Gruppval 2013

Årets gruppval (T.13) har nu äntligen kommit ut, gruppvalet fylls i via pendelnet och lämnas in senast onsdagen den 19:e december klockan 09.00.

Turförteckning och gruppnycklar visas i år på ett annat sätt detta beroende på nytt datasystem. Möjligheten till en samlad överblick är borta istället får man slå upp de enskilda turerna för att se gruppens innehåll. Seko Pendelklubben är starkt kritiska till denna bristfälliga överblick och har vid flera tillfällen begärt att detta förbättras. Vi kommer att fortsätta bevaka frågan.

Flera populära grupper försvinner i årets gruppval:

  • De södertäljeriktade grupperna 1,2 19,20 och 21 försvinner och merparten av dessa turer hamnar hos den södertäljestationerade personalen. Istället tillkommer en söderriktad eftermiddagsgrupp med många passresor mot Södertälje. (grupp 2) Dessa passresor kan inte garanteras på sommaren eller vid trafikomläggningar.
  • Helggrupper försvinner helt i årets paket, Stockholmståg anser att de inte längre behövs och är därför inte intresserade av detta upplägg.  Pendelklubben delar inte denna bedömning och enligt våra beräkningar borde istället antalet helggrupper utökas till 4 st. Vi hoppas att Stockholmståg tänker om till nästa gruppval.

Vi får som tidigare år riktade grupper mot Märsta, Kungsängen och Västerhaninge. märstagrupperna utökas med 2 platser jämfört med tidigare. Viseringsgrupperna koncentreras något, 2 platser försvinner; istället tillkommer 2 st. västerhaningeriktade grupper utan visering. (grupp 5 och 6)

Nätter placeras precis som tidigare på speciella nattgrupper. Årets nattgrupper blir grupp 13,14,15,27,28 och delvis grupp 26. Andra grupper som innehåller nätter är medursgrupperna (grupp 22 och 23),nynäsriktade grupp3, samt grupp 25. Årets ”föräldrargrupper” är grupp 18 och grupp 25. Dessa söks hos din arbetsledare.

Årets gruppval har fler platser på tidsriktade grupper istället finns det färre blandgrupper, vi kommer att utvärdera vad ni tycker om detta under vårens öppet hus samt i vår enkät.

Uppsala

Tågen mot Uppsala avgår från Älvsjö eller Tumba (under rusningstid). De tåg som utgår från Tumba placeras hos den södertäljestationerade personalen. Samtliga grupper innehåller minst 2 turer med Uppsala åkning. Vissa grupper har en stor del uppsalaturer.

Södertälje

De som har valt södertäljestationering har ett eget gruppval. Det finns 3 st. turlagda grupper ( grupp 19, 20, 21) samt en ”skubbgrupp”( grupp 71). Grupperna delas upp i: mest morgon, blandad och mest kväll. Eftersom underlaget med turer har varit så litet har våra möjligheter att påverka dessa grupper varit obefintliga.

Skubbgrupper/Månadsutskrivning

Vi får en minskad variation på årets ”skubbgrupper” beroende på avskaffandet av helggrupper detta ledde även till att våra alternativa fridagsscheman som mottogs så väl i vårens enkät inte kunde genomföras.

”Vrålskubben utökas till 2 st. grupper båda dessa får visering. Vi får även 2 st. ytterligare grupper med visering. Andra exempel på skubbgrupper är en ”eftermiddagsskubb” med 4 dagars ledighet samt 1 ”skubbgrupp” med lediga onsdagskvällar.

Viserings/rastavlösningstilläg

Vi lyckades få igenom ett fast tillägg på 1972 kr på samtliga grupper som innehåller visering. Tillägget betalas även ut till dem som har ”vrålskubb” och ”viseringsskubb”. På grupp 18 betalas ett fast rastavlösningstillägg på 986 kr ut. Grupp 25 får ett rörligt rastavlösningstillägg på 48 kr per tur. Samtliga fasta tillägg är pensionsgrundande.

Till sist:

Årets gruppval innehåller både positiva och negativa förändringar. Att södertäljeriktade grupper och helggrupper försvinner beror på beslut från ledningen för Stockholmståg och är ingenting vi som turlisteombud för Seko Pendelklubben kan påverka. Vi hoppas med detta sagt att ni ska bli nöjda med året gruppval.

Seko Pendelklubben och Stockholmståg är överens om att årets försening försvårar både vårt arbete som turlisteombud samt personalfördelningen och planeringens arbete. Stockholmståg kommer fortsättningsvis att ändra sina rutiner och påbörja arbetet med gruppvalet betydligt tidigare för att undvika förseningar.

Turlistekommiten Seko Pendelklubben

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: