Sammanfattning av avtalsrörelsen 2013

Avtalen räddade på Västtrafik:

Ett avtal har slutits mellan SEKO och SJ som innebar att kollegorna på Västtrafik får behålla sina löner och tidigare arbetsvillkor. Detta hade aldrig uppnåtts utan strejkvarslet vilket också bekräftas av Almega i en presskommentar: ”Efter SEKO:s och Kommunals hot mot trafiken, som riskerade att allvarligt drabba tredje man, har nu spårtrafikföretagen tagit sitt ansvar och gått SEKO till mötes på flera områden.” 

Arbetsgrupp:

Principfrågan är inte löst. Hotet mot våra avtal och löner kvarstår även om arbetsgivarna led ett svidande nederlag på Västtrafik. En partsammansatt arbetsgrupp ska nu tillsättas för att se över hur de olika lokala avtalen ska kunna säkras i centrala avtalet.

Uppsägningsbart treårsavtal:

En knäckfråga var avtalets längd. För SEKO var det omöjligt att skriva på ett treårsavtal eftersom det innebär att frånsäga sig möjligheten att gå ut i konflikt under avtals-perioden till försvar av våra lokala kollektivavtal. Lösningen blev ett treårsavtal som är uppsägningsbart efter 14 respektive 24 månader. SEKO har alltså möjlighet att varje år gå ut i konflikt mot försök till avtalsdumpning.

 Löner:

Följer i stort sett övriga avtal som slutits på arbetsmarknaden. Avtalet ger 6,8% på tre år enligt följande:

  • År1: 2,7%,
  • År2: 1,8%,
  • År3: 2,3%.

 Kommentar:

Från Pendelklubbens sida kände vi först besvikelse över att SEKO inte tog ut oss i konflikt för att säkra avtalen för all upphandlad verksamhet inom spårtrafik. Samtidigt så vet vi att det som ändå uppnåtts inte skulle ha blivit av utan strejkvarslet. Att man får ett eget kollektivavtal på Götalandståg är självklart en stor seger för SEKO och en prestigeförlust för arbetsgivaren som aldrig kunnat vinnas vid förhandlingsbordet.

Pendelklubben är däremot skeptisk till den partsammansatta arbetsgrupp som ska tillsättas eftersom erfarenheten visar att det förfarandet sällan leder någonstans. Vi förväntar oss att vårt förbund inte tvekar att ta en konflikt nästa vår om arbetsgruppen inte  når ett önskat resultat. Att säkra avtalen och anställningarna vid upphandlingar och ägarbyten är i nuläget SEKO:s viktigaste uppgift.

Att lönepotterna räknas upp i procent och inte krontal är något vi från SEKO Pendelklubben kritiserat under lång tid. 2,7% är helt ok för den som har en inkomst på 30.000:- men bara kaffepengar för de med löner under 20.000:-.

Mycket, mycket glädjande har varit det stora stöd medlemmarna och andra kollegor visat för strejkvarslet. Nu fortsätter vi tillsammans att lokalt försvara våra avtal och arbetsvillkor inom pendeln oavsett vilken entreprenör som för tillfället driver vår verksamhet. Vi är inte till salu!

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: