INFO OM REGLER VID TRAFIKSTÖRNINGAR

INFO OM REGLER VID TRAFIKSTÖRNINGAR
Seko pendelklubben har fått in en hel del uppgifter från tågvärdar under de senaste dagarnas oreda i trafiken. Vi vill passa på att förtydliga några saker angående de rättigheter och skyldigheter vi har i samband med trafikstörningar.

Vårt lokala arbetstidsavtal gäller även under trafikkaos:

Även om vi vid störningar har vissa utökade skyldigheter och vid vissa tillfällen kan behöva tumma något på avtalet är MTR skyldiga att följa arbetstidsavtalet även under trafikstörningar.

Om vi skulle sitta fast på ett tåg är vi skyldiga att ta in tåget till CST även om vi vid ett sådant tillfälle skulle bryta mot 5 timmars regeln; MTR kan däremot inte medvetet bryta mot 5 timmars regeln utan ska ge en person avlösning även om personen har hamnat på fel sida av t.ex. en trafikavstängning.

Om inga transporter finns får man skicka personalen med taxi.

Skulle personal saknas får man i värsta fall ställa in tåget. Ni skall m.a.o. inte tvingas sitta längre än 5 timmar på ett tåg annat än i undantagsfall.

En rast är minst 30 minuter plus 6 minuter gångtid (x2) och 4 minuter inställelsetid. Det gäller även vid trafikstörningar

MTR är skyldiga att hålla 11 timmar mellan turerna även vid trafikkaos. Om en beordrad övertid leder till kortare tid mellan turerna ska MTR åtgärda detta (t.ex. genom att ta bort en del i början av turen.)

Om ni under trafikstörning har beordrats bryta mot arbetstidsavtalet maila oss på: seko.pendelklubben@gmail.com.
Det är viktigt att vi får kunskap om alla tillfällen när avtalet har brutits.

SEKO Pendelklubbens Styrelse

%d bloggare gillar detta: