalet 2018

Ingen avtalstillämpning i våra gruppnycklar.

Förhandlingar om nytt gruppvalspaket för tågvärdar fortsätter. MTR senaste avtalstillämpade paket där nästan alla grupper var så kallade blandgrupper finns inte längre med i diskussionen. Det som förhandlas nu är förbättringar av MTR:s ursprungliga förslag. Vår turplanerare Gunnar har fått i uppdrag att arbeta fram förbättringar gällande fördelning av viseringsturer samt arbete med fördelningen av arbetstid på några av våra grupper.

Slutresultatet kommer att innebära ett sämre paket än under T17 men den stora katastrofen i form av avtalstillämpning har alltså undvikits. Vi kommer ut med mer information under den kommande veckan. Slutförhandling beräknas i slutet av nästa vecka eller i början av nästkommande vecka.

SEKO Pendelklubbens turlistegrupp


Gruppvalet 2016

Hej alla tågvärdar.
Arbetet med gruppvalet pågår för fullt. Turerna har redan granskats och godkänts och nu återstår arbetet med gruppnycklarna.Vi räknar med att förhandla dessa i slutet av nästa vecka om tidsplanen håller.
Därefter behöver planeringen 1-2 dagar för att sammanställa uppgifterna och skicka ut gruppvalsansökan. Ni får därefter tid att gå igenom materialet och söka önskade grupper. Semestervalet kommer att skjutas fram så att ni kan se vilken grupp ni fått i gruppvalet.
Mer detaljerad information kommer så snart som möjligt.

Turlistombuden
Seko Pendelklubben


 

imagesDXOSCBI7

Angående Gruppval

Eftersom vi har fått många frågor av oroliga tågvärdar väljer vi att gå ut med detta meddelande till alla Seko-anslutna tågvärdar. Läs mer här!


Infoturer för tågvärdar i sommar

Här finns information om de infoturer som Stockholmståg lägger ut på tågvärdar under sommaren.


Info om regler vid trafikstörningar

Efter senaste tidens kraftiga trafikstörningar har flera tågvärdar hört av sig till Pendelklubben och undrat vad som egentligen gäller vid dessa tillfällen. Här finns en text om detta.


Vrålskubb i Södertälje

Efter förhandlingar kan vi nu bekräfta att det blir vrålskubb även i Södertälje. Det blir 2 st. platser och fri sökning för dig som är stationerad i Södertälje, inplacering kommer att ske i anciennitetsordning. I den mån lediga platser uppstår på någon av de turlagda Södertäljegrupperna kommer fyllnadsval att ske till dessa. Grupperna kommer igång så snart som möjligt, för närmare information kontakta er arbetsledare Carina Hermansson.

April 2014

______________________________________________________________

D – dagar & sen turutläggning

Vi har under en tid haft stora problem med luckor i schemat och sen turutläggning. Problemen har funnit länge men eskalerade i samband med införandet av vårt nya datasystem IVU under slutet av 2013.

Läs mer

Februari 2014

_______________________________________________________________________

Tågvärden öppnar dörrarna på X60

X60 planerades när den infördes att helt och hållet opereras av lokföraren, tågvärdens roll var under en tid hotad och många detaljer förbisågs, t.ex. öppningsbart fönster, möjlighet att se hela tåget i PIS mm. Dörröppning kunde inte heller skötas av tågvärden utan kunde enbart hanteras av föraren.

Läs mer

Februari 2014

_______________________________________________________________________

Seko Spårtrafiks avtalsyrkande 2013

Avtalsrörelsen 2013 är igång och SEKO Spårtrafik lagt fram sitt avtalsyrkande. Våra nuvarande avtal löper ut 1 april. Vad gäller löner ligger yrkandet på minst 700:- i månaden med ett lägsta utrymme om 2,8%.

Läs mer om avtalsyrkandet HÄR

Läs om arbetsgivarnas skambud på Ledarsidan

Publicerat 15 mars 2013

_______________________________________________________________________

Stora brister i hanteringen av plattorna

Seko pendelklubben är kritisk till hur utdelning och information runt plattorna har skötts. Stockholmståg har valt att inte diskutera med fackklubbarna angående utdelning, utbildning och information runt de nya plattorna. Efter diskussioner med Stockholmståg har vi kommit fram till följande:

Mars 2013

Läs mer

_______________________________________________________________________

Illa genomtänkt beslut av Stockholmståg om nya telefonen!

Stockholmståg har valt platta och en enkel telefon till samtlig personal som inte viserar. Pendelklubben fick gehör för vårt argument om att viseringspersonalen inte rimligen kan släpa runt på en platta i tåget däremot lyssnade Stockholmståg inte på oss när det gällde personal utan visering.

Februari 2013

Läs mer

_______________________________________________________________________

Hemliga Grupper

Stockholmståg & ST har på lokförarsidan kommit överens om Hemliga Grupper som bryter mot kollektivavtalet och förändrar förutsättningarna för gruppvalet. Hur påverkar det våra medlemmar? Läs mer i januarinumret av vår nya tidning Pendelbladet.

Januari 2013

______________________________________________________________________________

Gruppvalet 2013

Årets gruppval (T.13) har nu äntligen kommit ut, gruppvalet fylls i via pendelnet och lämnas in senast onsdagen den 19:e december klockan 09.00.

December 2012

Läs mer
______________________________________________________________________________

Försenat Gruppval och Semesterval

Stockholmståg har i år blivit försenade med gruppvalet för tågvärdar, orsakerna är flera såsom nytt datasystem, pensionsavgångar på planeringen samt en stor mängd banarbeten under hösten. Som en följd av detta kommer även semestervalet att skjutas på så att tågvärdarna kan göra sitt val efter det att man vet vilken grupp och vilket fridagsschema man går på.

November 2012

Läs mer
______________________________________________________________________________

Hoten mot våra avtal

24 september 2012

Läs om detta på vår ledarsida

 ______________________________________________________________________________

Problem med sen turutläggning

Många på skubbgrupper/månadsutläggning har problem med att de får sina turer sent.
Enligt avtalet ska personalen vid en lucka få morgondagens tur senast klockan 15 dagen innan. Turen ska förmedlas av personalförmedlingen och tågvärden ska inte själv behöva ringa för att få sin tur. Turen kan förmedlas via telefon eller mail/ sms. Skulle det inte finnas någon tur tillgänglig ska personalfördelningen ge den berörda tågvärden en reservtur.
Juni 2012

Läs mer

______________________________________________________________________________

Södertäljestationering – Vad innebär det?

Stockholmståg har ensidigt, genom ett arbetsgivarbeslut bestämt att införa en stationeringsort i Södertälje. Seko Pendelklubben och Seko Lok har reserverat sig mot beslutet men Stockholmståg har valt att nonchalera detta. Beslutet innebär att 24 tågvärdar, 24 lokförare och en arbetsledare stationeras i Södertälje på permanent basis med början i december 2012 (T13).
Juli 2012

Läs mer

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: