Hoppa till innehåll

Rapport från MBL 29 november

Rapport från MBL 29 november.

VD/Ekonomi:

MTR hade under veckan som gick kvartalsmöte med trafikförvaltningen. Kundservice, trafik och underhåll rör sig åt rätt håll enligt VD och han uppger att trafikförvaltningen varit nöjda. Från Pendelklubbens sida kan vi känna viss tveksamhet runt uppgifterna då de stora trafikstörningar som varit den senaste tiden rimligen borde påverka NKI hos våra resenärer. Vi bör heller inte bortse från de problem som finns både gällande fordonsparken och infrastrukturen.

MTR lägger mycket energi på rekrytering och annonser finns ute för både tågvärdar, lokförare och DLC. Man berättade att man varit på YH skolan i Boden och fått ett gott mottagande. MTR söker totalt 40 lokförare både till Pendeln och till Mälartåg.

Mälartåg:
Processen runt SJs överklagande fortsätter något som inte påverkar MTRs förberedelser. Högsta fokus ligger nu på att utbilda personal.

PTU:
MTR har testat det tänkta kamerasystemet på en enhet i Södertälje. Enligt VD var han personligen nöjd med hur testen utfallit men påpekade att det var en lekmannabedömning. Enligt de skyddsombud Pendelklubben kontaktat. Finns stora problem och stora säkerhetsrisker en av dessa är att kamerorna inte visar mycket av perrongen utan fokuserar nästan uteslutande på dörrbladet. Föraren får därför ingen uppfattning om läget på perrongen. Då kamerorna inte kan sticka ut så mycket ser Pendelklubben att MTR kan får svårigheter att få dessa att fungera på ett säkerhetsmässigt tillfredsställande sätt. Problem finns även i hur de skärmar föraren ska granska dörrarna ska monteras i förarhytten utan att skymma sikt och samtidigt ge en god arbetsmiljö utan risk för smärtor i nacke och rygg. Pendelklubben fortsätter att följa försöken och återkommer med mer information vart det lider.

Fråga Pendelklubben:
Finns det en sammanställning av resultatet av försöken och i så fall kan vi få se den? MTR svarade att det finns en sammanställning och man skulle se hur man kunde få in denna i den beslutsmässiga processen. Då vi inte är helt säkra på vad svaret innebär kommer Pendelklubbens sida kommer vi följa upp frågan och skriftligen begära att få se den sammanställning som gjorts. MTR planerar en kommande öppet hus aktivitet runt projektet men lämnade inga ytterligare detaljer.

Corona:
MTR kommer att på Nordic nivå på nytt ta upp Coronadiskussioner. Det gäller större frågor såväl som mindre frågor t.ex. den förfrågan om återinförande av handsprit som Pendelklubben gjort.

Trafik: Punktligheten för november låg på 93 %. Egen punktlighet var 99 % vilket är ok med tanker på de störningar som varit men lite längre än normalt.

MTR har rekryterat många tågvärdar och kommer att fortsätta man räknar med två nya kurser på totalt 20 personer under slutet 2021 början 2022. De nyanställda anställs på visstid. Pendelklubben frågade när deras kontrakt löpte ut men fick inget riktigt tydligt svar. HR trodde att de låg på 6 månader i taget. Men nyanställda Pendelklubben talat med hade kontrakt som löpte fram till årsskiftet 2023. Det är därför svårt att säga exakt när de tänkt börja fasa ut tågvärdarna.

MTR har börjat fylla luckorna på DLT (förarnas POC) vilket man haft svårigheter med främst p.g.a. att en lokförare i slutsteg riskerar att gå ned i lön efter att OB räknats in. Då SJ den senaste tiden haft något av ett kaos har MTR nu kunnat rekrytera 2 personer därifrån som nu börjar efter årsskiftet. MTR hoppas på fler rekryter från SJ:

Kritiska röster hördes från flera fackförbund att lönerna var för låga och att MTR om de betalat lite bättre utan problem kunnat fylla stolarna på POC med förare från den egna organisationen.

Frågor om X- helgstillägg för tågvärdar och lokförare kom upp vilket vi har stöd för i avtalet för dessa grupper. (inget stöd finns om X- helg i stationsvärdsavtalet.) MTR svarade här att något sådant inte var att vänta utan att de som arbetar övertid inte kan räkna med någon ersättning utöver vad som normalt betalas.

De fackliga organisationerna tog upp frågan om inte uniformsgruppen skulle återupptas då den legat nere i 1,5 år. Vår nya tillförordnade trafikchef hade av naturliga skäl inte svaret på frågan men lovade att återkomma.

Planering:

Planeringschefen började med att svara på några frågor:
Har MTR löst problem med sökning av ströveckor under sommaren i systemet? (Pendelklubben)
Systemet kan fortfarande inte hantera det. Men måste sökas via mail till planeringen. Staffan lovar att informera personalen men från Pendelklubbens sida är vi tveksamma till om MTR hinner få ut någon information innan semestervalet stängs.
Du som söker ströveckor under sommaren Maila separat till planeringen.

Sjuk och friskskrivning;
Du sjukskriver dig när du är sjuk och friskriver dig när du är frisk. Du behöver inte sjuka dig dag för dag. Frågan kan tyckas självklar men vissa oklarheter verkar dykt upp för några av våra medlemmar.

Siffror sjukskrivning och VAB för månaden som varit:
Förare: 7,3 procent
Tågvärdar: 10,5 procent
Kundservice: 9,8 procent
POC: 1,8 procent

Planeringsläget för Mälartåg:
MTR har ännu inte tillräckligt med personal och Pendelklubben frågade hur många som saknades. MTR meddelade att läget med tågvärdar var under kontroll men att man saknade ett ganska stort antal förare. MTR hade därför begärt att få inleda med reducerad trafik något beställaren vägrat. I dagsläget saknar man runt 18 förare mot den planerade bemanningen och hamnar på nettominus på ca 10 personer per dag. Man inflikade att 12 turer per dag var reservturer så underskottet kanske inte riktigt blir så stort som det ser ut på papperet. Men att tåg kommer att få ställas in verkar vara något att räkna med.

Vi tog även upp frågan om den bristfälliga utbildningsplaneringen och sammarbetet mellan olika inblandade. Pendelklubben föreslog därför ett möte där samtliga berörda kunde prata ihop sig och diskuter vidare. MTR hävdade dock att något sådant inte var att vänta och att man hade ”väletablerade rutiner”.

Kundservice

Stationschefen var upptagen i ett annat möte men hade skickat in en Powerpoint presentation det gavs inga direkta möjligheter att ställa frågor om detaljer i presentationen.

I korthet kan man säga att MTR har bråda dagar med intervjuer av kommande SDO. Man meddelar också inom kort vilka stationschefer som tas bort från sina uppdrag när man gör om organisationen.

Pendelklubben har även haft möte med områdeschefer angående den 25 punktslista gällande frågor på station som tagits fram av våra medlemmar. Mer om denna i en separat rapport.

Säkerhet

Det har varit många säkerhetshändelser månaden so varit. Dörröppningar utanför plattform vid länga tåg har ökat igen och säkerhetsavdelningen letar efter samband. Pendelklubben frågade om det fanns något samband med den stora mängden nyanställda förare men något sådant fanns inte. Det enda sambandet som hittills kunde ses var att föraren i de flesta fall tidigare under turen hade haft korta tåg.

Kommentar från Pendelklubben: Borttagande av tågvärd kommer att göra att dessa händelser ökar kraftigt då förarna redan idag blir distraherade och gör misstag. – Tommy tror att det kan bli så men är ju inte den som är ansvarig utan kan bara göra sitt bästa i det läge som är.

Andra ännu allvarligare säkerhetshändelser har också hänt varav skjutning med laser vid Vega och en påkörning med tragisk utgång. November har allt som allt inte varit den bästa månaden och vi kan bara hoppas att läget förbättras.

Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation.

%d bloggare gillar detta: